Nyheder

Nyhedsbrev september 2021

PÅRØRENDE I DANMARKS NYHEDSBREV SEPTEMBER 2021

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER

Vi er blevet flere medlemmer siden sidste nyhedsbrev, og jeg vil gerne sige et varmt VELKOMMEN til alle jer, der gennem vores Facebookkampagne har fået lyst til at være med i vores forening! Jeres opbakning betyder uendeligt meget for, hvor langt vi kan komme med vores indsatser for at forbedre pårørendes vilkår – og det er også et dejligt skulderklap til Pårørende i Danmarks frivillige, som lægger et stort arbejde i foreningen til gavn for andre pårørende. Her i nyhedsbrevet kan I læse om det nye, der sker i foreningen, og jeg vil også opfordre jer til at besøge vores hjemmeside, især afsnittet om Livet som pårørende, hvor vi har samlet hjælp, erfaringer og råd til pårørende.

 

PÅRØRENDEGRUPPER

Om ganske få dage forsvinder de sidste corona-restriktioner, og de fleste af os er også for længst færdigvaccinerede. Så tiden er inde til at genstarte vores projekt med pårørendegrupper. Vi lægger ud med en gruppe i Odsherred Kommune, hvor kontaktpersonen er Anne Diemer (anne@paaroer.dk), og i Vordingborg Kommune, hvor kontaktpersonen er Marie Lenstrup (marie@paaroer.dk). Præcis tid og sted er ikke fastlagt, men bliver aftalt med dem, der er interesserede i at være med i grupperne.

Overvejer du at starte en lokal gruppe selv? Så hjælper vi meget gerne, så du føler dig godt klædt på. Kom til informationsmøde i Fredericia d. 7. oktober eller til kursus i Herlev d. 20.-21. november. Interesseret eller bare nysgerrig? Kontakt Anne Diemer (anne@paaroer.dk)

Hvis du er i tvivl, om en pårørendegruppe er noget for dig, så se mit webinar om grupper her

 

PÅRØRENDEINITIATIVET

Vores arbejde med at varetage pårørendes interesser og råbe politikerne op – ja, det holder aldrig pause. Lige nu fokuserer vi på vores gode samarbejde med en stor gruppe patientforeninger, som bl.a. handler om at få det skrevet ind i lovgivningen, at kommunerne har pligt til at gå i dialog med pårørende og til at tilbyde os relevant støtte. Vi møder bestemt forståelse, men mangler stadig den nødvendige forpligtelse og (især) økonomi fra Christiansborg og fra mange af landets rådhuse. Derfor er det godt at være mange foreninger sammen om den politiske indsats!

 

WEBINARER FOR PÅRØRENDE

Fik du set nogle af vores webinarer? Hvis du vil vide noget om fuldmagter, stresshåndtering, familie relationer, pårørendegrupper, egenomsorg, plejehjem, seksualitet osv., kan du have glæde af vores webinarer, altså foredrag på nettet. Oversigten over emner finder du her. Vi hører gerne fra dig, hvis du har ideer til andre emner, vi kunne tage op.

 

Bedste hilsner

Marie Lenstrup

Formand, Pårørende i Danmark

Nyhedsbrev maj 2021

 

PÅRØRENDE I DANMARKS NYHEDSBREV MAJ 2021 


FOREDRAG OG GENERALFORSAMLING

Det lykkedes ikke d. 11. april, men NU kommer generalforsamlingen d. 30. maj kl. 14-16 i Korsør Kulturhus! Alle er velkomne til at deltage i den første time, hvor vi diskuterer, hvordan en kommunal pårørendevejleder kan støtte op om pårørende, og hvordan man kan bruge kommunalvalget i år til at sætte ønsket om en pårørendevejleder på dagsorden. Tilmeld dig denne del af arrangementet til info@paaroer.dk senest d. 24. maj.

Selve generalforsamlingen er kun for medlemmer, der har betalt kontingent senest d. 15. maj – og dagsorden er som udsendt til medlemmerne i marts.

