Ny viden

 

Viden om pårørendes vilkår er fragmenteret og fuld af huller. Det burde sådan set være en offentlig opgave at fremskaffe grundige, evidensbaserede undersøgelser, som både beskriver status i dag og som evaluerer forskellige metoder til at forbedre livsvilkårene for pårørende og vores familier.

Men der samles ingen data om pårørende på nationalt niveau. Den viden, vi har, stammer fra interesseorganisationer, fra enkelte kommuner og hospitalsafdelinger, og fra forskellige tidsbegrænsede projekter.

Det kan Pårørende i Danmark ikke lave om på, men vi kan give vores bidrag til at lukke nogle af hullerne.

 

Vores Pårørendesurvey 2015 – undersøger pårørenderollens indvirkning på den pårørendes eget helbred og udfoldelsesmuligheder.

Undersøgelsen om Pårørende på arbejdsmarkedet 2018 stiller skarpt på, hvilke muligheder pårørende har for at balancere mellem arbejdsmarked og pårørenderolle.

Nyt fra Pårørendedagen 2019 Workshoprapport Pårørendedagen 2019