Blog

Folkemødet på Bornholm 2015

På Folkemødet 2015 deltog Pårørende i Danmark ved så mange debatter og oplæg som overhovedet muligt med relevans for pårørende, deres behov og livsvilkår.


Majbrit Berlau

På fotoet herover ses bl.a. Majbrit Berlau, der er formand for Dansk Socialrådgiverforening. Hun advokerede under debatten “Ret og pligt for pårørende – hvor går grænsen?” for oprettelsen af pårørendeskoler. Pårørendeskolerne skal klæde de pårørende på til at varetage deres forskelligartede opgaver over for den sygdomsramte. Pårørendeskoler og pårørendeuddannelser er lige præcis en af Pårørende i Danmarks hovedindsatser over for kommunerne og politikerne, og derfor glæder det naturligvis at se andre, der taler varmt for samme sag.

En anden spændende debat udspandt sig omkring temaet ‘Den pårørende som partner’, hvor Inger Christiansen fortalte om sin 23 år lange erfaring som hjælper og pårørende til hendes mand med Parkinsons syge. Ingers ønske var en pårørendekonsulent i kommunen, og dette ønske falder fuldstændig sammen med et andet politisk ønske og målsætning for Pårørende i Danmark.

Inger ChristiansenInger Christiansen

Endvidere talte Inger for at blive mødt og inddraget som pårørende på en systematisk måde. Dét kan vi kun være enige i, og selvom det kan vise sig at blive en langvarig og slidsom kamp, inden vi når så langt, så er kampen for pårørende ikke slut, førend sundhedsvæsenet får øjnene ordentligt op for de pårørende.