BEMÆRK AT DER KRÆVES GYLDIGT CORONAPAS – for ingen af os vil jo risikere at slæbe smitte med hjem til dem, vi er pårørende til.

WEBINARER FOR PÅRØRENDE

Vil du vide noget om fuldmagter, stresshåndtering, familie relationer, pårørendegrupper – eller en masse andre emner, som handler om livet som pårørende? Så skulle du tage og se nogle af vores webinarer, altså foredrag på nettet. Nu er alle forårets webinarer tilgængelige på vores YouTube kanal – og du kan finde links til hvert enkelt emne på vores hjemmeside Webinar for pårørende. Vi håber, at du har glæde af at se med – og hører gerne fra dig, hvis du har ideer til andre emner, vi kunne tage op.

ÆLDRETOPMØDE, DEMENSVENLIGHED, REGIONAL PÅRØRENDEPOLITIK m.m.

Vi er glade og stolte over, at Pårørende i Danmarks indsigt i pårørendes udfordringer og ønsker til forandring møder stigende interesse. For eksempel inviterede Ældreministeriet os til at deltage i en arbejdsgruppe om bedre pårørendeinddragelse i forbindelse med en kulegravning af ældreplejen – og jeg kan love jer for, at vi har haft noget at bidrage med! Vi står også sammen andre gode organisationer bag et spritnyt symbol for demensvenlighed, formet som en håndsrækning – for det kan både demensramte og deres pårørende have stort behov for. Og senest har Region Sjælland bedt os give gode råd, når de skal til at udvikle en pårørendepolitik.

Så oveni det arbejde, du direkte kan se og mærke, at vi gør for pårørende, sker der en hel masse bag kulisserne, hvor vi gør vores allerbedste for at påvirke dem, der tager de vigtige beslutninger, og dem vi som pårørende møder i vores hverdag.

JO FLERE, JO BEDRE

Netop i det politiske arbejde for bedre vilkår for pårørende betyder det meget, hvor mange pårørende vi kan bryste os af at repræsentere. Jo flere vi er, jo stærkere lyder vores stemme. Derfor starter vi snart en kampagne på Facebook for at tiltrække flere medlemmer – ikke betalt af dine kontingentkroner, men for donerede midler – og du kan hjælpe os ved at dele opslagene, fortælle andre pårørende om foreningen og opfordre dem til at melde sig ind via Bliv medlem

Bedste hilsner

Marie Lenstrup

Formand, Pårørende i Danmark

Nyhedsbrev marts 2021

PÅRØRENDE I DANMARKS NYHEDSBREV MARTS 2021

FOREDRAG OG GENERALFORSAMLING

Vi håber sådan på, at det kan lade sig gøre at gennemføre vores generalforsamling d. 11.4. kl. 14-16 i Korsør Kulturhus. Alle er velkomne til at deltage i den første time, hvor vi hører oplæg og diskuterer, hvordan en kommunal pårørendevejleder kan støtte op om pårørende, og hvordan man kan bruge det kommende kommunalvalg til at sætte ønsket om en pårørendevejleder på dagsorden. Tilmeld dig denne del af arrangementet til info@paaroer.dk senest d. 5.4.

Selve generalforsamlingen er kun for medlemmer, der har betalt kontingent senest d. 1.4. – og dagsorden er vedhæftet til registrerede medlemmer. Har du lyst til at gøre en forskel for andre pårørende? Så stil op til bestyrelsen, hvor vi sagtens kan bruge flere energiske hænder og flere gode hoveder. Hvis du har spørgsmål om bestyrelsesarbejdet, så skriv til marie@paaroer.dk.

Hvis mødet ikke kan afholdes pga. Corona, regner vi med at gennemføre d. 30. maj i stedet.

