NyhederNyhedsbrev oktober 2018

NYHEDSBREV fra Pårørende i Danmark, oktober 2018

 

Der er gået en rum tid siden sidste nyhedsbrev, og det beklager jeg!
Vi var vist alle sammen lidt metaltrætte efter nogle hektiske måneder op til sommeren, hvor vi arbejdede på højtryk med at gøde jorden for gode projekter og samarbejder, som vi kommer til at høste frugten af i de kommende måneder.

 

Som du måske husker fra sidste nyhedsbrev, havde vi en del arrangementer på tegnebrættet til Folkemødet på Bornholm. Det blev en god oplevelse, hvor vi fik lejlighed til at sætte nogle af pårørendes udfordringer og ønsker på dagsorden. Særligt var jeg selv glad for at få lejligheden til som moderator at styre et par debatter – det fungerer nemlig rigtig godt at være den, der får lov at stille de udfordrende spørgsmål,

 

Det kommer jeg til endnu en gang, når vi sidst på måneden afholder en høring på Christiansborg under temaet Plads til pårørende på arbejdsmarkedet. Det er særlig glædeligt, at det er lykkedes at samle en lang række store og stærke organisationer og patientforeninger som medarrangører af høringen. Vi er nemlig fast overbeviste om, at det ikke er æren, men resultaterne, der tæller, og så er det godt at være mange om at råbe op. Og vi er glade for – og også lidt stolte af – at der nu er så stor opbakning omkring ønsket om at forbedre vilkårene for pårørende.

 

Ved høringen præsenteres også en undersøgelse, som KMD har lavet sammen med Pårørende i Danmark og Ældre Sagen. Måske har du allerede hørt lidt om den, for der har været omtale i flere medier, blandt andet på TV2. Når rapporten fra undersøgelsen snart er helt klar, lægger vi den på hjemmesiden og giver et praj på vores Facebookside – som du forhåbentlig følger.

 

Og ja, hjemmesiden. Den har længe trængt til en kærlig hånd, men alle hænder har været travlt optaget af andre gøremål. Den situation kender man alt for godt som pårørende, ikke? Men der er skred i sagerne, og vi forventer at kunne præsentere en ny, flottere og mere indholdsrig hjemmeside inden Pårørendedagen 2019.

 

Nu har vi lige vænnet os til, at Pårørendedagen holdes hvert år d. 2.2., men i 2019 er det en lørdag og dermed ikke godt for vores mål om at få politikere og andre beslutningstagere i tale. Derfor holdes den anden i anden en anden dag 😉 nemlig d. 4.2.2019. Vores medvært denne gang er Ballerup Kommune, og dagens tema bliver gode aflastningsløsninger for pårørende. Hvis du har erfaringer med aflastningsophold – gode eller mindre gode – så hører vi meget gerne fra dig på info@paaroer.dk. Vi sender programmet for Pårørendedagen ud lidt senere på året.

 

Som du nok kan se, har vi ikke ligget på den lade side, selvom jeg ikke har været så god til at fortælle om det i nyhedsbreve, Der er så meget, vi gerne vil nå, og ikke nok timer i døgnet. Alle i foreningen arbejder frivilligt, så nogle gange kommer både erhvervsarbejde og pårørendeforpligtelser i vejen for ambitionerne på foreningens vegne – det kan ikke være anderledes. Derfor er vi altid på udkig efter nye, frivillige kræfter, der gerne vil gøre en indsats for at forbedre pårørendes vilkår. Hvis det kunne være noget for dig, så skriv til mig på marie@paaroer.dk

 

Pårørendesagen har medvind på cykelstien i øjeblikket, og det er ikke et øjeblik for tidligt! Nu skal vi “bare” fange vinden og have omsat de gode viljer og pæne ord til handling og forandring – for alle pårørende i Danmark.

 

Marie Lenstrup

formand

Nyhedsbrev juni 2018

NYHEDSBREV JUNI 2018

Folkemødet på Bornholm

Nu er det snart Folkemødetid, og denne gang kan du møde Pårørende i Danmark på scenen ved fire arrangementer:

 

Torsdag d. 14. juni kl. 13.30 – 15.00 i F14 Det Akademiske Kvarter (ved Allinge Røgeri) er Pårørende i Danmark medværter ved en salon og debat med titlen Værdighed for pårørende – hvordan? Vi interviewer pårørende, professionelle og politikere – og vi skal også quizze, synge og have tilhørerne godt i gang.

