Værdigrundlag

Vores Værdigrundlag

Foreningens værdigrundlag er troværdighed, anerkendelse og handlekraft.” Fra vedtægterne for Pårørende i Danmark.

Troværdighed

Det er afgørende for en interesseforening at være åben om, hvor man står og hvad det er, man arbejder for. Pårørende i Danmark er en partipolitisk, religiøst og erhvervsmæssigt uafhængig organisation, som arbejder neutralt for alle pårørende uden skelen til andre tilhørsforhold. Der skal aldrig være nogen tvivl om, hvor vi står eller hvis sag vi taler. Vi værner om vores troværdighed gennem åbenhed om donorer og samarbejdspartnere, ved at holde skarpt fokus på lige præcis vores ekspertområde og vores medlemmers erfaringer, og ved at optræde som en seriøs, samarbejdsvillig partner over for andre interessenter, f.eks. politikere og andre interesseorganisationer.

Anerkendelse

Sygdom rammer ikke kun den syge, men også alle omkring den syge. Det skal der være større anerkendelse om, ligesom der skal være større anerkendelse af den rolle, som pårørendes spiller i forhold til livskvalitet og sygdomsforløb. Der er store forventninger til pårørendes evne til at takle langvarige og komplicerede sygdomsforløb på hele familiens vegne, men ingen tilsvarende anerkendelse af de særlige problemer, de selv står overfor. Samtidig oplever mange, at det er flere tabuer om deres vanskeligheder som pårørende, hvad der både er til skade for dem selv og patienterne. Disse tabuer vil vi gøre op med. Anerkendelse af pårørendes særlige udfordringer er det første, afgørende trin hen imod at forbedre deres og dermed alle sygdomsramtes vilkår.

Handlekraft

Som pårørende til en alvorlig syg står man over for udfordringer af økonomisk, følelsesmæssig, praktisk og tidsmæssig art — især hvis man samtidig skal finde overskuddet til passe på sit eget helbred og egen livskvalitet, er der mere end nok at se til. Pårørende kan også have brug for pårørende. Pårørende skal vide, at de har en stærk organisation i ryggen. Vores mål er, at vi i kraft vores handlekraft kan være med til at aflaste pårørende, når de skal møde sundhedsvæsenet og takle dagligdagens problemer og på langt sigt påvirke det danske samfund til at tage det nødvendige hensyn til de pårørende.