 

WEBINARER FOR PÅRØRENDE

Vi har fået støtte fra Sundhedsstyrelsen til at udvide Pårørende i Danmarks række af webinarer på YouTube. Hvis du ikke allerede har set efterårets webinarer, så klik straks ind på vores kanal her https://www.youtube.com/channel/UCPUCXxTyaxVDJYWqZRExusQ. I de næste par måneder føjer vi et nyt webinar til rækken hver 14. dag, hvor vi kommer omkring emner som fuldmagter og værgemål, stresshåndtering, relationer og pårørendegrupper. Læs mere i det vedhæftede program eller på vores hjemmeside https://paaroer.dk/livet-som-paaroerende/webinarer-med-raad-til-paaroerende/.

 

5 PRINCIPPER FOR BEDRE VILKÅR FOR PÅRØRENDE

Vi har tidligere fortalt om vores store samarbejde med i alt 30 organisationer, der sammen står bag en række, ønsker om bedre vilkår for pårørende. Der er nu nedsat arbejdsgrupper, som skal gå videre med praktiske og politiske initiativer for at vores ønsker kan blive til virkelighed. Det arbejde prioriterer vi naturligvis meget højt, så Pårørende i Danmark deltager i de fleste arbejdsgrupper og har også plads i den overordnede styregruppe.

 

PÅRØRENDEDAGEN

Er du træt af at høre om alt det, Corona har stået i vejen for? Ja, den tvang os til at udsætte vores program for Pårørendedagen 2021, men så lavede vi da bare en video i stedet for med smagsprøver på næste års program og med interviews med nogle af de unge pårørende, som det skal handle om til Pårørendedagen 2022.  Hvis du ikke allerede har set med, så ligger videoen her https://www.youtube.com/watch?v=pJKB75q0sp8.

 

Bedste hilsner

Marie Lenstrup

Formand, Pårørende i Danmark

 

Nyhedsbrev december 2020

 

PÅRØRENDE I DANMARKS NYHEDSBREV DECEMBER 2020

Det er nemt at føle sig alene som pårørende, og derfor er det så utroligt vigtigt og dejligt når man møder andre, som har samme slags oplevelser og tanker som én selv. De seneste uger har budt på flere gode, lange artikler og kronikker om livet som pårørende. Blandt andet har Anja Aalund Holst fra Pårørende i Danmarks bestyrelse fortalt med mod og ærlighed om at leve i medgang og modgang med sin syge mand. Du kan læse Anjas beretning på vores Facebookside – og vi vil også meget gerne høre din historie.

PÅRØRENDEGRUPPER

Jeg har tidligere skrevet om vores projekt med pårørendegrupper, som i øjeblikket er sat på pause af corona. Men vi har nu ikke helt sluppet gaspedalen, og du kan nu finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du selv kan starte en pårørendegruppe i dit lokalområde. Det behøver ikke at være spor svært, og du finder både et sæt nemme råd til at komme hurtigt i gang, og et sæt rigtig grundige råd, hvis du gerne vil gå mere formelt til værks.

WEBINARER FOR PÅRØRENDE

Sundhedsstyrelsen har givet økonomisk støtte til, at Pårørende i Danmark kunne tilbyde 6 webinarer her i efteråret. Optagelserne fra alle 6 ligger nu på YouTube her, og du kan også finde dem gennem vores hjemmeside.  Det handler blandt andet om at finde hjælp, at holde fast i sine egne behov, at have et godt samliv trods sygdom, og at få en god hverdag med sin kære på plejehjem. Vi har allerede planer om flere webinarer til foråret, som vi glæder os til at komme i gang med at planlægge – det hører du naturligvis nærmere om i næste nyhedsbrev.

PÅRØRENDEDAGEN

Vi har sådan glædet os til Pårørendedagen d. 2.2.2021 i Århus med temaet børn og unge som pårørende. Nogle af jer har endda allerede skrevet for at melde jer til. Men desværre kommer corona-restriktionerne også i vejen for os. Vi tør ikke tro på, at vi må samles over 100 mennesker til en temadag i februar. Derfor udskyder vi efter aftale med Aarhus Kommune hele programmet til d. 2.2.2022. Men Pårørendedagen 2021 skal naturligvis stadig markeres, selvom det bliver på afstand. Derfor udsender vi på dagen et program med interviews med unge pårørende, input fra foreningen og links til vores gode foredragsholdere som et startskud på et år, hvor børn og unge pårørende kommer i fokus både nationalt og internationalt. Vi sender dig et link til optagelsen på selve dagen.

