Blog

Nyhedsbrev november 2018

Nyhedsbrev november 2018

Du har måske set i medierne, at der er kommet en ny undersøgelse om pårørendes udfordringer med at holde fast i erhvervsarbejde ved siden af pårørendeopgaverne. Du kan læse alle resultaterne her
I forbindelse med undersøgelsen var der en høring på Christiansborg, hvor en række politikere var med til at debattere problemet og løsningerne. Begge dele har Pårørende i Danmark naturligvis været dybt indblandet i – det var sådan cirka 4×4 måneders arbejde, der blev skudt af i løbet af 4 timer på Borgen – men vi er faktisk særligt stolte af, at vi ikke har været alene om indsatsen.

 

For første gang er en lang række organisationer gået sammen om at stille helt konkrete forslag til forbedringer i pårørendes vilkår. Det mest omfattende forslag er, at pårørende skal have ret til pårørendedage, dvs. ret til at holde fri med løn, når man skal ledsage sin nærtstående til vigtige lægekonsultationer, møder med kommunen og lignende, samt i akutte situationer. Det har Pårørende i Danmark altid haft som et ønske, men står også store og (lige så) højrøstede organisationer som Kræftens Bekæmpelse, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen står bag ønsket, sammen med en lang række patientforeninger. Vi har stillet forslaget sammen, og vi er også sammen om at følge op, så politikernes pæne ord på dagen ikke bare bliver en gratis omgang.

 

Vores næste store arrangement er Pårørendedagen. Den plejer vi jo at holde d. 2.2., men i 2019 falder den dag i weekenden, og så er det ikke nemt at få politikere og andre beslutningstagere til at deltage. Derfor holder vi d. 2.2. en anden dag, nemlig d. 4.2. fra kl 9 til ca. 15 i Ballerup.

 

Temaet er gode, trygge aflastningstilbud, som vi oplever som helt centrale for pårørendes helbred og trivsel. Desværre er mange pårørende uvidende om de forskellige aflastningsmuligheder, og andre er kritiske overfor den aflastning, de får tilbudt af kommunen. Det må kunne gøres bedre, men hvordan? Med inspiration fra indland og udland, fra politikere og praktikere og pårørende stiller vi på Pårørendedagen 2019 skarpt på, hvad der kendetegner den gode aflastningsløsning. Vil du med og præge debatten? Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding til info@paaroer.dk

 

Vi ville ønske, at vi havde ressourcer til også at lave en masse mindre arrangementer for pårørende rundt omkring i landet, men der har vi brug for lokale kræfter. Hvis du har lyst til at fejre Pårørendedagen i dit lokalområde, så hjælper vi gerne med råd om, hvordan du kan gribe det an – bare skriv til marie@paaroer.dk

 

Marie Lenstrup

Formand