Blog

Artikelserie i Politiken

Udviklingen går mod et øget behov for plejepårørendes indsatser i plejen af både kronisk syge og af patienter, der udskrives tidligere og tidligere fra hospitalerne.
Bl.a. professor Kristian Larsen fra Aalborg Universitet peger på denne udvikling, og det er lige præcis dét, som er Pårørende i Danmarks eksistensgrundlag. Der skal simpelthen være nogen, som kan tale de pårørendes sag og stille krav i dette univers. Pårørende er jo ikke en uudslukkelig ressource i hjemmeplejen!

Politiken kører en artikelserie om pårørende i øjeblikket. Du kan læse en af de store artikler fra søndagsavisen den 3.august 2014 her:
Pårørende skal passe de syge og ældre mere

UdklipPaaroerende i Politiken 03 08 2014