Nyhedsbrev august 2014

Nyhedsbrev august 2014

Læs Nyhedsbrev Pårørende i Danmark august 2014

Der har jo den sidste tid været et fint fokus på pårørendes livsvilkår i aviser og anden presse. Det er sandelig også på høje tid, at det danske sundhedsvæsen, det politiske system og beslutningstagerne begynder at forholde sig aktivt til pårørendes situation. Det er jo også det, som Pårørende i Danmark er sat i verden for: at påvirke omverden til at forholde sig ordentligt til den værdi, som pårørende leverer og til den belastning, som de må leve med.

God læselyst!

Carers Parliament

Carers Parliament

Er det en familiepligt at aktivere ældre på plejecentre?

Journalist Jannie Iwankow Søgaard ved Kristeligt Dagblad skrev tilbage i juni ’14 en fin artikel der satte fokus på etik, ret og pligt i forhold til pårørendes aktive involvering i deres ældre og forældres ophold på plejehjem. Du kan læse artiklen her.

Blandt noget af det interessante er, at der nu er kommet tilstrækkelig mange svar på den lille voxpop/avispoll, som avisen havde sat op sammen med. Der er nu over 1000, som har besvaret spørgsmålet, som avisen stillede i "Ugens etiske dilemma":

“Kan plejecentre forlange, at de pårørende er mere aktive i forhold til de ældre?”

Ja: 30% (300 stemmer)

Nej: 64% (647 stemmer)

Ved ikke: 6% (61 stemmer)

Antal stemmer: 1008

Der er  altså mere end dobbelt så mange af avisens læsere, der mener, at man ikke kan forlange bestemte indsatser fra de pårørende i forhold til de, som mener, at man godt kan forlange dette.

Artikelserie i Politiken

Udviklingen går mod et øget behov for plejepårørendes indsatser i plejen af både kronisk syge og af patienter, der udskrives tidligere og tidligere fra hospitalerne.
Bl.a. professor Kristian Larsen fra Aalborg Universitet peger på denne udvikling, og det er lige præcis dét, som er Pårørende i Danmarks eksistensgrundlag. Der skal simpelthen være nogen, som kan tale de pårørendes sag og stille krav i dette univers. Pårørende er jo ikke en uudslukkelig ressource i hjemmeplejen!

Politiken kører en artikelserie om pårørende i øjeblikket. Du kan læse en af de store artikler fra søndagsavisen den 3.august 2014 her:
Pårørende skal passe de syge og ældre mere

UdklipPaaroerende i Politiken 03 08 2014

Faglig litteratur om pårørende

stack of booksDer er kommet et nyt menupunkt på hjemmesiden for Pårørende i Danmark. Det er litteratursiden, som indeholder en række anbefalelsesværdige bøger til og om pårørende og den svære rolle de har som plejere og vidner til kronisk og svær sygdom. Boglisten er redigeret af Marie Lenstrup.
Du kan se listen her.