Informcare

Pårørende i Europa

InformCare er en europæisk hjemmeside der henviser til andre hjemmesider for pårørende i EU.
Her finder du materiale, råd og værktøjer, som kan hjælpe dig som pårørende.
Der er fx. indhold om omsorg for ældre nærtstående, med viden om ældreboliger, transport, døgntilbud mm. Der er endvidere viden om rettigheder og støttemuligheder, privatøkonomi og fradragsberettigede udgifter etc.

Ikke mindst er der et kapitel om dine behov som pårørende, fx om balance mellem familieliv og omsorgsopgaver, håndtering af stress og afspændingsteknikker etc.

Se den lille video, som understøtter hjemmesiden med faktuel information om pårørende.

Det danske materiale på siden er forfattet af Pårørende i Danmark.

Bag InformCare står EuroCarers, en europæisk paraplyorganisation for pårørendeforeninger.

Pårørende i Danmark er medlem af Eurocarers.