Familiens økonomi

Din nærtståendes økonomi
Hvis du og din nærtståendes økonomi er flettet sammen, anbefaler vi, at du hurtigst muligt får fat i en økonomisk rådgiver (fx din fagforening og bank) og lægger en sammenhængende strategi.

Hvis din nærtstående er i arbejde, har han eller hun måske mulighed for at søge økonomiske ydelser og/eller ændringer i sit job, fx sygedagpenge, fleksjob, løntilskudsjob og førtidspension. I praksis kan I se frem til en lang proces og ofte også udfordringer i kontakten til kommunen. Her bør din nærtståendes patientforening kunne hjælpe med gode råd og støtte. 

Din egen økonomi
Den eneste form for direkte økonomisk støtte til pårørende er plejevederlaget, som er en kompensation for dit løntab i forbindelse med plejeorlov.

Hvis din nærtstående har et handicap, som nødvendiggør pleje i hjemmet i op til seks måneder, eller er uafvendeligt døende med en forudsigelig kort levetid, har du ret til plejevederlag, hvis du overtager al personlig pleje (men ikke direkte sygepleje).

Hvis du er i arbejde, har du ret til plejeorlov (uanset om du er offentligt eller privat ansat). Plejevederlaget er en kompensation for dit løntab – og hvis din arbejdsgiver vælger at fortsætte med at udbetale dig løn, vil plejevederlaget tilfalde arbejdsgiveren. Læs om reglerne for plejeorlov og satserne for plejevederlag på www.borger.dk og mere detaljeret på www.sundhed.dk.

Der findes ingen nationale arbejdsmarkedsaftaler, som giver rettigheder til pårørende. Hvis din arbejdsplads normalt opererer med en vis fleksibilitet, fx. mulighed for timebaseret afspadsering ved lægebesøg, deltidsarbejde, flekstid eller ubetalt orlov, kan du anmode din arbejdsgiver om den ordning, der passer din situation bedst.

Det seneste nye er et EU direktiv, som pålægger medlemsstaterne at indføre ret til et antal omsorgsdage for pårørende, med eller uden lønkompensation. I skrivende stund er det dog meget usikkert, hvordan det vil blive implementeret i Danmark.

Andre tilskud, I kan have glæde af
Der findes ingen tilskud målrettet pårørende, men en række tilskud tiltænkt handicappede og sygdomsramte.

Handicappede og kronisk syge kan fx få udgiften til medicin nedbragt betydeligt ved at bede lægen søge kronikertilskud (generelt) eller enkelttilskud (én type medicin). Kommunen kan ansøges om et tilskud til nødvendige merudgifter, der opstår pga sygdommen. Hvis din nærtstående ikke kan komme rundt alene, kan I ansøge om et ledsagerkort, som giver rabat på offentlig transport m.m.

Hvis din nærtstående er din ægtefælle, og hvis det bliver nødvendigt med flytning til plejebolig, vil I blive betragtet som reelt enlige med ret til højere folkepension og måske til boligydelse, hvis I bor i lejebolig (plejebolig er en form for lejebolig). Læs mere om de mange muligheder for tilskud til konkrete udgifter på www.aeldresagen.dk.

 

 

[/vc_column][/vc_row]