Blog

Kirstens historie

Om voksne børns ansvar og arbejde for deres syge forældre, når forældrene ikke ønsker at fremstå som pasningskrævende.

Læs Kirstens historie.