Blog

Carers Parliament 2014

Marie Lenstrup og Annie Stahel var i Skotland den 7.-10. oktober til Carers’ Parliament; en slags folketing for pårørende, hvor pårørende og politikere mødes til debat og udveksling af idéer og politiske ønsker.
Debatten ved dette års Carers’ Parliament havde fattigdom som tema, altså hvorfor og hvordan pårørenderollen kan lede til fattigdom – både konkret mangel på penge, og i overført betydning et liv fattigt på glæder.

Det var tankevækkende, at så mange af de emner, der blevet taget op af de skotske pårørende, minder meget om det, vi også diskuterer herhjemme i Danmark. Der blev bl.a. debatteret:
– Den manglende respekt for pårørendes indsats og den deraf følgende usynlighed.
– Pårørendes helbredsproblemer som følge af dårlig egenomsorg.
– Ønsket om regelmæssigt at få en hel fridag, ikke bare et par timer hist og her.
– Vigtigheden af at kunne se frem til god døgnpleje, den dag vi ikke selv kan mere.
– Store kommunale forskelle i niveauet af støtte.
– Store problemer med inklusion i grundskolen.
– Massive økonomiske udfordringer, bl.a. bekymringer om en elendig pensionsopsparing (eller ingen)
– Den svære erkendelse af, at man er pårørende med omsorgsforpligtelser
– Behovet for rigtige, nedskrevne rettigheder for pårørende

Pårørende i Danmark var inviteret af VOCAL, Voice of Carers Across Lothian; en pårørendeorganisation i hovedstadsorganisationen i Skotland.

Delegerede ved Carers Parliament

Delegerede ved Carers Parliament