Et liv i skyggen: Kurts historie

Et liv i skyggen: Kurts historie

ET LIV I SKYGGEN – læs her om Kurt og hvordan det er at være søskende og dermed børne-pårørende til et handicappet barn og hvad det kan betyde for ens liv, udvikling og muligheder på langt sigt.

Nogle bruger termen “skyggebørn” som betegnelse for de pårørendebørn, som på grund af en søskendes handicap eller svære sygdom ikke får den omsorg og opmærksomhed, som de ellers ville have fået. At vokse op i skyggen af sygdom og handicap kan rigtignok sætte sig som en skygge omkring en lille bror eller søsters liv.
Læs her, hvad det gjorde ved Kurt, der nu er voksen: Kurts historie

Bag fortællingen står en af vores dygtige skribenter i Pårørende i Danmark, Natasja Eilerskov.

Ken og Kurt

Ken og Kurt

Tilbud til pårørende i Hillerød Kommune

Pårørendenetværk og pårørendegrupper: der er fine tilbud til de pårørende i Hillerød kommune.

Blandt de mange gode tilbud til pårørende i Hillerød Kommune er der bl.a. pårørendenetværk for pårørende til ældre borgere. Der er også pårørendegrupper med møderækker for pårørende til personer med Parkinson, kræft eller demens samt grupper til efterladte pårørende.
Læs mere om de fine tilbud i folderen her og kontakt evt. pårørendekonsulenten i Hillerød Kommune.

Pårørende netværket Hillerød Kommune Folder 2015

Kontakt:
Pårørendekonsulent Inger Schrøder
Tlf. 72 32 80 33
E-mail: ischr@hillerod.dk

Inger Schrøder Pårørendekonsulent

Inger Schrøder, Pårørendekonsulent i Hillerød

Systematisk feedback om den syge

Målrettet information leveret på en ordentlig it-platform kan lindre stress og de belastninger, som pårørende oplever – og giver bedre resultater for patienten. Dette viser forskning, som er gennemført for nylig på Universitetet i Michigan.

Blandt 369 hjertesyge i Michigan undersøgte man de pårørendes belastninger: én delmængde af de pårørende fik ingen speciel information fra sundhedspersonalet (dvs. ingenting – ganske som man plejer!), men den anden delmængde fik emailbaseret feedback omkring den sygdomsramtes tilstand og herunder også forslag til hjælp og pleje. Det viste sig, at pårørendegruppe 2 oplevede en signifikant mindre grad af stress og mental belastning.

Pårørende i Danmark holder et skarpt øje med udviklingen på området her til lands og vi er glade for, at der er indtil flere udviklingsforløb i gang i Danmark med det sigte at etablere en mobil platform til håndtering af opgaver mv. for de pårørende.
Med mobil platform mener man enten mobiltelefoner eller iPads, for eksempel, således at man altid kan have sin oversigt over aftaler, opgaver, medicinhåndtering mv. med sig og ved hånden i forhold til den sygdomsramte.
Der sker meget på området også i Danmark i øjeblikket. Hvis disse udviklingstiltag også kunne indeholde systematisk kommunikation med det lægefaglige niveau og sundhedspersonalet, ville det givetvis kunne øge trivslen for både pårørende og sygdomsramte.
Læs om undersøgelsen her (på engelsk)  http://thecaregiverspace.org/study-shows-how-technology-can-help-reduce-caregiver-burden/

Hello