Blog

Hvad er værdighed for pårørende i ældreplejen?

 Vores formand i Pårørende i Danmark deltog forleden i et temamøde på Christiansborg om værdighed i ældreplejen; det var arrangeret af bl.a. ÆldreSagen, som havde bedt os om at bidrage med et pårørendeperspektiv til nogle korte film, de lavede i anledning af konferencen (filmene kan ses her http://goo.gl/kDbNgL).
Der blev delt erfaringer med værdighedsgarantier fra Norge og Sverige, og hele begrebet blev fint nuanceret.
Men hvad er egentlig værdighed, når man taler om pårørende i forhold til ældrepleje?
Det handler fx om at få tid og ro til at være sammen med den syge, især hvis livet er ved at rinde ud, i tryg tiltro til, at andre klarer plejen, behandlingen, koordineringen og alt det andet praktiske.
Værdighed for pårørende er også gode fysiske rammer, fx enestue og mulighed for at få et måltid mad, der ikke bare er tomme kalorier fra hospitalets kiosk.
Hvad mener du er værdighed for pårørende i ældreplejen?

 

Værdighed MS

Manu Sareen holder tale om værdighed