Nyhedsbrev april 2018

Nyhedsbrev april 2018

PÅRØRENDE I DANMARK – NYHEDSBREV april 2018

Kære pårørende

 

For nylig holdt vi generalforsamling, og i den forbindelse skal formanden give et tilbageblik over det forgangne år. Det er faktisk vældig opmuntrende læsning, så derfor vil vi gerne dele beretningen med dig i dette nyhedsbrev.

 

FORMANDENS BERETNING OVER 2017

 

Pårørendedagen d. 2.2. blev afholdt for første gang i samarbejde med Københavns Kommune. Fokus var på den kommunale pårørendestøtte, med et inspirerende oplæg fra Sverige om deres erfaringer med pårørendevejledere. Der var fuldt hus i rådhusets smukke festsal, hvor især mange fra ngo’er og patientforeninger deltog, samt naturligvis os pårørende.

 

Folkemødet 2017 på Bornholm havde mindre pårørendefokus i de forskellige debatter end året før, men vi gjorde vores ved blandt andet for første gang at arrangere vores egen debat i samarbejde med bl.a. Bruger-Hjælper Formidlingen og Ældre Sagen. Igen var emnet den kommunale støtte til pårørende, og der var god gang i debatten blandt de fremmødte.

 

Nationalt samarbejder vi så bredt, som vi overhovedet kan komme til det. Vi indgår sammen med bl.a. Scleroseforeningen, Hjerneskadeforeningen og Parkinsonforeningen i en proces for at udforske pårørendes behov for nye/bedre rettigheder i forhold til arbejdsmarkedet. Sammen med KMD Analyse og Ældre Sagen arbejder vi på en større spørgeskemaundersøgelse om sammen emne. Pårørende i Danmark er blandt de stiftende medlemmer af Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, og vi fortsætter som praktiske tovholdere for Fagligt Forum om Pårørende. I årets løb har vi brugt en del krudt på et initiativ omkring en formel pårørendealliance med andre organisationer, men tiden viste sig ikke at være helt moden endnu. En skuffelse var, at et planlagt samarbejde med Roskilde Sygehus om at implementere Sundhedsstyrelsens anbefalinger om sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge måtte opgives, da introduktionen at sundhedsplatformen pludselig trak tæppet væk under de personalemæssige ressourcer.

 

Det internationale samarbejde er en kilde til stor inspiration for os. Særligt vedkommende var det at deltage i en konference i Malmö om børn som pårørende, hvor vi blev meget klogere. Vi fortsætter med at deltage i det europæiske samarbejde gennem Eurocarers, hvor vi er i tæt dialog med de andre nordiske pårørendeforeninger – som alle ønsker at knytte tættere bånd gennem aktiv erfaringsudveksling. Senest er Pårørende i Danmark blevet en del af den globale International Association of Carer Organisations.

 

Pårørendesagen og Pårørende i Danmark har fået en god del presse og opmærksomhed i årets løb. Formanden er blevet interviewet en del gange på forskellige radiokanaler og har flere gange været i TV2 News. Desuden har der været en lang række avisartikler, fagbladsartikler, damebladsartikler og sågar en artikel i Samvirke, hvor der enten har været interview med formanden eller hvor foreningen har formidlet kontakt til en aktiv pårørende, som er blevet interviewet.

 

Som organisation mærker vi stadig, at vi ikke har så mange år på bagen. Vores økonomi er permanent presset og helt afhængig af sponsorater fra projekt til projekt. Vi er også alt for få frivillige til de mange gode idéer, vi har, og dermed også for få til at søge midler til at udvikle flere projekter. Måske af samme grund er det gået langsomt med at fornye vores hjemmeside, men det skrider da fremad. Det går bedre på Facebook, hvor der er regelmæssig aktivitet og et pænt antal følgere, som er gode til at dele, kommentere og på anden vis gøre Facebooksiden til et aktivt fællesskab. Sidst, men ikke mindst, har vi videreudviklet vores politiske baggrundspapir, særligt for at dække børneområdet bedre.

 

Alt dette arbejde har – sammen med gode indsatser fra vores mange samarbejdspartnere og andre gode kræfter – resulteret i politisk opmærksomhed på pårørende.

  • Antallet af kommunale pårørendevejledere er i stadig vækst
  • Ældreministeriet har bevilliget 60 mio. kr. pr. år i 5 år til kommunal pårørendestøtte
  • Pårørende skal i løbet af 2018 skrives ind i de kommunale værdighedspolitikker
  • Der er givet satspuljemidler til at udbrede kurset Lær at tackle hverdagen som pårørende til alle landets kommuner

Vi oplever i det hele taget stigende interesse og forståelse fra kommuner, Folketing og ministre – men det er vigtigt at fastholde dem på deres smukke og støttende udtalelser, så der også bliver sat handling bag ordene.

 

 

FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM 2018

 

Pårørende i Danmark er naturligvis med igen, når Folkemødet fejrer demokratiet og den åbne debat d. 14. til 17. juni i Allinge. Denne gang står vi sammen med Ældre Sagen bag et varieret event med fokus på værdighed for pårørende, og sammen med bl.a. KMD afholder vi en debat om pårørende på arbejdsmarkedet. Desuden er vores formand ordstyrer på en debat, som blandt andet stiller skarpt på børn som pårørende. Mere om alt det i næste nyhedsbrev.