Hvis din kære ikke kan tage ansvar for sig selv

Hvis din kære ikke kan tage ansvar for sig selv
I Danmark har vi lovfæstet pligt til at yde almindelig omsorg for hinanden. I praksis fortolkes omsorgspligten sådan, at en svækket borger, der bor sammen med en rask, myndig pårørende, selv må klare praktiske opgaver som rengøring, indkøb og madlavning. Til gengæld tager samfundet ansvar for ’faglige’ plejeopgaver som fx bad, hårvask, tandbørstning, madning, toiletbesøg og skiftning af bandager olign.

Pårørende gerne påtage sig disse opgaver, hvis parterne er mest tilpasse ved det, men det skal være et frit valg. Det må ikke forventes af myndighederne, at du står til rådighed, heller ikke som fx ledsager ved behandlinger eller konsultationer. Tænk dig godt om, før du siger ja til – eller måske selv tilbyder at bidrage med disse opgaver. Det er lettere at sige ydelser fra end at få dem tildelt, hvis du først har sagt nej.

Pårørende står tit i et etisk dilemma, idet man i hjertet føler, man svigter sin kære, hvis den offentlige hjælp har en standard, der ligger for langt under det, man synes, ens kære fortjener. Det kan derfor blive en stor fysisk og mental belastning at føle et stort ansvar for sin kæres velbefindende uden at blive spurgt eller taget med på råd om udførelsen af opgaverne i samspillet med de offentlige myndigheder.

Følgende ‘greb’ kan give dig bedre fodfæste i sådanne situationer:

Bisidder
Din kære og du har ret til at have en ’bisidder’ med til møder med en offentlig myndighed. Bisidderens opgave er at støtte under mødet, og efter mødet hjælpe med at huske, hvad der blev talt om og besluttet. Bisidder anbefales, hvis du har svært ved at blive hørt af myndighedspersoner, der behandler din kæres sager. Bisidderen deltager i møder og kan efter aftale føre samtalen på dine vegne – eller blot være et sæt ekstra øjne og ører. (Du kan dog til hver en tid selv tage en bisidder med fra dit eget netværk).

Informeret samtykke
Før behandling vil lægerne bede om ’informeret samtykke’ fra din kære. Det gælder, hvis din kære er i stand til at forstå formålet med behandlingen, eventuelle bivirkninger og andre risici ved behandlingen – og alternative muligheder. Din kære skal derefter aktivt sige ja til det, lægen foreslår. Er din kære ikke i stand til det pga svækket mental tilstand eller bevidstløshed, er det dig, som nærmeste pårørende, der skal give ’stedfortrædende samtykke’. Er der en nær pårørende, må lægen altså ikke selv beslutte sin behandling.

Fuldmagt
Din kære kan give dig fuldmagt til at varetage enten bestemte opgaver eller en generalfuldmagt til at varetage enhver opgave for sig. En fuldmagt er baseret på tillid og ingen kontrollerer, hvordan fuldmagten bruges. Det skal stå i fuldmagten, hvilke opgaver den dækker – fx økonomiske forhold, salg af ejendele, indgå lejekontrakt, tage lån, søge kommunale ydelser, læse journaler, give samtykke til behandling osv. Inspiration til formulering af fuldmagt. Selvom du evt. har generalfuldmagt, er det ikke sikkert, den accepteres som hjemmel for fx en beslutning om tvangsflytning eller andre drastiske tiltag.

Værgemål
Værgemål’ betyder, at du overtager – eller tildeles myndighedsansvar for din kære. Hvis din kære er kognitivt svækket eller bevidstløs og ikke forstår eller erkender nødvendige beslutninger, kan værgemål være en løsning. Udpegning af en værge er en juridisk proces, som sikrer at din kæres selvbestemmelse i videst muligt omfang respekteres. Et

værgemål vil derfor ofte være begrænset til særlige opgaver. Du kan selv være værgen,
men ønskes en mere ’neutral’ person, kan der udpeges en helt udenfor familien, fx en advokat. Værgens arbejde kontrolleres af staten.

Ansøgninger, klager og generel støtte i sager
Hvis du har brug for vejledning i at udfylde de mange ansøgninger, din kære skal indsende til det offentlige, eller ønsker du – på din kæres vegne, at klare over en afgørelse på en ansøgning, har de fleste patientforeninger sagsbehandlere ansat til lige præcis at hjælpe dig med dette. Alternativt er Retshjælpen et bud.

Hjælp på internettet

www.borger.dk er bred information om din kæres rettigheder, ligesom du kan ordne en række ting direkte på siden: Adresseændring, lægevalg, søge boligstøtte, livstestamente, fuldmagter m.m. Som ’ny i nettrafikken’ kan man ofte få hjælp på sit lokale bibliotek, i borgerbutikken eller hos patientforeningerne til at bruge siden.

www.sundhed.dk rummer viden om sygdomme, medicin og behandling, samt din kæres personlige sundhedsoplysninger og journaler. Med en relevant fuldmagt kan du nemt finde den dokumentation, der efterspørges, når der fx skal søges offentlige ydelser. Nogle informationer kan myndighederne selv fremskaffe, andre må man selv printe og indsende.

www.apoteket.dk er oplysning om godkendt, receptpligtig medicin samt bivirkninger, medicinsikkerhed mm.

www.netdoktor.dk har artikler om sundhed, sygdomme og medicin over en bred kam og her kan du også spørge og få svar af lægefaglige eksperter.