Litteratur

Her følger en liste over litteratur, der fokuserer på pårørendeaspektet.

At leve ved siden af kronisk sygdom: Beretninger for og fra pårørende til parkinsonramte, redigeret af Marie Lenstrup.
Udgivet af Parkinsonforeningen i 2012.
Pårørende fortæller med stor ærlighed om deres tanker, erfaringer og oplevelser, bl.a. med at håndtere diagnosen, skabe en god hverdag, og overleve de uundgåelige kriser.

Hvordan skal jeg klare det? En bog om at pleje en pårørende, af Lars Björklund.
Udgivet af Unitas forlag i 2012.
En ganske lille bog fuld af kloge ord og tanker, især om det svære i at bedømme og erkende, hvor meget vi hver især kan holde til som omsorgsgivende pårørende.

Kære pårørende: Kom vel igennem en svær tid, af Eva Jørgensen.
Udgivet af Rosinante i 2013.
Se også bogen Vi ses i morgen. Bogen indeholder tanker og råd til pårørende, og har en tænksom, filosofisk tilgang til de identitetsforandringer, pårørenderollen fører med sig.

Livtag med livet: En håndsrækning til kronisk syge og deres pårørende, af Inge Møllehave.
Udgivet af Frydenlund i 2010.
Mest til kronisk syge, men også råd til pårørende, og tanker om en lang række emner af relevans for begge parter.

Lær at leve med kronisk sygdom, af Kate Lorig et al. og Pårørende – Lær at leve med andres sygdom af Hysse Birgitte Forchhammer.
Udgivet af Komiteen for Sundhedsoplysning i hhv. 2009 og 2010.
To grundige og præcise selvhjælpsbøger, som kommer rundt i alle krogene. Bemærk dog, at materialet til pårørende er kort og bør læses sammen med bogen til kronisk syge.

Patienthåndbog, af Lone Scocozza & Karsten Skawbo-Jensen.
Udgivet af Gads Forlag i 2005.
En meget grundig opslagsbog om patienters og pårørendes rettigheder, praksis i vurderingen og tildelingen af støtte, og forlæg til klagebreve.

The Selfish Pig’s Guide to Caring: How to cope with the emotional and practical aspects of caring for someone, af Hugh Marriott.
Udgivet af Piatkus i 2003.
Bogen findes kun på engelsk, men de fleste tanker og råd gælder på tværs af landegrænser. Fokus er hele tiden på den pårørendes situation og behov.

Til sygdom os skiller: Sådan overlever kærligheden når det er svært, af Susan og Alan Binau.
Udgivet af Gads Forlag i 2009.
Et ægtepars overvejelser om og strategier til at holde fast i kærligheden under den enes kræftsygdom.

Vi ses i morgen: En pårørendes beretning, af Eva Jørgensen.
Udgivet af Rosinante i 2009.
En hudløst ærlig beretning om at miste den, man elsker, uden at miste sig selv – en balancegang mellem Evas syge mands behov, hendes nyfødte søns behov, og hendes eget liv.