Politik

Pårørende i Danmark arbejder for bedre livsvilkår for pårørende til langvarigt syge, kronisk syge og handicappede, samt pårørende til generelt svækkede personer. Derfor har vi helt fra starten engageret os i det arbejde, der er udmundet i 5 principper for bedre vilkår for pårørende, som 30 forskellige organisationer bakker op om. Vores fokus er på pårørendes egne liv og helbred under og efter pårørendeforholdet.

  • vi søger politisk indflydelse, så pårørende sikres konkrete rettigheder
  • vi udbreder forståelse i befolkningen og i sundhedsvæsnet for pårørendes situation
  • vi indsamler og formidler viden for at fremme nytænkning om pårørendes vilkår
  • vi arbejder for rettidig støtte, information, rådgivning og inddragelse

Pårørendedagen tager vi hvert år et nyt emne op, hvor vi bringer ny inspiration til arbejdet med at forbedre pårørendes vilkår.

Vi samler ny viden om pårørendes vilkår og udfordringer, så vi bliver klogere på problemerne og har fast grund under fødderne, når vi skal finde de gode løsninger. Du kan se vores pårørendesurveys på siden med ny viden HER.

Vores Charter for Pårørende  beskriver, hvordan vi mener, at et godt og værdigt liv for pårørende ser ud – og giver fingerpeg om, hvordan vi kan arbejde sammen om at nå målet.