Tør vi ønske hinanden god jul og godt nytår? Jeg kan i hvert fald ikke forestille mig andet, end at det nye år bliver bedre end det forgangne. 2020 med dets corona-krise, nedlukninger, besøgsrestriktioner, isolation og bekymringer kan man kun glad for at lægge bag sig. Det har været et hårdt år for mange mennesker, og et særligt hårdt år for os pårørende, fordi mange må undvære den hjælp og aflastning, der gør hele forskellen i hverdagen. Andre må se til på afstand, mens deres kære på plejehjem bliver mere og mere præget af isolationen. Jeg krydser alt, hvad der overhovedet kan krydses, for at en sikker og effektiv vaccine snart når frem, så vi kan få vores frihed og vores livgivende samvær tilbage!

Bedste hilsner

Marie Lenstrup

Formand, Pårørende i Danmark

Nyhedsbrev oktober 2020

PÅRØRENDE I DANMRKS NYHEDSBREV OKTOBER 2020

Efter en sommer med nogenlunde normalisering af hverdagen er corona nu vendt tilbage som en forhindring mod pårørendes besøg på bosteder, plejehjem og hospitaler, og mange steder også en forhindring for, at man får den nødvendig hjælp derhjemme i form af hjemmehjælp, aflastning m.m.

Det er jo til at tude over – men det har vi ikke tid til! Pårørende i Danmark fortsætter indsatsen med at informere politikere og ledere om de udfordringer, situationen giver for pårørende, og vi gør vores bedste for at bidrage med gode ideer til, hvordan man kan balancere mellem forsigtighed og livskvalitet. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har en historie at berette – skriv til marie@paaroer.dk.

WEBINARER FOR PÅRØRENDE

Har du lyst til at sidde hjemme i din egen stue og blive klogere på livet som pårørende, helt uden risiko for coronasmitte, aflysninger eller besværlig transport? Pårørende i Danmark tilbyder her i efteråret 6 webinarer henvendt til pårørende – dvs. foredrag på nettet, som du kan deltage i via din computer eller tablet.

Se mere her. om emner og tilmelding. Videooptagelser fra alle webinarerne vil fra december være tilgængelige på YouTube.

 

PÅRØRENDEDAGEN D. 2.2. 2021

Uanset om det bliver et fysisk møde eller bare på skærmen denne gang, så holder vi som altid et stort temamøde på Pårørendedagen. Årets emne er børn og unge som pårørende, og vores medvært er Børn & Unge, Aarhus Kommune – så hvis vi ikke mødes på nettet, ses vi på Aarhus Rådhus.

Dagen vil byde på inspirerende oplæg fra indland og udland, samtale med unge pårørende, debat om udfordringer og muligheder – og naturligvis masser af lejlighed for netværk og diskussion mellem deltagerne. Det endelige program ligger færdigt til december.

Det er gratis for medlemmer af Pårørende i Danmark at deltage, og du er velkommen til allerede nu at melde dig til – bare skriv til info@paaroer.dk.

 

PÅRØRENDEGRUPPER OG PÅRØRENDECAFÉ

Vi havde håbet på at starte fysiske pårørendegrupper her i efteråret, men det har corona sat en midlertidig stopper for. Vi giver dog ikke op og forsøger igen til foråret. I mellemtiden er du meget velkommen til at give besked til marie@paaroer.dk, hvis du vil have direkte besked, når vi starter pårørendegrupper igen.

