Litteratur

Den litteratur, der her er valgt ud til anbefaling og anmeldelse, har som sigte at understøtte pårørende i langvarige,
belastende pleje og omsorgsforhold gennem forståelse og inspiration til mestring af en svær livssituation. Der anmeldes bøger, der er max 10 år gamle.

Forældre til syge/handicappede børn

Historien om en mor
– 11 mødre fortæller om at have børn med autisme.
(Dorthe Stieper, 2019, Vindelsti).11 mødre fortæller om at have børn, der er anderledes,
at elske uforbeholdent og forsøge også at elske sig selv. Læs anmeldelse

Kæreste/ægtefælle til syge/handicappede partnere

Vil du låne min bamse, mor?
(Manja Fie Molbæk & Kim Nørgaard, 2020, Mellemgaard). Mor bliver ramt af blodpropper og far bliver med et slag pårørende. Begge forældre er ind til dette tidspunkt på arbejdsmarkedet og har 3 små børn. Bogen beskriver ærligt et 10 år langt ihærdigt slid med at få mor til hægterne igen og 3 børn til at trives. I den blinde vinkel står far, som klarer det hele inkl. sit eget arbejdsliv. Bogen er opløftende, idet det lykkes forældrene at fastholde kærligheden til hinanden og lande på benene i et nyt familieliv på nye vilkår.
Læs anmeldelse

SEX – Kærlighed og en hjerne der er gået i stykker.
(Susan Søgaard, 2020, Hjerneskadeforeningen). En længe savnet håndbog, der går i kødet på et typisk fortiet emne, nemlig de store udfordringer og afsavn der følger af, at sexlivet går i står som følge af sygdom/skade. Med sexlivet ryger også intimiteten og nærheden og relationen ændrer sig fra en kærligheds- til en omsorgsrelation. Bogen har appel til såvel pårørende, som de velfærdsprofessionelle, der oplever det akavet at tage fat i emnet og arbejde på at få kærligheden udfoldet på ny. Læs anmeldelse

Når hjernen visner
– Pårørendes liv med sygdommen frontotemporal demens.
(Charlotte Helsted & Ingrid Lauridsen, 2019, Frydenlund). Ægtefæller og voksne børn beretter om den massive udfordring det er at yde daglig omsorg for et menneske, man ikke længere genkender. Bogen har desuden nogle faglige afsnit rettet mod såvel fagpersoner som pårørende, hvor man får indblik i sygdommen og inspiration til at tackle den. Læs anmeldelse

 I morgen er en ny dag– en brugsbog for pårørende
(Nina Harboe, 2019, Books on Demand).
En arbejdsbog for pårørende, der hjælper med
at systematisere og strukturere tanker og følelser i en kaotisk tid. Læs anmeldelse

Kan jeg sygemelde mig hos Gud? – en personlig beretning om demens 
(Nina Harboe, 2018, mellemgaard). En personlig dagbog om en pårørendes livsforandringer, fortvivlelse, vrede, ensomhed og afmagt da demens ændrer hendes og den sygdomsramte ægtefælles liv. 

Håndtrykket – min beretning om at være pårørende og efterladt
(Lisbeth Rex, 2017, Skriveforlaget)
En personlig beretning om at overkomme, gennemleve og skabe sig et nyt livsgrundlag
som pårørende til og efterladt efter en kræftsyg ægtefælle. Læs anmeldelse

Snak på livet løs – inspiration til samtaler om livet før døden
(Stine Buje, 2015, Turbine). En håndbog for pårørende og andre, der er tæt på andres død, i at samtale om det væsentlige i livet. Læs anmeldelse

Et hjertesuk, som ingen helt forstår
(Jutta Storm, 2015, Alzheimerforeningen). Bogen behandler tabu og begreber som samvittighed, retten til eget liv og belyser den sorg, det er at miste livet, som man kender det, miste grebet – og begreberne. Læs anmeldelse

Kære pårørende – Kom vel igennem en svær tid
(Eva Jørgensen, 2013,
Rosinante). Forfatteren deler refleksioner om pårørendeopgaven
og giver andre pårørende råd gennem en tænksom, filosofisk tilgang til den identitetsforandring
livet som omsorgsgiver fører med sig. Læs anmeldelse

At leve ved siden af kronisk sygdom
Beretninger for og fra pårørende til parkinsonramte
red. Marie Lenstrup, 2012,
Parkinsonforeningen.
Pårørende deler med stor ærlighed tanker, erfaringer og oplevelser med at håndtere diagnosen,
skabe en god hverdag, og overleve kriser. Læs anmeldelse

Hvordan skal jeg klare det?
 – En bog om at pleje en pårørende
Lars Björklund, 2012,
Unitas forlag.
En hurtigt læst lille bog med kloge ord og tanker om det svære i at bedømme og erkende,
hvad man kan holde til som omsorgsgiver. Læs anmeldelse

Voksne børn til svækkede/syge ældre

Min fars sidste rejse
– 
Når alzheimer rammer familien

(Anna Maria Nissen, 2019, Trykværket)
En personlig beretning om 11 år som datter til en far med Alzheimer.
Man får indblik i datterens udfordringer og tanker, fra diagnosen stilles til faren dør.
Læs anmeldelse

Når de ældre bliver gamle
– Håndbog for pårørende

(Birgitte Rask Sønderborg & Merete Rømer Engel, 2015,  Arnold Busck).

