Litteratur

Den litteratur, der her er valgt ud til anbefaling og anmeldelse, har som sigte at understøtte pårørende i langvarige,
belastende pleje og omsorgsforhold gennem forståelse og inspiration til mestring af en svær livssituation.
Har du selv skrevet – eller har kendskab til – en bog, der fortjener omtale, kan du sende den til: 

Pårørende i Danmark, Att: Hanne Gullestrup, Godthåbsvej 260, 2720 Vanløse.

Forældre til syge/handicappede børn

Historien om en mor
– 11 mødre fortæller om at have børn med autisme.
(Dorthe Stieper, 2019, Vindelsti).11 mødre fortæller om at have børn, der er anderledes,
at elske uforbeholdent og forsøge også at elske sig selv. Læs anmeldelse

Anbring først iltmasken på dig selv
(Andrés Ragnarsson, 2005, Dansk psykologisk Forlag). Bogen er stilet til forældre
og inspirerer til hvordan man gør afmagten udholdelig og  husker egne behov som pårørende.

Kæreste/ægtefælle til syge/handicappede partnere

Jeg er også vigtig
– Husk dig selv som pårørende.
(Diana Lund Andersen, 2019, You Matter). Fokus er på at passe på sig selv som pårørende,
håndtere de praktiske udfordringer og bruge sit netværk. Læs anmeldelse

I morgen er en ny dag
– en brugsbog for pårørende
(Nina Harboe, 2019, Books on Demand).
En arbejdsbog for pårørende, der hjælper med
at systematisere og strukturere tanker og følelser i en kaotisk tid. Læs anmeldelsen

Et hjertesuk, som ingen helt forstår
(Jutta Storm, 2015, Alzheimerforeningen)
. Bogen behandler tabu og begreber som samvittighed,
retten til eget liv og belyser den sorg, det er at miste livet, som man kender det,
miste grebet – og begreberne. Læs anmeldelse

Kære pårørende
– Kom vel igennem en svær tid
(Eva Jørgensen, 2013,
Rosinante). Forfatteren deler refleksioner om pårørendeopgaven
og giver andre pårørende råd gennem en tænksom, filosofisk tilgang til den identitetsforandring
livet som omsorgsgiver fører med sig. Læs anmeldelse

At leve ved siden af kronisk sygdom
Beretninger for og fra pårørende til parkinsonramte
red. Marie Lenstrup, 2012,
Parkinsonforeningen.
Pårørende deler med stor ærlighed tanker, erfaringer og oplevelser med at håndtere diagnosen,
skabe en god hverdag, og overleve kriser.

Hvordan skal jeg klare det?
 – En bog om at pleje en pårørende
Lars Björklund, 2012,
Unitas forlag.
En hurtigt læst lille bog med kloge ord og tanker om det svære i at bedømme og erkende,
hvad man kan holde til som omsorgsgiver. Læs anmeldelse

Livtag med livet
– En håndsrækning til kronisk syge og deres pårørende
Inge Møllehave, 2010,
Frydenlund.
Mest målrettet kronisk syge, men rummer også råd til pårørende og række emner
af relevans for begge parter. Læs anmeldelse

Pårørende – Lær at leve med andres sygdom
Hysse Birgitte Forchhammer, 2010. Komiteen for Sundhedsoplysning.

En selvhjælpsbog, der kommer ud i mange kroge. Læs anmeldelse 

Til sygdom os skiller
– Sådan overlever kærligheden når det er svært
Susan og Alan Binau, 2009.
Gads Forlag i 2009.
Et ægtepars overvejelser om og strategi for at fastholde kærligheden
gennem den enes kræftsygdom. Læs anmeldelse 

Vi ses i morgen
– En pårørendes beretning.
Eva Jørgensen, 2009, Rosinante.
En ærlig beretning om at miste den man elsker, uden at miste sig selv – en balancegang
mellem en syg mands, en nyfødt babys og egne behov.

Voksne børn til svækkede/syge ældre

Når de ældre bliver gamle
– Håndbog for pårørende
(Birgitte Rask Sønderborg & Merete Rømer Engel, 2015,  Arnold Busck).

Bogen peger på de muligheder, der er for svækkede ældre, dels i eget hjem,
dels i ældre- og plejebolig. Der ydes også information om kontakten
til de forskellige instanser i det offentlige system. Læs anmeldelse

Selvfølgelig skal hun bo hos mig
Tina Bryld & Lotte Heise, 2015, Gyldendal.
En fortælling om to stærke kvinder & to mindst lige så seje store drenge, der gennem flere år
fører en sej kamp for et værdigt liv for mor/mormor og sig selv. Læs anmeldelse

Fagpersoner

Pårørt
– En pårørendes forløb med Alzherimers

(Eva Hultengren, 2019, Aalborg Universitetsforlag). Der præsenteres en model
til at forstå den udvikling den pårørende gennemgår og støtte denne i en udvikling
væk fra en eventuelt fastlåst oplevelse. Sundhedspersonale får redskaber til at støtte pårørende. Læs anmeldelse

Pårørende på tværs
– 
pårørende som deltagere i det tværprofessionelle samarbejde.
(Hanne Gullestrup et.al, 2016, Munksgaard). En undervisningsbog for velfærdsmedarbejdere
i alle grene af samfundet. Der gives redskaber til at afdække, analysere og understøtte
pårørendes ressourcer gennem indsigt, empati, kommunikation og samarbejde. Læs anmeldelse