 

Bedste hilsner

Marie Lenstrup

Formand, Pårørende i Danmark

Nyhedsbrev august 2020

PÅRØRENDE I DANMARK NYHEDSBREV AUGUST 2020

Vi kunne næsten ikke få armene ned, da der endelig blev lukket op for, at vi pårørende igen kan komme på besøg hos vores kære på plejehjem og bosteder. Men corona-krisen er jo ikke bag os endnu, og der er risiko for ny opblussen af smitte og dermed for nye nedlukninger i plejesektoren. Vi presser på for, at politikere og fagfolk lærer af det, der gik godt og mindre godt under den første nedlukning, så en eventuel anden nedlukning foregår på en måde, som er mere skånsom for både beboere og pårørende.

   Samtidig vender vi blikket mod alle de pårørende, som har deres kære hjemme, og som har måttet slås med mindre hjemmehjælp, færre aktivitetstilbud, dårligere aflastning osv. – og som i mange tilfælde stadig ikke får den nødvendige hjælp. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har en historie at berette – skriv til marie@paaroer.dk.

 

TV2 DOKUMENTAR OM OMSORGSSVIGT

Naturligvis er vi alle meget berørte af TV2 dokumentaren om omsorgssvigt i ældreplejen. Mange har nok ikke kunnet holde ud af se dokumentaren til ende – og vi, der så alt, havde vist allesammen tårer i øjnene. Plejesektoren er i krise – en økonomisk krise, en rekrutterings-krise, og en tillidskrise. Det er faktisk enestående flot, at det så mange steder alligevel lykkes at levere god og omsorgsfuld pleje. Og helt uacceptabelt, at det ikke er sådan alle steder.

   Vi trænger til en virkelig grundig diskussion af, hvordan fremtidens plejesektor skal indrettes, så den kan levere en pleje, som vi pårørende kan have tillid til. For hvis man kun tænker med pengepungen, får vi aldrig en pleje og omsorg, som vi kan være glade for og stolte af. Den diskussion vil Pårørende i Danmark gør alt for at deltage i.

 

PÅRØRENDEGRUPPER OG PÅRØRENDECAFÉ

Vi håber meget, at vi kan starte fysiske pårørendegrupper igen til efteråret. Hvor grupperne kommer, afhænger af, hvor der er frivillige, som godt vil være tovholdere for en lokal gruppe. Pårørende i Danmark hjælper naturligvis med råd og vejledning. Se på vores hjemmeside https://paaroer.dk/livet-som-paaroerende/paaroerendegrupper/, hvor din nærmeste gruppe er.

   Hvis du vil vide mere om pårørendegrupper, så kom til vores temamøde d. 4. september kl 13-16 i Fredericia (tilmelding via billetto.dk, hvor du skal søge efter ordet pårørendegrupper). Hvis du overvejer selv at starte en pårørendegruppe, så kom til vores kursusdag d. 13.9. i Herlev (tilmelding til Anne Diemer på tlf. 2893 7741 eller e-mail anne@paaroer.dk). Du forpligter dig ikke til noget ved at deltage.

   For jer, der har svært ved at komme hjemmefra tilbyder Pårørende i Danmark nu en pårørendecafé på nettet, hvor du er velkommen til at deltage helt uforpligtende og til fælles glæde for alle cafégæsterne. Anne Diemer bestyrer caféen, og hvis du være vil med, kan du kontakte hende på tlf. 2893 7741, eller e-mail anne@paaroer.dk.

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Pårørende i Danmark forhandler netop nu med Sundhedsstyrelsen om støtte til, at vi til efteråret tilbyder en række webinarer – det vil sige seminarer på nettet – om livet som pårørende. Vi krydser fingre og skriver naturligvis mere i næste nummer. Fortæl os gerne, hvilke emner du synes, at du har brug for at vide mere om – skriv til marie@paaroer.dk.

Bedste hilsner

Marie Lenstrup

Formand, Pårørende i Danmark

Nyhedsbrev juni 2020

 

PÅRØRENDE I DANMARKS NYHEDSBREV JUNI 2020

Det har været det mærkeligste forår, jeg nogensinde har oplevet. En underlig blanding af bekymring, isolation, ensomhed og fortvivlelse – sammen med tid til eftertanke, samhørighed og naturoplevelser. Nu lukker det meste op igen – studenterne får lov at køre i hestevogn, tyskerne får lov at komme i sommerhus, og vi får allesammen lov at gå i biografen og på restaurant igen.