 

Fredag d. 15. juni kl. 15.00 – 16.00 i D1 Brandstationens Telt er vi med i et arrangement fra Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, hvor vi dels skal give demens et twist og dels skal dele ud af vores erfaringer med at være pårørende til mennesker med kognitive udfordringer.

 

Fredag d. 15. juni kl. 16.30 – 17.30 i K20 Databasen, hvor Pårørende i Danmark er medværter i en debat med titlen Plads til pårørende på arbejdsmarkedet, hvor vi stiller skarpt på pårørendes udfordringer med at fastholde en god tilknytning til arbejdsmarkedet og på tanker om, hvordan disse udfordringer kan afhjælpes. Debatten ligger naturligt i forlængelse af vores fokus på pårørende og arbejdsmarked ved årets Pårørendedag d. 2.2.

 

Lørdag d. 16. juni kl. 9.00 – 10.00 er vores formand moderator ved en debat i PFA Brug Livet Fondens telt om, hvorfor ”systemet” presser os pårørende så voldsomt, og hvorfor det er så svært at få gang i en bedre dialog og et bedre samarbejde mellem pårørende og fagprofessionelle.

 

Desuden kan du sikkert rende ind i os ved alle de andre debatter, hvor pårørendes vilkår bliver berørt – eller burde tænkes ind. Du kan kende og på vores store badges med Pårørende i Danmarks logo. Kom endelig og få en snak om det, der optager dig som pårørende.

 

Høring på Christiansborg om pårørendes vilkår

Som en opfølgning på temaet fra Pårørendedagen 2018 om pårørendes muligheder for at beholde en god tilknytning til arbejdsmarkedet, har Pårørende i Danmark arbejdet sammen med en række andre organisationer for at finde fælles fodslag omkring nogle konkrete ønsker til landets politikere. Det har krævet mange ord, men har også givet gode kontakter og bedre forståelse for pårørendes udfordringer.

Dette arbejde kulminerer til efteråret, hvor vi dels præsenterer resultaterne af en større undersøgelse af erhvervsaktive pårørende (udført af KMD) og dels er med til at afholde en høring på Christiansborg om samme emne. Det skriver vi mere om i næste nyhedsbrev.

 

Persondata

Der er som bekendt kommet nye, stramme regler omkring opbevaring af persondata. Du kan være helt rolig: Pårørende i Danmark opbevarer ingen følsomme persondata om medlemmer eller abonnenter på dette nyhedsbrev.

Vi registrerer kun din e-mail adresse, dit navn og din postadresse. Vi bruger kun disse data til at kommunikere med dig gennem vores nyhedsbrev eller direkte mails. Vi ville ikke drømme om at give andre adgang til disse oplysninger.

Hvis du vil vide, hvad vi har registreret om dig, eller hvis du ønsker, at vi sletter (nogle af) oplysningerne, kan du skrive til hanne@paaroer.dk

 

Mange sommerhilsner

Marie Lenstrup

Formand, Pårørende i Danmark

Nyhedsbrev april 2018

PÅRØRENDE I DANMARK – NYHEDSBREV april 2018

Kære pårørende

 

For nylig holdt vi generalforsamling, og i den forbindelse skal formanden give et tilbageblik over det forgangne år. Det er faktisk vældig opmuntrende læsning, så derfor vil vi gerne dele beretningen med dig i dette nyhedsbrev.

 

FORMANDENS BERETNING OVER 2017

 

Pårørendedagen d. 2.2. blev afholdt for første gang i samarbejde med Københavns Kommune. Fokus var på den kommunale pårørendestøtte, med et inspirerende oplæg fra Sverige om deres erfaringer med pårørendevejledere. Der var fuldt hus i rådhusets smukke festsal, hvor især mange fra ngo’er og patientforeninger deltog, samt naturligvis os pårørende.

 

Folkemødet 2017 på Bornholm havde mindre pårørendefokus i de forskellige debatter end året før, men vi gjorde vores ved blandt andet for første gang at arrangere vores egen debat i samarbejde med bl.a. Bruger-Hjælper Formidlingen og Ældre Sagen. Igen var emnet den kommunale støtte til pårørende, og der var god gang i debatten blandt de fremmødte.

