Blog

InformCare

Ny stor hjemmeside med fokus på pårørende!

InformCare (tidligere Innovage) er et europæisk samarbejde med hjemmesider i landene inden for den Europæiske Union.
Hjemmesiden, som er finansieret af EU, fokuserer simpelthen på pårørende og giver en række råd og værktøjer og gode sider til indsigt og faktuel information om hjælp.

Projektets partnere i hvert land har hver især forfattet det specifikke indhold fx. om hjemmehjælp, økonomisk støtte, frivillige organisationer mv. Dette gælder også det danske materiale, der er forfattet af Pårørende i Danmark.

På hjemmesiden for InformCare kan man finde rigtigt meget materiale, som kan hjælpe én som pårørende. Der er fx. et stort afsnit om omsorg for ældre nærtstående, herunder afsnit om ældreboliger, transport, døgntilbud mm.
Desuden er der et kapitel om dine egne behov som pårørende, fx om balancen mellem familie og omsorgsopgaver, håndtering af stress og afspændingsteknikker.
Der er endvidere et afsnit om rettigheder og støttemuligheder, privatøkonomi og fradragsberettigede udgifter.

Endelig er der også produceret en lille video, som støtter op om hjemmesiden og giver en masse faktuel information om pårørende i Europa.

Se hjemmesiden her: http://eurocarers.org/innovage/?lang=da

 Se den lille video her: http://bit.ly/1L8NxkJ


Pårørende i Europa