Eller … nej, der er jo en gruppe, der stadig ikke får lov til særlig meget. De ”særligt sårbare”, en blandet gruppe af kronisk syge, ældre og generelt svækkede mennesker. Altså netop dem, som de fleste af os er pårørende til. For os har det været et koldt forår, og det er ikke slut endnu. Mens alt muligt andet har været sat på pause, har vi i Pårørende i Danmark naturligvis haft meget fokus på netop de forhold, vi har som pårørende under coronakrisen.

 

POLITISK RÅDGIVNING

Vi var umådeligt glade for at blive inviteret med i Sundhedsministeriets såkaldte sektorpartnerskab, hvor en række organisationer rådgiver ministeriet om genåbningen af plejesektoren. Der er mange forskellige holdninger og indfaldsvinkler blandt organisationerne, som både tæller patientforeninger, fagforeninger, arbejdsgivere og offentlige institutioner. Vi har i vores input særligt lagt vægt på

  • at myndighederne husker, at god livskvalitet handler om BÅDE fysisk helbred OG mental trivsel – for os pårørende og for dem, vi er pårørende til
  • at besøgsordninger på plejehjem, bosteder osv, skal planlægges, sådan at så mange pårørende som muligt kan besøge så mange beboere som muligt, under forhold som er både forsvarlige og hyggelige
  • at vi pårørende skal kunne tage imod den nødvendige hjælp uden at være bange for negative konsekvenser, fx at hjælperne bringer smitte ind i vores hjem

 

HISTORIER FRA VIRKELIGHEDEN

Sammen med et par andre foreninger sender Pårørende i Danmark hver mandag nyhedsbrevet Nyt fra de klemte og glemte til sundhedspolitikere og myndigheder. Her samler vi erfaringer fra medlemmernes henvendelser om udfordringer under coronakrisen. Hvert nyhedsbrev fokuserer på et nyt tema – fx besøgsrestriktioner, ensomhed, funktionstab, og uklare/ulogiske regler. Vi giver et overblik over emnet og fortæller et par historier fra det virkelige liv, så politikerne og fagfolkene kan se, hvordan deres beslutninger påvirker almindelige mennesker.

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du oplever noget, som du synes, at politikerne skal have at vide. Du kan skrive om dine oplevelser til info@paaroer.dk. Hvis vi bruger din historie som case, sørger vi for at omskrive detaljerne, så du ikke kan genkendes.

 

PÅRØRENDECAFÉ OG PÅRØRENDEGRUPPER

Selvom raske pårørende nu gerne må komme ud af isolationen og møde andre mennesker ansigt til ansigt, vælger mange af os at holde os tilbage af hensyn til dem, vi er pårørende til. Men vores behov for at tale med andre pårørende om den situation, vi står i, er jo lige så stor som før. Derfor tilbyder Pårørende i Danmark nu en pårørendecafé på nettet, hvor du er velkommen til at deltage helt uforpligtende og til fælles glæde for alle cafégæsterne. Anne Diemer bestyrer caféen, og hvis du være vil med, kan du kontakte hende på tlf. 4292 1560, eller email anne@paaroer.dk.

Vi håber meget, at vi kan starte fysiske pårørendegrupper til efteråret. Hvor grupperne kommer, afhænger af, hvor der er frivillige, som godt vil være tovholdere for en lokal gruppe. Pårørende i Danmark hjælper naturligvis med råd og vejledning. Hvis du vil vide mere, så sæt X i kalenderen ved d. 4. september, hvor vi holder et introduktionsmøde i Fredericia, og ved d. 13. september, hvor vi holder kursus for pårørendegruppe-tovholdere i Herlev. Igen er det Anne Diemer (tlf. 4292 1560, email anne@paaroer.dk), du skal have fat i, hvis du er interesseret i at deltage. Du forpligter dig ikke til noget ved at deltage – men vi håber selvfølgelig, at mødet og kurset vil give dig lyst til at starte en lokal pårørendegruppe.

