Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015

En hilsen fra formanden

Tusind tak til alle jer 1150 pårørende, der har besvaret vores survey, som nu er lukket for besvarelser. Vi sidder lige nu og arbejder med resultaterne, og der er mange meget interessante vinkler på materialet, som vi vil kommunikere ud i de næste måneder. Det arbejde skal jeg ikke foregribe her.

Men der er et enkelt aspekt ved besvarelserne, som har slået mig. Vi gav sidst i surveyet mulighed for, at man kunne fortælle sin historie eller komme med andre kommentarer, og det er der overvældende mange af jer, der har benyttet jer af. Det er dybt bevægende læsning, hvor der fortælles ærligt både om det svære og om hverdagens vigtige, små sejre. Mange fortæller også om den gode hjælp, man har mødt i hjemmeplejen, på plejehjem osv.

Der er dog en sætning, som går igen flere gange. ”Kommunen har ødelagt mit liv,” skriver flere af jer. Det er grotesk, at vi i et lille og gennemreguleret samfund som det danske kan opleve, at mens den ene pårørende er glad for sin kommunes hjælp, så bor andre pårørende i kommuner, som har ringe forståelse og endnu ringere service for pårørende. Den store variation mellem kommunerne skyldes naturligvis den store kommunale selvbestemmelse, men det må være muligt at fastsætte nogle nationale minimumsstandarder, som alle kommuner skal efterkomme. Det vil vi arbejde på, område for område – og som du kan læse nedenfor, er vi allerede i gang med området ledsagelse.

Hvide anemoner

Nu mens jeg sidder og skriver, skinner solen og forårsløgene rører på sig. Det hele ser altid lidt lysere ud om foråret, som bringer fornyet energi og håb – både til pårørende og til Pårørende i Danmark.

Bedste hilsner
Marie Lenstrup, formand

Email: marie@paaroer.dk

Ønsker du at læse hele nyhedsbrevet?

Send