Om os

Pårørende i Danmark blev stiftet i maj 2014 som en interesseorganisation for pårørende på tværs af diagnoser. Vi ser den politiske interessevaretagelse som vores vigtigste opgave – herunder at arbejde for, at pårørende får tilbudt den nødvendige støtte af sundhedsvæsnet og kommunerne. Det betyder, at vi koncentrerer os om at tale pårørendes sag og udbrede forståelsen for pårørendes vilkår og behov. På sigt arbejder vi på at udvikle flere medlemstilbud.

Pårørende i Danmark lægger stor vægt på samarbejdet med andre organisationer. Sammen kan vi mere, end vi kan hver for sig, og vi bliver allesammen klogere undervejs. Derfor indgår Pårørende i Danmark i en række samarbejdsprojekter med andre interesseorganisationer på sundhedsområdet, og vi er en del af Folkebevægelsen mod Ensomhed og Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark.

Internationalt er Pårørende i Danmark medlem af Eurocarers, paraplyorganisationen for pårørendeforeninger og interessenter i EU, og af International Alliance of Carer Organizations, som er en global sammenslutning af pårørendeforeninger.

Du kan læse mere her om vores bestyrelse og værdigrundlag, og du kan se vores vedtægter 2019.

Vores arbejde finansieres gennem medlemskontingenter og sponsorater. Pårørende i Danmark har ingen ansatte, så al støtte går direkte til vores aktiviteter.