Nyhedsbrev november 2018

Nyhedsbrev november 2018

Nyhedsbrev november 2018

Du har måske set i medierne, at der er kommet en ny undersøgelse om pårørendes udfordringer med at holde fast i erhvervsarbejde ved siden af pårørendeopgaverne. Du kan læse alle resultaterne her
I forbindelse med undersøgelsen var der en høring på Christiansborg, hvor en række politikere var med til at debattere problemet og løsningerne. Begge dele har Pårørende i Danmark naturligvis været dybt indblandet i – det var sådan cirka 4×4 måneders arbejde, der blev skudt af i løbet af 4 timer på Borgen – men vi er faktisk særligt stolte af, at vi ikke har været alene om indsatsen.

 

For første gang er en lang række organisationer gået sammen om at stille helt konkrete forslag til forbedringer i pårørendes vilkår. Det mest omfattende forslag er, at pårørende skal have ret til pårørendedage, dvs. ret til at holde fri med løn, når man skal ledsage sin nærtstående til vigtige lægekonsultationer, møder med kommunen og lignende, samt i akutte situationer. Det har Pårørende i Danmark altid haft som et ønske, men står også store og (lige så) højrøstede organisationer som Kræftens Bekæmpelse, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen står bag ønsket, sammen med en lang række patientforeninger. Vi har stillet forslaget sammen, og vi er også sammen om at følge op, så politikernes pæne ord på dagen ikke bare bliver en gratis omgang.

 

Vores næste store arrangement er Pårørendedagen. Den plejer vi jo at holde d. 2.2., men i 2019 falder den dag i weekenden, og så er det ikke nemt at få politikere og andre beslutningstagere til at deltage. Derfor holder vi d. 2.2. en anden dag, nemlig d. 4.2. fra kl 9 til ca. 15 i Ballerup.

 

Temaet er gode, trygge aflastningstilbud, som vi oplever som helt centrale for pårørendes helbred og trivsel. Desværre er mange pårørende uvidende om de forskellige aflastningsmuligheder, og andre er kritiske overfor den aflastning, de får tilbudt af kommunen. Det må kunne gøres bedre, men hvordan? Med inspiration fra indland og udland, fra politikere og praktikere og pårørende stiller vi på Pårørendedagen 2019 skarpt på, hvad der kendetegner den gode aflastningsløsning. Vil du med og præge debatten? Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding til info@paaroer.dk

 

Vi ville ønske, at vi havde ressourcer til også at lave en masse mindre arrangementer for pårørende rundt omkring i landet, men der har vi brug for lokale kræfter. Hvis du har lyst til at fejre Pårørendedagen i dit lokalområde, så hjælper vi gerne med råd om, hvordan du kan gribe det an – bare skriv til marie@paaroer.dk

 

Marie Lenstrup

Formand

Nyhedsbrev oktober 2018

NYHEDSBREV fra Pårørende i Danmark, oktober 2018

 

Der er gået en rum tid siden sidste nyhedsbrev, og det beklager jeg!
Vi var vist alle sammen lidt metaltrætte efter nogle hektiske måneder op til sommeren, hvor vi arbejdede på højtryk med at gøde jorden for gode projekter og samarbejder, som vi kommer til at høste frugten af i de kommende måneder.

 

Som du måske husker fra sidste nyhedsbrev, havde vi en del arrangementer på tegnebrættet til Folkemødet på Bornholm. Det blev en god oplevelse, hvor vi fik lejlighed til at sætte nogle af pårørendes udfordringer og ønsker på dagsorden. Særligt var jeg selv glad for at få lejligheden til som moderator at styre et par debatter – det fungerer nemlig rigtig godt at være den, der får lov at stille de udfordrende spørgsmål,

 

Det kommer jeg til endnu en gang, når vi sidst på måneden afholder en høring på Christiansborg under temaet Plads til pårørende på arbejdsmarkedet. Det er særlig glædeligt, at det er lykkedes at samle en lang række store og stærke organisationer og patientforeninger som medarrangører af høringen. Vi er nemlig fast overbeviste om, at det ikke er æren, men resultaterne, der tæller, og så er det godt at være mange om at råbe op. Og vi er glade for – og også lidt stolte af – at der nu er så stor opbakning omkring ønsket om at forbedre vilkårene for pårørende.

 

Ved høringen præsenteres også en undersøgelse, som KMD har lavet sammen med Pårørende i Danmark og Ældre Sagen. Måske har du allerede hørt lidt om den, for der har været omtale i flere medier, blandt andet på TV2. Når rapporten fra undersøgelsen snart er helt klar, lægger vi den på hjemmesiden og giver et praj på vores Facebookside – som du forhåbentlig følger.

 

Og ja, hjemmesiden. Den har længe trængt til en kærlig hånd, men alle hænder har været travlt optaget af andre gøremål. Den situation kender man alt for godt som pårørende, ikke? Men der er skred i sagerne, og vi forventer at kunne præsentere en ny, flottere og mere indholdsrig hjemmeside inden Pårørendedagen 2019.

 

Nu har vi lige vænnet os til, at Pårørendedagen holdes hvert år d. 2.2., men i 2019 er det en lørdag og dermed ikke godt for vores mål om at få politikere og andre beslutningstagere i tale. Derfor holdes den anden i anden en anden dag 😉 nemlig d. 4.2.2019. Vores medvært denne gang er Ballerup Kommune, og dagens tema bliver gode aflastningsløsninger for pårørende. Hvis du har erfaringer med aflastningsophold – gode eller mindre gode – så hører vi meget gerne fra dig på info@paaroer.dk. Vi sender programmet for Pårørendedagen ud lidt senere på året.

 

Som du nok kan se, har vi ikke ligget på den lade side, selvom jeg ikke har været så god til at fortælle om det i nyhedsbreve, Der er så meget, vi gerne vil nå, og ikke nok timer i døgnet. Alle i foreningen arbejder frivilligt, så nogle gange kommer både erhvervsarbejde og pårørendeforpligtelser i vejen for ambitionerne på foreningens vegne – det kan ikke være anderledes. Derfor er vi altid på udkig efter nye, frivillige kræfter, der gerne vil gøre en indsats for at forbedre pårørendes vilkår. Hvis det kunne være noget for dig, så skriv til mig på marie@paaroer.dk

 

Pårørendesagen har medvind på cykelstien i øjeblikket, og det er ikke et øjeblik for tidligt! Nu skal vi “bare” fange vinden og have omsat de gode viljer og pæne ord til handling og forandring – for alle pårørende i Danmark.

 

Marie Lenstrup

formand