 

Nationalt samarbejder vi så bredt, som vi overhovedet kan komme til det. Vi indgår sammen med bl.a. Scleroseforeningen, Hjerneskadeforeningen og Parkinsonforeningen i en proces for at udforske pårørendes behov for nye/bedre rettigheder i forhold til arbejdsmarkedet. Sammen med KMD Analyse og Ældre Sagen arbejder vi på en større spørgeskemaundersøgelse om sammen emne. Pårørende i Danmark er blandt de stiftende medlemmer af Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, og vi fortsætter som praktiske tovholdere for Fagligt Forum om Pårørende. I årets løb har vi brugt en del krudt på et initiativ omkring en formel pårørendealliance med andre organisationer, men tiden viste sig ikke at være helt moden endnu. En skuffelse var, at et planlagt samarbejde med Roskilde Sygehus om at implementere Sundhedsstyrelsens anbefalinger om sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge måtte opgives, da introduktionen at sundhedsplatformen pludselig trak tæppet væk under de personalemæssige ressourcer.

 

Det internationale samarbejde er en kilde til stor inspiration for os. Særligt vedkommende var det at deltage i en konference i Malmö om børn som pårørende, hvor vi blev meget klogere. Vi fortsætter med at deltage i det europæiske samarbejde gennem Eurocarers, hvor vi er i tæt dialog med de andre nordiske pårørendeforeninger – som alle ønsker at knytte tættere bånd gennem aktiv erfaringsudveksling. Senest er Pårørende i Danmark blevet en del af den globale International Association of Carer Organisations.

 

Pårørendesagen og Pårørende i Danmark har fået en god del presse og opmærksomhed i årets løb. Formanden er blevet interviewet en del gange på forskellige radiokanaler og har flere gange været i TV2 News. Desuden har der været en lang række avisartikler, fagbladsartikler, damebladsartikler og sågar en artikel i Samvirke, hvor der enten har været interview med formanden eller hvor foreningen har formidlet kontakt til en aktiv pårørende, som er blevet interviewet.

 

Som organisation mærker vi stadig, at vi ikke har så mange år på bagen. Vores økonomi er permanent presset og helt afhængig af sponsorater fra projekt til projekt. Vi er også alt for få frivillige til de mange gode idéer, vi har, og dermed også for få til at søge midler til at udvikle flere projekter. Måske af samme grund er det gået langsomt med at fornye vores hjemmeside, men det skrider da fremad. Det går bedre på Facebook, hvor der er regelmæssig aktivitet og et pænt antal følgere, som er gode til at dele, kommentere og på anden vis gøre Facebooksiden til et aktivt fællesskab. Sidst, men ikke mindst, har vi videreudviklet vores politiske baggrundspapir, særligt for at dække børneområdet bedre.

 

Alt dette arbejde har – sammen med gode indsatser fra vores mange samarbejdspartnere og andre gode kræfter – resulteret i politisk opmærksomhed på pårørende.

  • Antallet af kommunale pårørendevejledere er i stadig vækst
  • Ældreministeriet har bevilliget 60 mio. kr. pr. år i 5 år til kommunal pårørendestøtte
  • Pårørende skal i løbet af 2018 skrives ind i de kommunale værdighedspolitikker
  • Der er givet satspuljemidler til at udbrede kurset Lær at tackle hverdagen som pårørende til alle landets kommuner

Vi oplever i det hele taget stigende interesse og forståelse fra kommuner, Folketing og ministre – men det er vigtigt at fastholde dem på deres smukke og støttende udtalelser, så der også bliver sat handling bag ordene.

 

 

FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM 2018

 

Pårørende i Danmark er naturligvis med igen, når Folkemødet fejrer demokratiet og den åbne debat d. 14. til 17. juni i Allinge. Denne gang står vi sammen med Ældre Sagen bag et varieret event med fokus på værdighed for pårørende, og sammen med bl.a. KMD afholder vi en debat om pårørende på arbejdsmarkedet. Desuden er vores formand ordstyrer på en debat, som blandt andet stiller skarpt på børn som pårørende. Mere om alt det i næste nyhedsbrev.

Nyhedsbrev januar 2018

NYHEDSBREV fra PÅRØRENDE I DANMARK

Paaroerende lille logo til nyhedsbrev

Januar 2018

 

 

 

 

PÅRØRENDEDAGEN 2.2.2018 Der er stadig ledige pladser på vores konferencedag i Vejle, hvor vi stiller skarpt på pårørendes udfordringer ift at få arbejde og pårørendeopgaver til at gå op i en højere enhed.  Pårørende i Danmark synes nemlig ikke, at det skal være op til hver enkelt selv at forhandle med sin arbejdsgiver om en løsning på et problem, der er skabt af nedskæringer i den kommunale pleje og et sundhedsvæsen, der også er skåret helt ind til benet.  Det er gratis at deltage, men man skal være tilmeldt. Send tilmelding til info@paaroer.dk og læs mere på vores hjemmeside paaroer.dk

Vel mødt!

