Webinarer for pårørende

 

Lær mere om livet som pårørende med vores webinarer

Webinarserien er støttet af Sundhedsstyrelsen

 

NYE WEBINARER I 2021

Fuldmagter, værgemål og testamente
Oplægsholder: Brian Sandbæk
Hvad er forskellen på generalfuldmagt, fremtidsfuldmagt og værgemål? Skal man lave testamente, hvis man er gift? Det er vigtige emner at kende til som pårørende. Brian gennemgår de vigtigste opmærksomhedspunkter og kommer med klare anbefalinger til, hvordan man kan sikre sig, inden sygdom fylder for meget. Se webinaret her.

Pårørende og vores relationer
Oplægsholder: Anja Aalund Holst
Livet som pårørende kan forandre os, og dermed forandre hvordan vi er sammen med familie og venner. Samtidig har alle ofte ekstra stort behov for hjælp og dialog. Anja giver en række praktiske råd og værktøjer til, hvordan du kan få mere indsigt og overblik i mødet med andre – og råd til alle dem, som er omkring dig som pårørende. Se webinaret her.

Overbelastning og stress hos pårørende
Oplægsholder: Dorthe Overgaard
Dorthe fortæller om overbelastning og stress hos pårørende til familiemedlemmer med kronisk sygdom eller handicap. Hør om, hvordan stress kan komme til udtryk, hvornår det kan blive helbredsskadeligt, og hvad du selv gøre for at mindske stress og overbelastning i hverdagen. Se webinaret her.

Pårørendegrupper – hvorfor og hvordan?
Oplægsholder: Marie Lenstrup
Som pårørende kan man have svært ved at forklare andre, hvordan man egentlig har det, men i en pårørendegruppe findes der en umiddelbar, gensidig forståelse. Marie fortæller om, hvor du kan finde en gruppe, hvad du kan forvente, og hvordan du eventuelt selv kan samle en gruppe. Se webinaret her.

 

WEBINARER FRA 2020

Hvor findes hjælpen til pårørende?
Oplægsholder: Marie Lenstrup

Vi ved godt, at det kan være belastende at være pårørende, men hvad er det lige præcis, der belaster dig, og hvor alvorlig er belastningen? Hvad har du mest brug for hjælp til? Vi undersøger, hvor du kan finde hjælpen henne – fra kommunen, fra sundhedsvæsnet, fra frivillige og foreninger, og fra familie og venner. WHO’s trivselstest fra webinaret finder du her.

 

Kunsten at bevare dig selv
Oplægsholder: Anja Aalund Holst

Hvordan er det jeg bevarer mig selv som pårørende? Hvordan er det jeg finder ud af, hvad der gør mig godt, når det føles som om der slet ikke er tid og rum til mig? På dette webinar går vi på opdagelse i tanker der nærer og tanker der tærer, ligesom vi kommer omkring forskellige aktiviteter der kan hjælpe dig til at kalde på de nærende tanker.

 

Kærlighed og intimitet når ens partner har kognitive skader
Oplægsholder: Susan Søgaard

Parforholdet forandres, når den ene partner har demenssygdom, hjerneskade eller lignende – af mange grunde. Susan er forfatter til bogen “Sex, kærlighed og en hjerne som er gået i stykker”. I webinaret giver hun indsigt i de mange måder, hvorpå kognitive skader direkte og indirekte påvirker forholdet, og hun giver bud på måder at håndtere udfordringerne og bevare eller vende tilbage til et nært og intimt forhold.

 

Hvornår er det tid til plejehjem?
Oplægsholder: Marie Lenstrup

Det er af de sværeste overvejelser og en af de tungeste beslutninger, når man som pårørende må erkende, at det ikke længere kan gå derhjemme, og man er nødt til at tale med sin nærtstående om en flytning til plejehjem. Hvordan i alverden ved man, hvornår det er tid? For en selv, og for den, man holder af? Og hvem kan man rådføre sig med for at blive mere sikker?

 

Det gode besøg på plejehjem
Oplægsholder: Eva Hultengren

Vi bor ikke længere sammen, eller du bor ikke længere der, hvor jeg vant til at komme. Dette webinar handler om, hvordan man fortsat kan have den oplevelse og fornemmelse, at vi stadig er nære på hinanden, stadig er vigtige i hinandens liv. Hvad er samhørighed? Hvilke elementer er der? Webinaret handler også om, hvordan man kan undgå at føle sig som en gæst på besøg, når man kommer i plejeboligen, men i stedet føle sig rolig og nærværende i samværet.

 

Det gode samarbejde på plejehjem: beboer – personale – pårørende
Oplægsholder: Eva Hultengren

Dette webinar handler om, hvorfor det er godt for en pårørende at have et samarbejdsforhold til de ansatte på f.eks. et plejehjem. Webinaret lægger vægt på, at man skal tænke i, at samarbejdet er mellem 3 parter: beboeren, den pårørende og medarbejderen. Eva vil sige noget om, hvorfor det kan være vanskeligt, og hvilke mindre og større ting, der kan gøres, så det bliver lettere.