Nyhedsbrev juni 2018

Nyhedsbrev juni 2018

NYHEDSBREV JUNI 2018

Folkemødet på Bornholm

Nu er det snart Folkemødetid, og denne gang kan du møde Pårørende i Danmark på scenen ved fire arrangementer:

 

Torsdag d. 14. juni kl. 13.30 – 15.00 i F14 Det Akademiske Kvarter (ved Allinge Røgeri) er Pårørende i Danmark medværter ved en salon og debat med titlen Værdighed for pårørende – hvordan? Vi interviewer pårørende, professionelle og politikere – og vi skal også quizze, synge og have tilhørerne godt i gang.

 

Fredag d. 15. juni kl. 15.00 – 16.00 i D1 Brandstationens Telt er vi med i et arrangement fra Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, hvor vi dels skal give demens et twist og dels skal dele ud af vores erfaringer med at være pårørende til mennesker med kognitive udfordringer.

 

Fredag d. 15. juni kl. 16.30 – 17.30 i K20 Databasen, hvor Pårørende i Danmark er medværter i en debat med titlen Plads til pårørende på arbejdsmarkedet, hvor vi stiller skarpt på pårørendes udfordringer med at fastholde en god tilknytning til arbejdsmarkedet og på tanker om, hvordan disse udfordringer kan afhjælpes. Debatten ligger naturligt i forlængelse af vores fokus på pårørende og arbejdsmarked ved årets Pårørendedag d. 2.2.

 

Lørdag d. 16. juni kl. 9.00 – 10.00 er vores formand moderator ved en debat i PFA Brug Livet Fondens telt om, hvorfor ”systemet” presser os pårørende så voldsomt, og hvorfor det er så svært at få gang i en bedre dialog og et bedre samarbejde mellem pårørende og fagprofessionelle.

 

Desuden kan du sikkert rende ind i os ved alle de andre debatter, hvor pårørendes vilkår bliver berørt – eller burde tænkes ind. Du kan kende og på vores store badges med Pårørende i Danmarks logo. Kom endelig og få en snak om det, der optager dig som pårørende.

 

Høring på Christiansborg om pårørendes vilkår

Som en opfølgning på temaet fra Pårørendedagen 2018 om pårørendes muligheder for at beholde en god tilknytning til arbejdsmarkedet, har Pårørende i Danmark arbejdet sammen med en række andre organisationer for at finde fælles fodslag omkring nogle konkrete ønsker til landets politikere. Det har krævet mange ord, men har også givet gode kontakter og bedre forståelse for pårørendes udfordringer.

Dette arbejde kulminerer til efteråret, hvor vi dels præsenterer resultaterne af en større undersøgelse af erhvervsaktive pårørende (udført af KMD) og dels er med til at afholde en høring på Christiansborg om samme emne. Det skriver vi mere om i næste nyhedsbrev.

 

Persondata

Der er som bekendt kommet nye, stramme regler omkring opbevaring af persondata. Du kan være helt rolig: Pårørende i Danmark opbevarer ingen følsomme persondata om medlemmer eller abonnenter på dette nyhedsbrev.

Vi registrerer kun din e-mail adresse, dit navn og din postadresse. Vi bruger kun disse data til at kommunikere med dig gennem vores nyhedsbrev eller direkte mails. Vi ville ikke drømme om at give andre adgang til disse oplysninger.

Hvis du vil vide, hvad vi har registreret om dig, eller hvis du ønsker, at vi sletter (nogle af) oplysningerne, kan du skrive til hanne@paaroer.dk

 

Mange sommerhilsner

Marie Lenstrup

Formand, Pårørende i Danmark