Marie Lenstrup

Formand, Pårørende i Danmark

 

Nyhedbrev december 2017

NYHEDSBREV fra PÅRØRENDE I DANMARK

December 2017

 Kære alle sammen

Julen nærmer sig med hastige skridt, og selvom der er meget godt at sige om det, så kan julen og nytåret for mange af os pårørende være en svær tid at komme igennem. Vi gør vores bedste for at skabe hygge og god stemning omkring dem, vi er pårørende til, men hvem hygger om os? Der er stadig lang vej at gå, før omverdenen forstår, de mange små og store forandringer, pårørenderollen bringer ind i vores liv.

Men vi arbejder på det! Vores julegave til jer er en invitation til at deltage i Pårørendedagen 2018, som afholdes i Vejle d. 2.2. Se det vedhæftede program og meld dig til med det samme! Fokus bliver denne gang på pårørende og arbejdsmarked, fordi alt for mange pårørende oplever, at de bliver urimeligt pressede af de modsatrettede forventninger fra sundhedsvæsnet og arbejdsgiveren.

Og vores nytårsforsæt er at blive ved med at sætte ord på pårørendes oplevelser, at samarbejde på kryds og tværs for bedre vilkår, og at råbe op med høj og klar stemme lige indtil politikerne over hele landet hører os og sørger for, at vi pårørende får ordentlige rammer for det store kærlighedsarbejde, vi gør hver eneste dag for de syge og svækkede, som vi holder af.

Tak for jeres støtte i det forgangne år og godt nytår!

Marie Lenstrup

Formand, Pårørende i Danmark

 

Nyhedsbrev februar 2018

NYHEDSBREV fra PÅRØRENDE I DANMARK

 

Februar 2018

 

 Pårørendedagen d. 2.2. i Vejle var en stor oplevelse for alle os, der var med. Vi satte fokus på de udfordringer, pårørende har på arbejdsmarkedet. Mange er nødt til at bruge løs af ferie og afspadsering for at være med ved konsultationer og behandlinger, og mange oplever, at bekymringer og manglende koncentration påvirker deres arbejdsindsats. Samtidig vil langt de fleste pårørende gerne blive ved med at bruge deres erhvervskompetancer, have gode kolleger og en ordentlig indtægt. Det kræver gode rammer, bedre forståelse og nye rettigheder for fremtidens pårørende, så man ikke skal vælge imellem sit arbejde og sine kære.

 

Vi hørte på Pårørendedagen om den seneste forskning i problemets omfang og om et spændende netværk af britiske virksomheder, der aktivt arbejder med at blive bedre til at give plads til personale med pårørendeforpligtelser. Desuden var der en paneldebat, hvor vi spurgte, hvis ansvar det egentlig er at finde de gode løsninger, og så sluttede dagen af med to runder af workshops, som gav en masse input til vores videre arbejde med emnet. Vi har allerede aftalt at mødes med andre organisationer for at overveje en fælles indsats.

 

I det sidste nyhedsbrev skrev jeg om kurset Lær at tackle hverdagen som pårørende, der på det tidspunkt så ud til at blive tilbudt i omkring 20 kommuner. Der er siden indkøbet den meget glædelige nyhed, at der fra satspuljemidlerne er afsat tilstrækkeligt med midler til, at hver eneste kommune i hele Danmark kan tilbyde kurset uden nogen udgift for kommunen. Det er Komiteen for Sundhedsoplysning, som administrerer kurserne, og på deres hjemmeside kan du se, om der er planlagt et kursus i din kommune – og hvis ikke, så synes jeg, at du skal efterspørge det, for måske kender ikke alle kommuner endnu til muligheden.

 

Den næste vigtige dato i Pårørende i Danmarks kalender er generalforsamlingen, som afholdes d. 7. april i København. Der kommer en indkaldelse ud til medlemmerne i løbet af en uges tid – men sæt straks kryds i kalenden, så du kan komme og høre oplæg om livet som pårørende, møde andre i samme situation som dig, og være med til at præge Pårørende i Danmarks fremtidige arbejde.

