Blog

I Sverige findes der en pårørendekonsulent i hver eneste kommune. I England har pårørende ret til deres eget, individuelle visitationsforløb.
I Finland får pårørende tilbud om et kursus, der sætter fokus på deres egenomsorg.
I mange europæiske lande samarbejder erhvervslivet med pårørendeforeningerne om at skabe pårørendevenlige arbejdspladser.

Kom nu på banen, Danmark!

Læs debatindlægget fra Marie Lenstrup her: http://www.altinget.dk/sundhed/artikel/forening-hav-forstaaelse-for-paaroerende

Marie 2015

Marie Lenstrup 2015