Nyhedsbrev juni 2019

Nyhedsbrev juni 2019

PÅRØRENDE I DANMARKS NYHEDSBREV JUNI 2019

 

Her hos Pårørende i Danmark har vi altid ment, at samarbejde med andre organisationer er en væsentlig del af indsatsen for at styrke forståelsen for pårørendes vilkår. Jo flere, der står sammen om at kræve forbedringer, jo større er sandsynligheden for, at det rykker.

Derfor var vi ret stolte over at kunne trække den europæiske paraplyorganisation for pårørendeforeninger, Eurocarers, til København, hvor de lige har holdt deres årsmøde, og hvor vi fik lejlighed til at bruge en ekstra dag sammen med gode partnere fra de andre nordiske lande. Eurocarers arbejder intensivt på at få indført pårørendedage, så man får ret til at tage fri fra arbejde, når pårørenderollen kræver det. Og i Norden arbejder vi nu på et fælles spørgeskema, som vil gøre det muligt både at sammenligne direkte mellem landene og at sammenligne over tid. Danmark halter på mange måder efter vores nordiske nabolande, og det vil være en stor fordel for os at kunne dokumentere, hvad det gør ved os som pårørende.

En anden stor opgave og fornøjelse har været Folkemødet på Bornholm, hvor Pårørende i Danmark var med for fjerde gang. Her præsenterede vi blandt andet et stort samarbejdsprojekt med en lang række danske organisationer på sundhedsområdet, som er gået sammen om at formulere principper for bedre vilkår for pårørende. Lige nu samler vi underskrifter blandt andre foreninger, inden principperne skal præsenteres for politikerne til efteråret. Det er virkelig et stort skridt fremad, at så mange organisationer går sammen om at pege på behovet for et gevaldigt løft i pårørendes livsvilkår.

Initiativet med principper bygger delvis på de gode relationer, vi fik opbygget, da vi sammen med en håndfuld andre foreninger undersøgte pårørendes erfaringer med aflastning. De første resultater derfra præsenterede vi på Pårørendedagen i februar, og vi er snart klar med den endelige rapport, som naturligvis også kommer til at ligge på vores hjemmeside.

Som vi skrev i sidste nyhedsbrev, så har flere medlemmer et ønske om, at der bliver flere lejligheder til at møde andre medlemmer. Det arbejder vi i bestyrelsen med på flere områder. For det første har Sabina Appiah som vores nye og energiske Facebookredaktør, så der kommer en hel del mere aktivitet på den front fremover. Diana Lund har taget opgaven med at forberede en temadag, formentlig i løbet af efteråret, hvor vi inviterer til at arbejde med foreningens udvikling. Hanne Gullestrup, som i en længere periode har besvaret medlemsspørgsmål via info@paaroer.dk, får snart sin egen brevkasse på vores hjemmeside. Og sammen med mig arbejder Anne Diemer og Dea Robinson med et projekt om at hjælpe netværksgrupper godt i gang.

Vi arbejder jo allesammen frivilligt ved siden af lønarbejde, studier, pårørendeopgaver og andet, så jeg lover ikke, at vi er i mål inden næste torsdag – men jeg lover, at vi har klart fokus på det vigtige og livgivende fællesskab med andre pårørende, samtidig med at vi fortsætter den politiske indsats for at skabe bedre vilkår for pårørendes egne liv.

Bedste hilsner

Marie Lenstrup

Formand, Pårørende i Danmark