Find hjælp

Det er lidt af en jungle, men hjælpen findes som regel, hvis du ved, hvor du skal lede. Vi arbejder i Pårørende i Danmark på snart at kunne tilbyde netværksgrupper, ligesom vi gerne svarer på mails til info@paaroer.dk – men vi svarer blot som erfarne pårørende, ikke som professionelle rådgivere.

Her er vores bedste ideer til, hvor du kan søge efter forskellige former for hjælp og støtte nær ved dig.

Pårørendevejlederen

Det er langt fra alle kommuner, der har ansat en pårørendevejleder, men hvis din kommune har, så er pårørendevejlederen (som nogle steder kaldes pårørendekonsulent eller pårørendekoordinator) det allerbedste sted at starte – hun kan nemlig selv hjælpe og har også godt overblik over andre hjælpere, hun kan henvise videre til. Som regel tilbyder pårørendevejledere

 • Individuel rådgivning
 • Selvhjælpsgrupper
 • Café-møder
 • Foredrag

Frivilligcenteret

I de fleste, men endnu ikke alle, kommuner, findes der et uafhængigt frivilligcenter. Her koordineres meget af den frivillige indsats, både i initiativer direkte fra frivilligcenteret og i form af samarbejde mellem forskellige foreninger og grupper i kommunen. De fleste frivilligcentre tilbyder blandt andet

 • Praktisk hjælp
 • Netværksgrupper
 • Foredrag
 • Rådgivning fra frivillige

Patientforeningen eller handicaporganisationen

Så snart din nærtstående har fået en diagnose, er det efter vores erfaring en stor fordel at undersøge tilbuddene fra patientforening eller handicaporganisation. Der er meget stor forskel på tilbuddene – ligesom der er stor forskel på foreningernes størrelse – men oftest kan du finde

 • Netværksgrupper
 • Skriftligt materiale
 • Personlig rådgivning, ofte ved socialrådgivere og sundhedsfagligt uddannede

Kommunen

Rigtig mange af os kommer i kontakt med kommunen undervejs i livet som pårørende. Nogle oplever en fin hjælpsomhed og forståelse, mens andre finder mødet med kommunen vældig frustrerende. Det er dog sjældent til at komme uden om, da kommunen er indgangen til velfærdsstatens ydelser. Blandt de kommunale tilbud kan du finde

 • Kurset Lær at tackle hverdagen som pårørende (tilbydes i de fleste kommuner)
 • Visitationen: hjælpemidler, aflastning og afløsning, botilbud
 • Demenskonsulent, hjerneskadekoordinator og ofte andre diagnosespecifikke tilbud
 • Og som sagt nogle steder det vidunderlige væsen: pårørendevejlederen

Praktiserende læge

Selvom man hurtigt kan få nok af hvide kitler, så er det vigtigt at passe på sit eget helbred. Nogle pårørende kan i en periode have glæde af en lille kemisk hjælper i form af noget sovemedicin eller beroligende medicin. En mere langsigtet hjælp kunne findes ved at bede om

 • Henvisning til psykologsamtaler

Røde Kors’ lokalafdeling

Der er stor variation i de tilbud, Røde Kors har i de forskellige kommuner, fordi det i høj grad kommer an på, hvilke frivillige de har. Af samme grund kan tilbuddene skifte fra år til år. Men Røde Kors centralt understøtter i hvert fald deres lokalafdelinger i at kunne tilbyde

 • Vågetjeneste til døende
 • Aflastningstjeneste til pårørende

Ældre Sagens lokalafdeling

Også her varierer tilbuddene fra afdeling til afdeling og fra år til år, og i sagens natur er Ældre Sagens arbejde mest rettet mod pårørende til ældre. Det kan omfatte

 • Praktisk hjælp
 • Netværksgrupper
 • Besøgsvenner
 • Demensaflastere
 • Social, økonomisk og juridisk rådgivning
 • Vågetjeneste til døende

Internettet

Der er ikke det, man ikke kan finde på nettet – skidt og kanel i et skønt sammensurium. En fordel er, at nettet er åbent 24/7. Der er facebookgrupper, åbne eller lukkede, for mange særinteresser, og udbuddet ligefrem eksploderer, hvis du også har mod på at tilgå sider på engelsk.

 • Facebook-grupper
 • Internationale patient-/handicaporganisationer – her kan du søge efter ”carer” eller ”caregiver”