 

De bedste hilsner

Marie Lenstrup

Formand, Pårørende i Danmark

 

Nyhedsbrev november 2017

NYHEDSBREV fra PÅRØRENDE I DANMARK

Status

2017 er ikke helt slut endnu, men alligevel får man lyst til at kigge tilbage på året, der gik. Og selvom det for hver enkelt pårørende nok kan have budt på udfordringer og frustrationer – indimellem af voldsomt omfang – så har det været et godt år for pårørendesagen. Der er masser af tegn på, at vi er ved at trænge igennem med vores budskab om, at pårørende er nogen, man skal passe på.

 

Pårørendedagen 2017 handle blandt andet om vores store ønske om flere pårørendevejledere ude i kommunerne, og sandelig om ikke der er bevægelse i sagen. Nu skal kommunalvalget lige overstås, men så spår vi, at i 2018 vil der være dobbelt så mange pårørendevejledere som i 2017. Det er langt fra nok, men det er en god start.

 

Der er desuden 19 kommuner, der tilbyder kurset Lær at tackle hverdagen som pårørende, som Pårørende i Danmark har været med til at udvikle. Det handler ikke om at blive dygtig til at passe på andre, men om at blive bedre til at passe på sig selv. Pilotforløbene i København blev meget positivt modtaget af deltagerne, og vi håber, at rigtig mange af jer får glæde af kurset i fremtiden.

 

Og lige her på falderebet kommer så lidt tidlige julegaver, nemlig 75 millioner kroner fra socialministeriet til indsatser for syge børn og deres familier, som blandt andet skal bruges til bedre aflastning. Samtidig ligger der et finanslovsforslag fra ældreministeren om 60 millioner kroner årligt til pårørendeindsatser i kommunerne, med krav om at alle kommuner udarbejder en pårørendepolitik. Selvom man kan diskutere beløbenes størrelse og savne et rundt beløb til alle dem mellem 18 og 67, så er det en god basis for det fortsatte arbejde med at lette forholdene for alle os pårørende – så vi kan blive ved med at hjælpe vores kære uden selv at blive helt brugt op.

 

Nyt initiativ: Pårørendes tilknytning til arbejdsmarkedet

 

Det var titlen på en workshop Pårørende i Danmark var med til at afholde i oktober.

Formålet var sammen med andre organisationer at sætte pårørendes hele livssituation på dagsordenen, idet pårørende ofte – som følge af omsorgen for vores kære – ikke kan præstere det samme som andre i arbejdslivet og derfor rammes hårdt på økonomi, karriere, pension etc.

 

Vi fik bl.a. drøftet os frem til, at der er behov for, at pårørendes indsats anerkendes som en arbejdsindsats, der ikke kan sammenlignes med frivilligt arbejde, men bør kompenseres i lighed med ordinært arbejde, fx gennem lønnet orlov o.l.

 

Vi er nu i færd med – i de forskellige interesseorganisationer – at indsamle viden om:

 

  1. Pårørendes muligheder for at passe deres job
  2. Pårørendes ændrede økonomi som følge af pårørendearbejdet
  3. Pårørendes arbejdsmarkedstilknytning mht. hvordan den pårørendes ”karriere”og pensionsforhold påvirkes som følge af pårørendearbejdet

 

Dette hører du meget mere om på næste Pårørendedagen den anden i anden 2018.

Nyhedsbrev september 2017

Nyhedsbrev, Pårørende i Danmark

Efter en lille pause kommer her et nyhedsbrev, hvor vi fortæller om de tre største aktiviteter i de seneste måneder.

”Alle børn har ret til…”

Dette var titlen på den 2. internationale konference om unge pårørende, som Pårørende i Danmark deltog i 29 -31 maj i Malmø. Og hvorfor var vi så med der?

I foreningens korte liv har vi fået flere henvendelser fra pårørende, der savner, at en organisation som vores også tager hånd om pårørende til børn og unge, samt unge og børn som pårørende. Som forening er vi optaget af at forbedre vilkårene for pårørende, hvis egen livsbane påvirkes dramatisk af at løfte opgaverne som pårørende. Dette må i høj grad siges at gælde netop børn og unge.

