Værdigrundlag

Troværdighed

Pårørende i Danmark er uafhængig af partipolitiske, religiøse og kommercielle interesser. Vi arbejder neutralt for alle pårørende uden skelen til tilhørsforhold i øvrigt. Der skal aldrig være tvivl om, hvor vi står, eller hvis sag vi taler. Vi værner om vores troværdighed ved at holde skarpt fokus på lige præcis vores ekspertområde i lydhørhed for vores medlemmers erfaringer, ved at optræde som en seriøs, samarbejdsvillig partner over for andre interessenter, f.eks. politikere og andre interesseorganisationer, og gennem åbenhed om donorer og sponsorater.

Anerkendelse

Vi anerkender, at sygdom og handicap ikke kun rammer den enkelte, men også det nære netværk. Oplevelsen af pårørenderollen er individuel, og vi møder derfor den enkelte pårørende med respekt for hans eller hendes personlige erfaringer og oplevelser. Vi arbejder målrettet for, at pårørende i højere grad bliver anerkendt for den rolle, de spiller for deres nærtståendes livskvalitet og forløb. Vi arbejder for en anerkendelse af de særlige udfordringer, pårørende selv står overfor i de ofte langvarige og komplicerede pårørendeforhold. Gennem anerkendelse kommer indsigt, og dermed vilje til forandring.

Handlekraft

Som pårørende står man over for udfordringer af økonomisk, følelsesmæssig og praktisk art. Og når man samtidig skal finde overskuddet til passe på sit eget helbred og egen livskvalitet, er der mere end nok at se til. Pårørende kan også have brug for pårørende. Derfor skal de vide, at de har en stærk organisation i ryggen. Vores mål er, at vores handlekraft kan bidrage til at lette pårørendes vej i mødet med sundhedsvæsenet og velfærdsstaten. Hverdagen som pårørende skal blive mindre belastende ved at vi sammen påvirker det danske samfund til at sikre grundlæggende rettigheder for og støtte til pårørende.