Økonomiske støtteordninger

Forsørgelsesgrundlag
Hvis du og din kæres økonomi er flettet sammen, må det anbefales hurtigst muligt at få fat i en økonomisk rådgiver (fagforening og bank) og lægge en sammenhængende strategi.

Er din kære stadig på arbejdsmarkedet, gives der i loven, ud fra en lægefaglig vurdering af din kæres funktionsnedsættelser, prognoser for behandling og mulig rehabilitering, mulighed for at søge forskellige ydelser og jobkonstruktioner: Sygedagpenge, fleksjob, løntilskudsjob og førtidspension. I praksis kan I se frem til en lang proces og udfordringer i kontakten til kommunen. Derfor skal I søge rådgivning med det samme, så fx lægen bruger de korrekte begreber i sin vurdering. Tag tidligt kontakt med fagforening og bank, så I er på forkant med situationen!

Forsikring & pensionsopsparing
Tjek om din kæres personlige forsikring, gruppelivsforsikring gennem arbejdspladsen eller pensionsaftale også giver ret til at modtage en ’engangssum ved kritisk sygdom’.

Offentligt tilskud til behandlinger
Hvis din kæres sygdom påvirker tænderne eller gør almindelig tandlægebehandling svær, kan denne modtage special- eller omsorgstandpleje og evt. få tilskud til behandlingen.

Der er også mulighed for tilskud til fodterapeut eller kiropraktor om behov.

Sygeforsikringen Danmark
Er din kære medlem kan der søges tilskud til en lang række behandlinger, som ikke er dækket af den offentlige sygesikring eller i forlængelse af sygesikringens tilskud.

Skattefradrag
Din kære kan have ret til fritagelse for beskatning af telefon og netforbindelse o.a., hvis disse tolkes som nødvendige hjælpemidler i tilknytning til sygdommen/ handicappet.

Måske er det værd at huske, at enhver borger kan få fradrag for private tjenesteydelser som rengøring og håndværkerhjælp, hvilket kan være en lille støtte til at få hverdagen til at hænge sammen.

Kronikertilskud
Handicappede og kronisk syge kan søge ’kronikertilskud’ til at nedbringe udgiften til medicin (bed din kæres læge søge for jer). Kommunen kan søges om tilskud til ’merudgifter’ som følge af sygdommen/ handicappet.

Ledsagerrabat
Din kære kan muligvis få ’ledsagerkort’, som giver rabat på offentlig transport og rabat på adgang til forskellige kulturinstitutioner, idet kortes ejermand betaler fuld pris, mens ledsageren kommer gratis med. Og så gives der også rabat på Storebæltsbroen!

Støtte til køb af handicapbil
Hvis din kære er afhængig af bil (fx stadig arbejder, skal hente og bringe børn etc), men ikke kan køre selv i en normal bil, kan der søges støtte til køb af handicapbil. Støtten ydes som et rentefrit lån, hvoraf kun en del skal betales tilbage. Der kan desuden ydes støtte til nødvendige ændringer af en allerede ejet bil, fx. særligt styresystem eller automatgear.

Refundering af kørselsudgifter
Ved kørsel til læge, sygehus eller genoptræning, kan man under særlige omstændigheder få udgiften refunderet.

Firmasygeforsikring
Nogle virksomheder har en firmasygeforsikring, som fx giver mulighed for behandling på privathospital uden venteliste. Kontakt HR afdeling, leder eller tillidsrepræsentanten på din kæres arbejdsplads og spørg, om der findes en sådan afdeling.