Man kan blive ensom

Man kan blive ensom

Folkebevægelsen mod Ensomhed sætter i denne uge fokus på ensomhed. Vidste du, at det kan give ensomhed at være pårørende?

Rigtigt mange pårørende til kronisk og alvorligt syge oplever, at deres tid, energi og kræfter går med plejeopgaver, omsorg og med at få hverdagen til at hænge sammen. Ikke nok med at dette giver en øget sygelighed blandt pårørende – det giver faktisk også anledning til ensomhed og en følelse af forladthed. I den undersøgelse af over 1.000 pårørende, som Pårørende i Danmark har fået gennemført i 2015, fortæller de pårørende, hvordan deres sociale liv er blevet påvirket i negativ retning af deres rolle som pårørende. Og næsten hver tredje oplever begrænsninger i deres mulighed for at være sammen med venner og andre mennesker. Tallene taler deres tydelige sprog:

  • 17 % er blevet mere ensomme af at være pårørende
  • 12% har følt sig forladt af familie og venner
  • 29% har færre muligheder for at være sammen med andre mennesker

sad-man-and-rain smallDet er en rigtig kedelig cocktail, man kan få serveret, når ens elskede nærmeste bliver ramt af alvorlig sygdom. Ikke nok med, at der er bekymringer over sygdommen og dens måske håbløse fremtidsudsigter – som pårørende risikerer man også i større eller mindre grad blive isoleret og ensom. Det vil formentlig komme som en overraskelse for det fleste, at mere end hver 10. har en oplevelse af at være forladt af venner og familie. Det er noget, der maner til eftertanke, og enhver bør tænke over, at det ikke kun er en skrækkelig tid for den sygdomsramte – det kan være rigtigt slemt for den pårørende også.

Læs vores pressemeddelelse om ensomhed her: PM Pårørende i Danmark om ensomhed.

En recept på egoisme

Jette Winge, der er psykolog og rådgiver hos Kræftens Bekæmpelse, gav en række gode råd i Go’ Aften Danmark mandag den 20.april under temaet ’De syge pårørende’. Jette Winges råd handler om at skaffe balance i energien og dét, som hun kalder en ”recept på egoisme”

Uvisheden for de pårørende udgør en stor belastning – og det er virkelig noget, som kan slide på folk. Desuden går det hårdt ud over helbredet, når man overskrider grænserne for ens krops formåen, hvad der jo ofte sker, når man plejer og passer en syg. Hvis der oveni er bekymringer af forskellige slags, såsom ’hvad nu hvis jeg bliver fyret’ – så kan folk blive rigtigt belastede.

Marie Lenstrup og Jette Winge i Go Aften Danmark 20 apr 2015

Marie Lenstrup og Jette Winge i Go Aften Danmark 20 apr 2015

Jette Winge har en række gode råd til belastede pårørende. Man skal prøve at identificere sine energikilder; altså først: hvad tapper mig for energien – er det de fysiske opgaver eller er det bekymringerne. Og dernæst: hvad giver mig energi? Fx kan det gøre godt at løbe en tur, selv om det kan være svært at finde tiden til det. Jette Winges råd er at bruge kroppen – det er en god afledningsmetode og afslapningsmetode. Desuden anvender Jette Winge, hvad hun kalder en ”recept på egoisme”: sov og spis ordentligt. Husk også at give omsorg til dig selv. Det kan fx være at se Matador og slappe af i en pause uden krav. Det er lettere sagt end gjort – men der er ingen tvivl om, at det er en fornuftig langtidsinvestering at sikre sit eget fysiske og psykiske helbred som pårørende.

Go’ Aften Danmark: De syge pårørende

Under overskriften ’De syge pårørende’ åbnede TV-værten Nicolai Hansson temaet i Go’ Aften Danmark med et glimrende og dybdegående interview af Marie Lenstrup mandag 20.april 2015. Anledningen er den undersøgelse, som Pårørende i Danmark har fået lavet og som viser, at op mod halvdelen af alle pårørende bliver syge af deres arbejde med at pleje de syge.

