Nyhedsbrev september 2022

Nyhedsbrev september 2022

 

PÅRØRENDE I DANMARKS NYHEDSBREV SEPTEMBER 2022   

 

PÅRØRENDETELEFONEN 8686 4343

Vores nye tilbud PårørendeTelefonen er kommet flot fra start. Her kan du til at tale med en erfaren pårørende, som kan give råd og forståelse, og som også kan henvise videre til andre ressourcer. Vores mål er at hjælpe med at skabe overblik og finde vej, så du kan trives bedre i rollen som pårørende – læs mere på læs mere her.. Vi glæder os til, at du ringer!

Men det er ikke nok at have et godt tilbud, folk skal også vide, at det findes. Så vi arbejder intenst med at informere om PårørendeTelefonen og ville være meget taknemmelige for din hjælp. Fortæl andre pårørende om tilbuddet – man behøver ikke at være medlem for at ringe. Fagfolk kan få en stak postkort eller en lille plakat til at sætte op på steder, hvor der kommer mange pårørende forbi. Bare kontakt Kirsten på kirsten@paaroer.dk.

PårørendeTelefonen på tlf 8686 4343 har åbent tirsdag kl 10-13 og torsdag kl 16-19.

 

PÅRØRENDEDAGEN 2.2.2023

Vi er allerede godt i gang med planlægning og forberedelser til Pårørendedagen næste år. Datoen er naturligvis som altid d. anden i anden, for man kan jo ikke være pårørende uden at der er en ”anden”. I 2023 holder vi dagen i samarbejde med Roskilde Kommune, og temaet bliver mænd som pårørende. Vi har fået Danmarks mest indsigtsfulde mandeforsker Svend Aage Madsen til at holde oplæg, og der kommer masser af andre spændende folk. Der kommer et program med tilmeldingsinformation inden længe, og ligesom sidste år vil det være gratis for Pårørende i Danmarks medlemmer at deltage. Så sæt X i kalenderen til en dag, hvor vi bliver klogere, danner netværk og fejrer den uundværlige indsats, som pårørende gør hver eneste dag.

 

FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM

Igen i år deltog Pårørende i Danmark ved Folkemødet på Bornholm. Her var der mange debatter, der berørte pårørendes situation – men desværre var der også mange af dem, som kun var optagede af, hvordan man kan få pårørende til at hjælpe med mere og mere. Her hos os er vi jo ret optagede af, hvor meget pårørende nu kan holde til, og hvilken støtte pårørende har behov for, sådan at vi kan blive ved med at være gode støtter for vores kære uden selv at blive syge eller nedslidte. Så det var godt, at vi var med – og godt at opleve, at man også lyttede og (ofte) forstod vores budskab.

 

PÅRØRENDEINITIATIVET

Jeg har tidligere skrevet om vores gode samarbejde med 29 andre organisationer, som sammen arbejder for bedre vilkår for pårørende. Det giver stor slagkraft, når så mange går sammen om at varetage pårørendes interesser. Vi har givet høringssvar om indførelsen af omsorgsdage til pårørende, har opfordret kommunerne til at ansætte pårørendevejledere, og netop nu arbejdes med råd til SoSu uddannelserne om personalets kontakt med pårørende. Det er et langt, sejt træk, men heldigvis er vi også helt vildt stædige på alle pårørendes vegne!

 

BØGER OM LIVET SOM PÅRØRENDE

Hvis du mangler lidt læsestof, så vil jeg opfordre dig til at besøge vores hjemmeside Læs mere her, hvor vi anmelder en række bøger om livet som pårørende. Der kommer jævnligt nye anmeldelser, og vi hører også gerne, hvis du kender til bøger med direkte relevans for pårørende, som vi ikke har opdaget endnu – giv besked til Hanne på gullestrup@paaroer.dk.

 

Bedste hilsner

Marie Lenstrup

Formand, Pårørende i Danmark