 

FORSKNING OM CORONA OG PÅRØRENDE

Et forskningsprojekt på Syddansk Universitet søger pårørende til et barn eller en voksen med langvarig sygdom eller handicap. Forskerne vil gerne lave ugentlige interviews (på telefon eller over nettet) om coronakrisens effekt på pårørende med nye udfordringer og med mindre støtte end normalt. Hvis du er interesseret i at dele dine oplevelser under COVID-19 pandemien, kan du emaile Dr Astrid Janssens på ajanssens@health.sdu.dk.

 

Det store spørgsmål er, om verden bliver den samme igen efter coronakrisen. I vores eget lille hjørne af verden, hvor pårørende er i fokus, kan jeg godt blive bange for, at vi bliver slået noget tilbage. Krisen har kostet, og vi risikerer besparelser på pleje og omsorg for at få budgettet til at balancere igen. Vi hører mumlen i krogene om, at det ser ud til, at pårørende godt kan trække et ekstra læs, når det skal være – og at der bliver så dejlig fredeligt på døgninstitutionerne og hospitalsgangene, når de der besværlige pårørende ikke hele tiden kommer rendende med spørgsmål og krav.

Der bliver i hvert fald ikke mindre brug for Pårørende i Danmarks stemme fremover!

 

Bedste hilsner

Marie Lenstrup

Formand, Pårørende i Danmark

Digital pårørende-gruppe

VIL DU VÆRE MED I EN DIGITAL PÅRØRENDE-GRUPPE?

Det er ikke altid let for pårørende at finde tid til at mødes og i Coronatider er det nærmest umuligt. Vi har derfor besluttet at etablere digitale pårørende-grupper. 

Hver gruppe har max. 6 deltagere. Sammen med en mødeleder taler vi en lille times tid i en lukket forum, hvor vi på skærmen kan se og høre hinanden. En frivillig fra Pårørende i Danmark leder møderne.

Du kan ringe til Anne Diemer og høre nærmere: 42921560, eller mail: anne@paaroer.dk 

Når vi er deltagere nok til at starte, hører du fra os, og vi aftaler et første mødetidspunkt. Vi regner med at mødes 6 gange inden sommerferien, en gang om ugen.

Til september håber vi på at kunne starte almindelige pårørendegrupper flere steder i landet.

 

Nyhedsbrev marts 2020

PÅRØRENDE I DANMARKS NYHEDSBREV MARTS 2020

Nu kan man endelig mærke foråret røre på sig, og selvom det jo ikke ændrer på noget derhjemme, så føles alting som regel lidt lettere, når lyset vender tilbage, vinduerne kan stå åbne, og de første forårsblomster titter frem. Som pårørende skal vi jo huske at gøre noget godt for selv indimellem alt det, vi gør for vores kære – og er en stor buket tulipaner ikke en nem, hurtig, billig vej til at løfte humøret? Sådan én har vi vist alle sammen fortjent!

MEDLEMSTILBUD
Og her er noget mere, alle pårørende har fortjent, nemlig et godt tilbud på noget af det, der kan hjælpe os til at holde os oprejst. Som noget nyt har vi netop udvidet vores hjemmeside med en oversigt over gode tilbud til alle vores medlemmer. Til en start drejer det sig om forskellige samtaler og rådgivning og om en række af de bøger om og til pårørende, som er udkommet for nylig. Du kan se tilbuddene her.
Bemærk, at du skal bruge en særlig rabatkode fra foreningen, når du bestiller. Koden er nu på vej ud til alle de medlemmer, der har betalt kontingent for 2020. Hvis du ikke har fået betalt, så kan det nås endnu på MobilePay 33165 (ja, kun 5 cifre).