Marie og tv-vært Go Aften Danmark 20 apr 2015Marie fortalte om sin mand, der i 2007 fik Parkinsons sygdom og i 2011 demens. Det var virkelig hårdt og opslidende for Marie, og resultatet var bl.a. at hun selv fik kronisk ledbetændelse i skuldrene. Hun skulle nemlig hjælpe ham med alt – han skulle hjælpes med at komme op af stolen, vende sig i sengen, komme op af sengen, tage tøj på, binde snørebånd osv. osv. osv.

Marie overhørte imidlertid fuldstændigt de signaler, som hendes egen krop sendte til hende og tænkte nærmest ubevidst: ”her er der på den ene side min mand, og han har to alvorlige, fremadskridende og uhelbredelige hjernesygdomme – og så går jeg rundt og har lidt ondt i skuldrene. Det går nok….!”
Derfor koncentrerede Marie sig om, hvordan hendes mand havde det. Først da hun ikke mere kunne rede sit eget hår eller løfte armene højt nok til at tage deodorant under armene, kom hun afsted til noget behandling med skuldrene.

Marie var en overgang sin mands hjemmehjælper, men blev ikke engang undervist i, hvordan man skal hjælpe med at løfte osv. Til sidst blev det så slemt med Maries arme og skuldre at hun – mens hun var hjemmehjælper for sin mand – selv fik hjemmehjælp til rengøringen i hjemmet, for hendes skuldre var simpelthen blevet for dårlige!

Det er den slags, der skal laves om på. Det er den slags, som giver Pårørende i Danmark benzin til at fortsætte arbejdet med at sikre ordenlige vilkår for de pårørende mens de plejer deres syge elskede.

Marie Go Aften Danmark 20 apr 2015 c

Se med i Go’ Aften Danmark

Se med!  

Kl. 18:30 mandag den 20.april kommer der et indslag i Go’ Aften Danmark på TV2

Det bliver et fokuseret indslag om de fysiske og psykiske belastninger ved at være pårørende; belastninger, som i værste fald kan ende med sygdom og kroniske skader. Marie Lenstrup, formand i foreningen Pårørende i Danmark, fortæller sin egen historie som pårørende til en mand med parkinsons syge og demens.

Du kan fx læse en anden pårørendes histore, Camilla Tved, der har skrevet “Man er ikke pårørende på deltid” i Politiken her: http://politiken.dk/debat/ECE2387850/man-er-ikke-paaroerende-paa-deltid/

Camilla Tved

 

Nyhedsbrev for april måned

Vi har haft nogle travle uger med at forberede den medieindsats, som du forhåbentlig har lagt mærke til i TV, radio og aviser. Indsatsen udspringer af den spørgeskemaundersøgelse, vi lavede omkring årsskiftet. Det er fantastisk dejligt og spændende at se det store forarbejde nu bære frugt i form af omtale og interesse for pårørendesagen fra mange sider.

Dét, som vi kan læse ud af resultaterne af vores undersøgelse, er ikke overraskende, at det er en stor belastning at være pårørende til et kronisk eller langvarigt sygt familiemedlem. Men det kan godt overraske, hvor alvorlige konsekvenserne af denne belastning er. Det kan du læse om nedenfor.

Marie Lenstrup

Har du i øvrigt tænkt over, hvor meget vi som pårørende har til fælles, helt uafhængigt af diagnoser? Mange af os er udfordrede i forhold til vores sociale liv, vores økonomiske muligheder og tilknytningen til arbejdsmarkedet. Vi har alle sammen fået et temmelig anstrengt forhold til fremtiden. Og mange af os føler os oversete, frustrerede, magtesløse, ensomme, deprimerede. Ikke mindst er alt for mange af os også fysisk belastede af det hårde arbejde, det er pleje en sygdomsramt med dage og nætter uden tilstrækkelig søvn og hvile.Nu bruger vi resultaterne fra vores undersøgelse til at gøre opmærksom på problemet, og vi bliver ved med at presse på for at få de rette politikere i tale, så vi sammen kan skabe positiv forandring for pårørende.

Bedste hilsner
Marie Lenstrup, formand
Email: marie@paaroer.dk