Program Pårørendedag 2019

Program Pårørendedag 2019

PÅRØRENDEDAGEN
4/2 • 2019
Baltoppen LIVE
Baltorpvej 20, Ballerup


TEMA: DEN GODE AFLASTNING
Moderator: Camilla Bernild, Pårørende i Danmark
9.00 – 9.30 Registrering og morgenkaffe
9.30 – 9.40 Velkomst ved Eva Borg, centerchef, Center for Social og Sundhed i Ballerup Kommune,
og Marie Lenstrup, formand for Pårørende i Danmark
9.40 – 9.55 Pårørende: de ufrivilligt frivillige
ved Camilla Bernild, Ph.D., bestyrelsesmedlem i Pårørende i Danmark
9.55 – 10.25 Velfærd for pårørende i Europa
ved Jon Kvist, Ph.d., Inst. for samfundsvidenskab og Erhverv ved RUC
10.25 – 10.55 Den nødvendige pause – nyt survey om aflastning af pårørende
ved Maria Lilja Jensen, seniorkonsulent, Ældre Sagen
10.55 – 11.05 Spørgsmål fra salen til de tre oplægsholdere
11.05 – 11.15 Pause
11.15 – 11.30 Kommunecase: Aktivitets- og aflastningspladser i Ballerup ved Susanne Mortensen,
leder af Træning og Aktivitet, Center for Social og Sundhed
Pårørendecase: Aflastning var en livlinje ved Ina Lüders, som mange vil genkende fra
DR1s Mens døden os skiller
11.30 – 12.30 Paneldebat: Kan vi, skal vi, vil vi?
I panelet er bl.a. Liselotte Blixt, formand for Folketingets Sundhedsudvalg; Lolan Ottesen,
formand for Ballerup Kommunes Social- og Sundhedsudvalg; Lise Beha Erichsen, landsformand
for Hjernesagen. Ordstyrer: Marie Lenstrup, formand for Pårørende i Danmark
12.30 – 13.15 Frokost
13.15 – 14.45 Workshop: Den gode aflastning i praksis. Fælles introduktion i salen, fulgt af arbejde
i mindre grupper. Der serveres kaffe/te og lidt sødt undervejs.
14.45 – 15.00 Opsamling på workshop: Ideer og indsigter til fremtidige forbedringer
15.00 – 15.15 Tak for i dag ved Marie Lenstrup, formand for Pårørende i Danmark, og Vivi Lauritsen,
Handicap- og Psykiatrichef, Center for Social og Sundhed i Ballerup Kommune

Pårørendedagen 4/2 • 2019
er arrangeret af Pårørende i Danmark
i samarbejde med Ballerup Kommune