Blog

Nyhedsbrev for april måned

Vi har haft nogle travle uger med at forberede den medieindsats, som du forhåbentlig har lagt mærke til i TV, radio og aviser. Indsatsen udspringer af den spørgeskemaundersøgelse, vi lavede omkring årsskiftet. Det er fantastisk dejligt og spændende at se det store forarbejde nu bære frugt i form af omtale og interesse for pårørendesagen fra mange sider.

Dét, som vi kan læse ud af resultaterne af vores undersøgelse, er ikke overraskende, at det er en stor belastning at være pårørende til et kronisk eller langvarigt sygt familiemedlem. Men det kan godt overraske, hvor alvorlige konsekvenserne af denne belastning er. Det kan du læse om nedenfor.

Marie Lenstrup

Har du i øvrigt tænkt over, hvor meget vi som pårørende har til fælles, helt uafhængigt af diagnoser? Mange af os er udfordrede i forhold til vores sociale liv, vores økonomiske muligheder og tilknytningen til arbejdsmarkedet. Vi har alle sammen fået et temmelig anstrengt forhold til fremtiden. Og mange af os føler os oversete, frustrerede, magtesløse, ensomme, deprimerede. Ikke mindst er alt for mange af os også fysisk belastede af det hårde arbejde, det er pleje en sygdomsramt med dage og nætter uden tilstrækkelig søvn og hvile.Nu bruger vi resultaterne fra vores undersøgelse til at gøre opmærksom på problemet, og vi bliver ved med at presse på for at få de rette politikere i tale, så vi sammen kan skabe positiv forandring for pårørende.

Bedste hilsner
Marie Lenstrup, formand
Email: marie@paaroer.dk