Bogen peger på de muligheder, der er for svækkede ældre, dels i eget hjem,
dels i ældre- og plejebolig. Der ydes også information om kontakten
til de forskellige instanser i det offentlige system. Læs anmeldelse

Selvfølgelig skal hun bo hos mig
Tina Bryld & Lotte Heise, 2015, Gyldendal.
En fortælling om to stærke kvinder & to mindst lige så seje store drenge, der gennem flere år fører en sej kamp for et værdigt liv for mor/mormor og sig selv. Læs anmeldelse

Søskende til sygdomsramte/ mennesker med svære handicap

Sporændring
Karen Zubari, 2020, Østervang

Bogen fortsætter fortællingen fra ‘Ved mor godt, at jeg er dement’ og vi følger en ‘sporændring’ fra en samarbejdende pårørende ved sin kæres side, til en konstruktivt kritisk pårørende, som – ved søsterens død, tager bladet fra munden og taler de sårbares sag i et fletværk af rigide organisatoriske og politiske strukturer.
Læs anmeldelse

Ved mor godt, jeg er dement?
Karen Zubari, 2017, mellemgaard

Storesøster bevidner et ressourcefattigt ægteskab, hvor ægtefællen afviser at modtage hjælp til hustruen, lillesøster. Lillesøster er i halvtredserne af ramt af svær demens.
Læs anmeldelse

Hjælp til selvhjælp

Skriveterapi for pårørende
Annette Aggerbeck, 2021, Respekta
En håndbog for pårørende i at skrive sig til større klarhed om rollen som pårørende.
Læs anmeldelse

300 gode råd til pårørende om plejehjem
Marie Lenstrup & Marie Lilja Jensen, 2021, Ældresagen
En håndbog til pårørende i at komme godt igennem de svære processer før, under og efter en nærtstående kommer på Læs mere om bogenplejehjem.
Læs anmeldelse.
Læs mere om bogen

Overlevelsesmanual for omsorgspårørende
(Marie Lenstrup, 2020, Frydenlund). En uundværlig håndbog i – som titlen antyder – at overleve og leve som nærmeste pårørende til en kær, der bliver tiltagende mere syg/ hjælpeløs. I forløbet, som ofte kan være langstrakt, skrider rollerne (fx fra livsledsager til sygehjælper) og et komplekst scenarie med et utal af følelser og dilemmaer folder sig ud.  Det gælder jura, svære følelser, (kamp om) rettigheder og luft til selv at ånde. Bogen er også en kærlig gaveidé til alle omsorgspårørende, du måtte møde på din vej.
Læs anmeldelsen

Jeg er også vigtig
– Husk dig selv som pårørende.
(Diana Lund Andersen, 2019, You Matter). Fokus er på at passe på sig selv som pårørende,
håndtere de praktiske udfordringer og bruge sit netværk. Læs anmeldelse

Lær at tackle hverdagen som pårørende
– materiale til kurset af samme navn. Komiteen for Sundhedsoplysning 2018
Bogen indeholder tekster med baggrundsviden om de psykologiske og sundhedsmæssige problematikker pårørende kan opleve på egen krop. Bogen indeholder også refleksioner og øvelser, der gør læseren mere kompetent til at være pårørende. Læs anmeldelse 

Fagpersoner

De glemte voksne
– Omsorg for pårørende til kronisk syge

(Anne Diemer, 2020, Velux Fonden). Bogen rummer cases fra interviews og artikler om pårørendes udfordringer og livsvilkår samt inspiration og forslag til, hvordan velfærdssystemet kan tage fat for at yde omsorg for pårørende.
Læs anmeldelse

Pårørt
– En pårørendes forløb med Alzheimers

(Eva Hultengren, 2019, Aalborg Universitetsforlag). Der præsenteres en model
til at forstå den udvikling den pårørende gennemgår og støtte denne i en udvikling
væk fra en eventuelt fastlåst oplevelse. Sundhedspersonale får redskaber til at støtte pårørende. Læs anmeldelse

Drengen der blev væk
– mor, mig og demensen

(Ina Kjøgx Pedersen, 2018, Gyldendal). Forfatteren, der er antropolog, præsenterer i et helt nyt ‘nysgerrighedsperspektiv’ en alternativ tilgang til støtte og livskvalitet for mennesker med demenssygdomme og samabejdet med pårørende. Læs anmeldelse

Pårørende på tværs
– 
pårørende som deltagere i det tværprofessionelle samarbejde.
(Hanne Gullestrup et.al, 2016, Munksgaard). En undervisningsbog for velfærdsmedarbejdere
i alle grene af samfundet. Der gives redskaber til at afdække, analysere og understøtte
pårørendes ressourcer gennem indsigt, empati, kommunikation og samarbejde. Læs anmeldelse