Nyhedsbrev november 2017

Nyhedsbrev november 2017

NYHEDSBREV fra PÅRØRENDE I DANMARK

Status

2017 er ikke helt slut endnu, men alligevel får man lyst til at kigge tilbage på året, der gik. Og selvom det for hver enkelt pårørende nok kan have budt på udfordringer og frustrationer – indimellem af voldsomt omfang – så har det været et godt år for pårørendesagen. Der er masser af tegn på, at vi er ved at trænge igennem med vores budskab om, at pårørende er nogen, man skal passe på.

 

Pårørendedagen 2017 handle blandt andet om vores store ønske om flere pårørendevejledere ude i kommunerne, og sandelig om ikke der er bevægelse i sagen. Nu skal kommunalvalget lige overstås, men så spår vi, at i 2018 vil der være dobbelt så mange pårørendevejledere som i 2017. Det er langt fra nok, men det er en god start.

 

Der er desuden 19 kommuner, der tilbyder kurset Lær at tackle hverdagen som pårørende, som Pårørende i Danmark har været med til at udvikle. Det handler ikke om at blive dygtig til at passe på andre, men om at blive bedre til at passe på sig selv. Pilotforløbene i København blev meget positivt modtaget af deltagerne, og vi håber, at rigtig mange af jer får glæde af kurset i fremtiden.

 

Og lige her på falderebet kommer så lidt tidlige julegaver, nemlig 75 millioner kroner fra socialministeriet til indsatser for syge børn og deres familier, som blandt andet skal bruges til bedre aflastning. Samtidig ligger der et finanslovsforslag fra ældreministeren om 60 millioner kroner årligt til pårørendeindsatser i kommunerne, med krav om at alle kommuner udarbejder en pårørendepolitik. Selvom man kan diskutere beløbenes størrelse og savne et rundt beløb til alle dem mellem 18 og 67, så er det en god basis for det fortsatte arbejde med at lette forholdene for alle os pårørende – så vi kan blive ved med at hjælpe vores kære uden selv at blive helt brugt op.

 

Nyt initiativ: Pårørendes tilknytning til arbejdsmarkedet

 

Det var titlen på en workshop Pårørende i Danmark var med til at afholde i oktober.

Formålet var sammen med andre organisationer at sætte pårørendes hele livssituation på dagsordenen, idet pårørende ofte – som følge af omsorgen for vores kære – ikke kan præstere det samme som andre i arbejdslivet og derfor rammes hårdt på økonomi, karriere, pension etc.

 

Vi fik bl.a. drøftet os frem til, at der er behov for, at pårørendes indsats anerkendes som en arbejdsindsats, der ikke kan sammenlignes med frivilligt arbejde, men bør kompenseres i lighed med ordinært arbejde, fx gennem lønnet orlov o.l.

 

Vi er nu i færd med – i de forskellige interesseorganisationer – at indsamle viden om:

 

  1. Pårørendes muligheder for at passe deres job
  2. Pårørendes ændrede økonomi som følge af pårørendearbejdet
  3. Pårørendes arbejdsmarkedstilknytning mht. hvordan den pårørendes ”karriere”og pensionsforhold påvirkes som følge af pårørendearbejdet

 

Dette hører du meget mere om på næste Pårørendedagen den anden i anden 2018.