Et gennemgående tema i konferencens mange indlæg og workshops var, at børn og unge pårørende egentligt ikke betragter sig selv som ”pårørende”, men som familiemedlemmer der gør deres til, at hverdagen hænger sammen med en syg mor eller far, en søskende eller bedsteforælder. Forskning viser, at børn helt ned til 5 års alderen påtager sig pårørendeopgaver, der rettelig burde varetages af voksne, og at børns og unges naturlige udvikling gennem social omgang med jævnaldrende hæmmes, når opgaverne hjemme begrænser bevægelsesfriheden.

Konferencen afslørede en påfaldende ”blindhed” mht. at få øje på disse børn og unge i de professionelle systemer: Daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner og behandlingsinstitutioner. Børnene og de unge udvikler på samme tid styrker og ressourcer i pårørenderollen og indre, sjælelige traumer pga. fatal mangel på basal omsorg. Mange børn og unge beskytter sig mod at blive ”opdaget” af omgivelserne af frygt for konsekvenser for den, de kigger efter, ifald de selv skulle blive fjernet fra hjemmet.

Pårørende i Danmark vil arbejde for, at også børn og unges indsats som pårørende påskønnes og anerkendes ved at de får hjælp til at magte opgaven.

Netværk og fundraising på Folkemødet Folkemødet på Bornholm er vores årlige chance for at netværke med særligt patientforeningernes pårørendegrupper og finde ud af, hvad der rører sig i andet regi end vores eget. På den markedsplads, Folkemødet er, med 3 km fra den ene til den anden ende, var det svært ikke at dumpe ind i den ene spændende debat efter den anden, – om hvordan døden bliver værdig for såvel den døende, som dennes pårørende, om at være pårørende til mennesker med hjernelidelser, psykiske lidelser, misbrug mv. Selv stod vi for en debat om ”Aflastning af pårørende gennem bedre samarbejde”, som Bruger-Hjælper-Formidlingen var så venlige at huse i deres telt. Debatten var fint besøgt, om end det var udfordrende af få løftet debatten fra fokus på problemerne – dem er der mange af- til løsningsmuligheder. Vi deltog også i debatter i Ældresagens telt og fik også her gjort pårørendes udfordringer og behov tydelige. Det er vigtigt for os, at I medlemmer oplever at foreningen gør en forskel, hvorfor bl.a. det at sætte dagsorden for hvor debatten om pårørendes vilkår bevæger sig hen, er væsentligt for os.

Af andre væsentlige oplevelser på Folkemødet var udbytterige møder med sponsorer, der bl.a. gør, at vi kan gøre os gældende ved at deltage i væsentlige konferencer og også snart kan få en mere hjælpsom hjemmeside op at stå.

Hvem hjælper dem, der hjælper?

Dette var titlen på en national konference om pårørende, som ÆldreSagen holdt i september. Her blev der blandt andet præsenteret en ny rapport, som viser, at der godt nok er mange forskellige tilbud til pårørende rundt omkring i landet, men at der ikke er nogen, der har overblik over dem.

Det passer jo meget godt med vores egen oplevelse af, at det er svært at finde hjælpen. Noget findes hos kommunen, andet hos de frivillige organisationer. Noget er permanent, andet er tidsbegrænsede projekter. Det er netop derfor, at Pårørende i Danmark ønsker et national videnscenter om pårørende, så denne vigtige viden får et sted at bo.

Konferencen bød også på en række gode workshops om emner som pårørende og arbejdsmarked, pårørendevenlige kommuner, ensomhed blandt pårørende, og samarbejde med de professionelle. Det er skønt at tilbringe en dag sammen med så mange andre, der også har forstået, at pårørende ikke bare en nogle, der hjælper andre, men at vi også selv kan have brug for en håndsrækning.

Nyhedsbrev marts 2017

Kære medlem

Nu pibler foråret frem overalt og giver forhåbentlig lidt ny energi til indsatsen som pårørende. Et af forårstegnene er, at det er tid til generalforsamling – og vi vil også gerne fortælle om Pårørendedagen, som bliver en årlig begivenhed.

GENERALFORSAMLING
Pårørende i Danmark holder generalforsamling lørdag d. 1. april kl. 14.30 i Aktivitetshuset, Skovledsvej 2, 4772 Langebæk. Vi starter med et kort oplæg ved formand Marie Lenstrup med titlen “Selvkørende pårørendegrupper – hvorfor og hvordan”. Efter en kaffepause afholdes selve generalforsamlingen med dagsorden ifølge vedtægterne. Du kan se den fulde dagsorden på hjemmesiden. Tilmelding er ikke nødvendig men kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2017 kan deltage i afstemningerne.

