Blog

Nyhedsbrev august 2020

PÅRØRENDE I DANMARK NYHEDSBREV AUGUST 2020

Vi kunne næsten ikke få armene ned, da der endelig blev lukket op for, at vi pårørende igen kan komme på besøg hos vores kære på plejehjem og bosteder. Men corona-krisen er jo ikke bag os endnu, og der er risiko for ny opblussen af smitte og dermed for nye nedlukninger i plejesektoren. Vi presser på for, at politikere og fagfolk lærer af det, der gik godt og mindre godt under den første nedlukning, så en eventuel anden nedlukning foregår på en måde, som er mere skånsom for både beboere og pårørende.

   Samtidig vender vi blikket mod alle de pårørende, som har deres kære hjemme, og som har måttet slås med mindre hjemmehjælp, færre aktivitetstilbud, dårligere aflastning osv. – og som i mange tilfælde stadig ikke får den nødvendige hjælp. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har en historie at berette – skriv til marie@paaroer.dk.

 

TV2 DOKUMENTAR OM OMSORGSSVIGT

Naturligvis er vi alle meget berørte af TV2 dokumentaren om omsorgssvigt i ældreplejen. Mange har nok ikke kunnet holde ud af se dokumentaren til ende – og vi, der så alt, havde vist allesammen tårer i øjnene. Plejesektoren er i krise – en økonomisk krise, en rekrutterings-krise, og en tillidskrise. Det er faktisk enestående flot, at det så mange steder alligevel lykkes at levere god og omsorgsfuld pleje. Og helt uacceptabelt, at det ikke er sådan alle steder.

   Vi trænger til en virkelig grundig diskussion af, hvordan fremtidens plejesektor skal indrettes, så den kan levere en pleje, som vi pårørende kan have tillid til. For hvis man kun tænker med pengepungen, får vi aldrig en pleje og omsorg, som vi kan være glade for og stolte af. Den diskussion vil Pårørende i Danmark gør alt for at deltage i.

 

PÅRØRENDEGRUPPER OG PÅRØRENDECAFÉ

Vi håber meget, at vi kan starte fysiske pårørendegrupper igen til efteråret. Hvor grupperne kommer, afhænger af, hvor der er frivillige, som godt vil være tovholdere for en lokal gruppe. Pårørende i Danmark hjælper naturligvis med råd og vejledning. Se på vores hjemmeside https://paaroer.dk/livet-som-paaroerende/paaroerendegrupper/, hvor din nærmeste gruppe er.

   Hvis du vil vide mere om pårørendegrupper, så kom til vores temamøde d. 4. september kl 13-16 i Fredericia (tilmelding via billetto.dk, hvor du skal søge efter ordet pårørendegrupper). Hvis du overvejer selv at starte en pårørendegruppe, så kom til vores kursusdag d. 13.9. i Herlev (tilmelding til Anne Diemer på tlf. 2893 7741 eller e-mail anne@paaroer.dk). Du forpligter dig ikke til noget ved at deltage.

   For jer, der har svært ved at komme hjemmefra tilbyder Pårørende i Danmark nu en pårørendecafé på nettet, hvor du er velkommen til at deltage helt uforpligtende og til fælles glæde for alle cafégæsterne. Anne Diemer bestyrer caféen, og hvis du være vil med, kan du kontakte hende på tlf. 2893 7741, eller e-mail anne@paaroer.dk.

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Pårørende i Danmark forhandler netop nu med Sundhedsstyrelsen om støtte til, at vi til efteråret tilbyder en række webinarer – det vil sige seminarer på nettet – om livet som pårørende. Vi krydser fingre og skriver naturligvis mere i næste nummer. Fortæl os gerne, hvilke emner du synes, at du har brug for at vide mere om – skriv til marie@paaroer.dk.

Bedste hilsner

Marie Lenstrup

Formand, Pårørende i Danmark