Cases

Læs om andre pårørendes erfaringer

Nedenfor fortæller pårørende om problemstillinger og dilemmaer i dét at være pårørende – og understreger dermed betydningen af og meningen med at have en landsdækkende organisation som Pårørende i Danmark. Som afrunding på hver fortælling slår Pårørende i Danmark derfor en lille krølle, hvor vi giver udtryk for foreningens indstilling til de udfordringer, for pårørende, det er nødvendigt at gøre noget ved. Læs også Lises sammenfatning – Det er krævende at være pårørende 

Her berettes om nedslidning, ensomhed og oplevelsen af, at det kræver ‘kamp’ med det velfærdssystem, der burde støtte en. Der er ikke skyggen af egentlige rettigheder for den pårørende, end ikke selv om man selv bliver syg af overanstrengelse og/eller depression. 

Har du også en fortælling, du mener er af principiel betydning for pårørendes vilkår, kan du sende den til Hanne Gullestrup på hanne@gk-konsulenterne.dk.

Forældre til børn med kronisk sygdom/handicap

Bodils historie – en mors viden om sit medfødt syge barn overses og afvises, hvorved ondt bliver værre! 

Yngre børn der er pårørende til familiemedlemmer med kronisk sygdom/handicap

Camillas historie – om at være barn og primær omsorgsgiver for en handicappet far og en psykisk sårbar mor

Kurts historie – om som barn at stå i skyggen af en handicappet bror og selv blive overset i sine behov 

Ægtefælle til mand/hustru med kronisk sygdom/handicap

Anettes historie – om at opleve, at sundhedsvæsen og kommune driver rovdrift på ens kræfter ved ikke at tilbyde den fornødne praktiske og faglige hjælp til en kræftsyg ægtefælle 

Helles historie – De sidste seks år har Helle passet og plejet sin mand – uden den nødvendige hjælp 

Bodils historie – om at yde primær pleje og omsorg for en syg ægtefælle trods egne handicap 

Mariannes historie – om ikke at modtage den hjælp til en syg ægtefælle, som kommunen har pligt til at yde 

Thomas’s historie – når et aflastningsophold ender katastrofalt 

Birgits historie – de lyttede ikke og det endte med døden 

Voksne børn til forældre med kronisk sygdom/handicap

Janes historie – om at måtte være der for en svært handicappet mor, mens hun selv har en børnefamilie at passe 

Lones historie – det pårørendekompetente plejehjem 

Kirstens historie – om at stå alene med ansvaret for to plejehjemsparate forældre, der ikke selv anerkender behovet for at flytte 

Når den pårørende bukker under for presset

Malenes historie – når den pårørende selv bliver syg 

Jettes historie – når den pårørende selv er syg 

 

Skriv din historie her