Vedtægter

Vedtægter for foreningen

Pårørende i Danmark er en non-profit interesseorganisation, der samarbejder om at bedre forholdene for pårørende i Danmark. Vi definerer pårørende, som mennesker der i hverdagen står til rådighed med pleje, omsorg og støtte til nærtstående, hvis livskvalitet afhænger af pårørendes indsats.
Læs Vedtægter 12-03-2016