PÅRØRENDEGRUPPER
Et andet nyt tiltag fra os er et tilbud om pårørendegrupper. Vi starter i det små med to grupper på Sjælland, og så udvider vi i takt med, at der melder sig frivillige, som vil være tovholdere for en gruppe i deres lokalområde. Man kommer ikke til at stå alene med opgaven, for vi har både en national koordinator, et kursustilbud og om et lille øjeblik en folder med grundig vejledning i, hvordan man opretter en gruppe og gennemfører et forløb. Hvis du er interesseret som deltager, kan du se efter åbne grupper her.
Hvis du overvejer at starte en lokal gruppe, så kontakt vores koordinator Anne ved email til diemeranne46@gmail.com.

MEDLEMSMØDE OG GENERALFORSAMLING
Stort X i kalenderen, især for jer vest for Storebælt: vi holder et medlemsmøde med fokus på pårørendegrupper – hvad de kan og hvordan man gør – og efterfølgende generalforsamling d. 18. april i Fredericia. Vi samarbejder om medlemsmødet med Selvhjælp Fredericia, som lægger lokaler til. Du kan købe billet til medlemsmødet her – det koster kun 50 kr, som dækker eftermiddagskaffen. Der kommer en officiel invitation og dagsorden til generalforsamlingen ud til medlemmerne i løbet af en uge eller to.

ER DU PÅRØRENDE TIL EN DEMENSRAMT?
Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, som Pårørende i Danmark er en del af, laver i disse dage en spørgeskemaundersøgelse blandt demensramte, pårørende, frivillige og fagpersoner. Det handler dels om, hvad der opleves som svært og mindre svært i hverdagen, og dels om holdninger til et nyt projekt, Folkebevægelsen gerne vil i gang med. Hvis du er pårørende til et menneske med demens, vil jeg opfordre dig til at besvare undersøgelsen. Det tager omkring 10 minutter. Du kommer i gang ved at klikke på dette link. 

PÅRØRENDEDAGEN
Sidst, men absolut ikke mindst, vil jeg sige tak for sidst til de af jer, som var med til at fejre Pårørendedagen d. 2.2.2020 i Herlev. Vi havde en rigtig fin eftermiddag med god snak og nogle meget inspirerende oplæg fra engagerede og indsigtsfulde pårørende. Dagen sluttede af med en lille workshop, hvor vi for en gangs skyld havde fokus på det, der er godt ved at være pårørende. Vi ved desværre allesammen, hvad det svære er, men der er jo en grund til, at vi kan holde til det og at mange af os oplever pårørenderollen som barsk men også uendeligt meningsfuld. Tak for alle jeres fine tanker – om kærlighed, tid, venskaber, selvindsigt og meget andet! Vi har delt ud af jeres input på vores Facebookside, og vi tager det med glæde med os i det videre arbejde for at gøre livet lidt lettere for alle pårørende i Danmark.

Bedste hilsner

Marie Lenstrup

Formand, Pårørende i Danmark

Nyhedsbrev nytår 2019

GODT NYTÅR fra Pårørende i Danmark

Lige midt i juletræspyntning og gaveindpakning dukkede der en ekstra og meget velkommen julegave op i postkassen. TrygFonden har nemlig besluttet at donere 65.000 kr til foreningen, så vi får mulighed for at starte nogle pårørendegrupper i 2020. Grupperne skal ledes af frivillige, så de starter der, hvor nogen rækker hånden i vejret.

TrygFondens støtte giver os mulighed for at bakke op om de gruppernes tovholdere med en grundig vejledende pjece, noget PR for grupperne, et kursus, møder med andre gruppetovholdere og sparring med en erfaren gruppetovholder. Mange TAK til TrygFonden!

 

Hvis du også selv vil støtte Pårørende i Danmarks arbejde med en lille gave, så bliver vi meget glade for enhver donation – jeg vil næsten sige, at vi får julelys i øjnene, for det betyder meget for foreningens frivillige at mærke, at der er opbakning omkring vores arbejde. Du kan donere til foreningen på mobile pay 33165 eller ved bankoverførsel til konto 9570-11496199.

 

Med ønsket om et godt nytår – for dig og mig, og især for pårørendesagen!

Marie Lenstrup

Formand