Praktisk hjælp og aflastning

Er du akut kommet i en belastende pårørendesituation eller oplever du, at din kæres tilstand støt forværres, må det kraftigt anbefales at kontakte kommunen  så tidligt i forløbet som muligt. I mange kommuner er der nemlig en lang sagsbehandlingstid og man har brug for hjælp og hjælpemidler, så ens kære kan klare sig selv mest muligt og man selv som pårørende kan holde til det.

Al offentlig støtte skal søges af – og tildeles til den, du er pårørende til.  Lovgrundlaget for støtte er Serviceloven I søgefeltet på kommunens hjemmeside skriver du de nøgleord, der nedenfor er fremhævet med kursiv, så når du med få klik frem til viden om, hvordan loven udmøntes lokalt. Alternativt kan du skrive eller ringe til kommunen mailadresse og bruge samme nøgleord til at stille dine spørgsmål.

Praktisk hjælp i hjemmet
Med en svært syg eller handicappet i hjemmet har man i flg. Serviceloven ret til en række ydelser. Men de skal aktivt søges af den syge/handicappede. Selv om det ikke burde være sådan, viser erfaringen, at den pårørende der aktivt formår at skabe en god relation til de kommunale sagsbehandlere, får bedre behandling end den, der ikke har kræfter eller overskud til at tænke og kommunikere ‘pædagogisk’. Rettighederne er, jf. Serviceloven, lovfæstede, men tolkningen af loven spiller desværre også en rolle, og en positive, anerkendende tilgang giver oftere den ønskede tolkning. Væbn dig med tålmodighed og tag fløjlstemmen på uden at ydmyge dig selv eller den anden, så når du længst!

Hjælp i hjemmet
For at I kan vedligeholde en værdig relation, som fx mand – kone, barn – forælder kan det anbefales at søge hjælp til de mere intime plejeopgaver (fx hygiejne, toiletbesøg, påklædning, madning mm.)

Loven siger, at hvis der er en rask voksen i husstanden, kan man ikke få gratis rengøringshjælp. Men er du selv svækket, har dårlig ryg e.l. er det værd at prøve at søge.  Hjælpen ydes af kommunen eller et privat firma godkendt af kommunen, men kan også ydes af en pårørende eller anden i netværket udenfor hjemmet, som kommunen godkender. Er man godkendt til mindst 20 timers hjælp om ugen, kan man få midler til selv at ansætte hjælpere. Læs her: Ansætte egne hjælpere

Der kan søges hjemmesygepleje (fx til medicinhåndtering, sårpleje, katederskift etc.) og i visse tilfælde fysioterapi i hjemmet.

Endelig kan din kære blive omfattet af en ordning, hvor der leveres måltider ved døren, som blot skal anrettes. Priser og muligheder for specialkost fremgår af kommunens hjemmeside.

Den hjælp, din kære er godkendt til, er gratis. Mange kommuner giver desuden mulighed for købe hjælp, fx hovedrengøring, ligesom private firmaer og plejehjem ofte sælger ekstra tjenester som fx flere ugentlige bade, ledsagelse og udflugter. Spørg leverandøren af hjælpen om muligheder og priser.

For mennesker med dårlig mobilitet kan der også søges om hjemmebesøg af kommunal tandpleje, ortopæd, fysioterapi mv. Spørg din kæres sagsbehandler.

www.apopro.dk kan du bestille medicin til levering ved døren.

Den nødvendige pause
Selvom det kan være svært at overlade ansvaret for pasning og pleje af et menneske, man elsker, til fremmede, er det nødvendigt, at du selv får slappet af og ladet op ved at beskæftige dig med noget helt andet. Derfor anbefales du, at I søger om og tager imod alle muligheder for at DU får en pause i ny og næ.

Aflastning
Hvis du oplever dig svært belastet af pårørendeopgaverne, kan I søge kommunen om midlertidig aflastning på et plejecenter.

Afløsning
Der kan søges om, at kommunen ’afløser’ dig i dine pårørendeopgaver i aftalte tidsrum.

Læs mere her: Aflastning & afløsning

Ledsagelse
Din kan kære kan søge om at blive tilkendt en ledsager til aktiviteter, lægebesøg, behandling mv. uden for hjemmet. Se her: Ledsagerordning

Dagcenter
Din kære kan om at komme ud af hjemmet i hverdagene (fx på daghjem, aktivitetscenter), hvilket giver jer begge noget at fortælle om, når I er sammen – og igen, giver dig et pusterum med tid til dig selv.

Plejebolig
Hvis den tid kommer, at plejeopgaven i hjemmet bliver for stor og det ikke længere føles trygt, kan der søges plejebolig. Se på kommunens hjemmeside eller spørg din kæres sagsbehandler om mulighederne og tage om muligt på besøg, før I beslutter, hvad der søges. Der er forskellige ventetider til forskellige boliger, hvilket naturligvis må med i overvejelsen. Træk derfor ikke en uundgåelig beslutning for længe!

En plejebolig lejes på samme vilkår som øvrige lejemål. Dvs. lejer betaler husleje, vand, varme og for mad og vask. Til gengæld er personlig pleje og praktisk hjælp fra kommunen gratis. Dvs. udgifter og tilskud følger samme logik, som før flytning.

Hvis du selv bliver boende i en lejebolig, vil I fremover økonomisk blive vurderet som enlige og kan derfor begge søge boligydelse. 

Frivillig støtte
Mange kommuner har en koordineret frivilligindsats Borgerservice eller biblioteket vil også vide, hvad der er af muligheder i lokalområdet. Tjek også Røde Kors og ÆldreSagen der fx tilbyder besøgsvenner, ledsagelse til lægekonsultationer og ved indlæggelser, netværksgrupper og samværscafeer, vågetjenester for døende, gældsrådgivning, retshjælp og meget andet.