Blog

1 års fødselsdag

PÅRØRENDE I DANMARK har fødselsdag i dag.
Foreningen fylder ét år og vi har allerede fået et stort antal beslutningstagere og sundhedspersoner i tale – vel at mærke mennesker, som giver alle tegn på at forstå og interessere sig for pårørendes vilkår og behov. Og derudover er vi rigtig godt i gang med at opbygge et netværk med andre foreninger og organisationer med berøringsflader til pårørendeområdet. Så det går rigtigt godt for foreningen.

Men hvad så med de pårørende?
Marie Lenstrup siger det helt klart: – Der findes to antagelser ude i kommunerne om pårørende. Den første antagelse er, at pårørende er frivillige. Det er vi ikke. Vi er ufrivilligt frivillige. Vi kan ikke, som normale frivillige, selv bestemme, hvor meget vi vil involvere os.
Den anden antagelse er, at vi er en underudnyttet ressource. Det vi heller ikke – for vi er udnyttet helt i bund.

Jo, der er bestemt nok at tage fat for Pårørende i Danmark også de næste 12 måneder!

Marie Lenstrup i fødselsdagshumør!

Marie Lenstrup i fødselsdagshumør!