fordele

Bliv medlem af Pårørende i Danmark og støt vores arbejde for bedre vilkår for pårørende. Jo flere vi er, des mere bliver der lyttet til os, når vi efterlyser bedre vilkår for pårørende. Og jo flere vi er, des bedre muligheder får vi for at lave gode og spændende arrangementer, som vi sammen kan blive klogere af.

Det årlige kontingent er 200 kr.

Ved indmeldelse efter d. 1. oktober skal der først betales kontingentet ved starten af det følgende kalenderår.