 

PÅRØRENDEDAGEN
Var du med til Pårørendedagen d. 2.2. på Københavns Rådhus? Det blev en forrygende dag, som vi er stolte over at have taget initiativet til at arrangere sammen med kommunen. Der var fuldt hus i den smukke festsal, hvor pårørende, politikere, fagfolk og patientforeningsfolk sammen satte pårørendes vilkår i fokus, særligt i forhold til mødet med kommunernes folk.

Særligt interessant for det fremtidige arbejde var et oplæg fra Sverige, hvor man har en pårørendevejleder i hver eneste kommune til at rådgive, oplyse, skabe netværk og på anden vis støtte de pårørende. Der er 450 pårørendevejledere i Sverige. I Danmark er der 3. Det vil vi rigtig gerne ændre på, så i den kommende tid følger vi op på Pårørendedagen ved at gå i dialog med kommunale og nationale politikere om mulighederne for at flere kommuner ansætter pårørendevejledere.

Vi vil fejre Pårørendedagen hvert år d. 2.2. og er allerede i tænkeboks om, hvad temaet skal være i 2018.

 

De bedste hilsner

Marie Lenstrup

Formand, Pårørende i Danmark

 

Nyhedsbrev december 2016

Kære pårørende 

Glædelig jul – havde jeg nær sagt. Glæder du dig til julen? Det er desværre ikke alle pårørende, der gør det. Vi har jo meget, der er tungt og trist i vores hverdag, og når alle andre leger lykkelig jul i familiens skød, så kan man godt blive lidt misundelig. Når jeg synes, at det hele bliver for surt og svært, så tænker jeg gerne tilbage på den gang i Assens, hvor jeg havde stået en times tid og holdt foredrag om, hvor krævende det er at være pårørende. Så var der en mand, der var kommet med sin meget handicappede kone, som stak hånden i vejret og sagde at ja, vel var det hårdt, men “at tage mig af min kone er det mest meningsfulde, jeg nogensinde har gjort”. Hvor har han dog ret. Hvis julen er hjerternes fest, så er den vores fest, for hele vores indsats bunder jo i ønsket om at hjælpe dem, vi holder af. Den tanke luner i en kold tid.

 

Tak for, at du har været så utroligt tålmodig med os og vores manglende kommunikation de seneste måneder. Du ved nok fra dig selv, at man som pårørende ind i mellem kører på pumperne, og det er lige, hvad vi har gjort i bestyrelsen. Netop som vi kom hjem fra en, hvis jeg selv skal sige det, rigtig flot indsats ved Folkemødet på Bornholm i juni måned, ramlede det på hjemmefronten for flere af os. En alvorlig ny diagnose, et dødsfald, en grim ulykke, en stædig hospitals infektion, og egen sygdom er bare nogle af de udfordringer, vi har stået med – og som har taget en del af vores opmærksomhed væk fra foreningsarbejdet. Jeg kan ikke engang love, at det er helt slut endnu. Men vi arbejder på det! Og hvis du har lyst til at være med i arbejdet, så hører vi meget gerne fra dig. Jo flere vi er om at løfte foreningen, jo lettere går det jo ?

 

Noget andet, vi arbejder intenst på, er Danmarks første pårørendedag. Det skal være en tilbagevendende begivenhed hvert år d. 2.2. – for man kan jo ikke være pårørende, medmindre der en anden, vel? Og har vi ikke ofte følt, at vi som pårørende kom i anden række? Den dato er bare skabt til os! 

 

Danmarks første pårørendedag d. 2.2.2017 byder på en konference (kl. 9.00 – 13.45) med inspiration til kommunal støtte til pårørende, som vi afholder i samarbejde med Københavns Kommune. I festsalen på rådhuset kommer der oplæg om pårørende-” uddannelse”, pårørendevejledere, og om pårørendes rolle i sundhedsøkonomien. Der er en paneldebat med titlen: Der er brug for de pårørende – men hvad har de pårørende brug for? Og til sidst laver vi en stor pårørendecafé, hvor vi kan dele vores erfaringer med at finde tid og plads til også at passe på os selv. Har du noget, du gerne vil fortælle? Eller vil du med for at suge til dig? Det er gratis men kræver tilmelding til marie@paaroer.dk

 

Med de bedste ønsker om en god jul til dig og dem, du tager dig af

Marie

Formand, Pårørende i Danmark