Pårørendes rettigheder

 

Pårørende i Danmark arbejder såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre interesseorganisationer for, at pårørende får konkrete rettigheder og anerkendes som nødvendige samarbejdspartnere af sundhedsvæsen, kommuner og andre offentlige instanser. Vi arbejder for, at det i arbejdslivet anerkendes, at pårørendeopgaver i perioder kræver særlige hensyn fra arbejdsgivere og andre. Og vi arbejder for, at de helt grundlæggende rettigheder, som følger med at være menneske, ikke glemmes af den pårørende selv, fordi fokus lægges på at tage sig godt af andre.

Egne behov overdøves let af andre, når mennesker man holder af lider under sygdom eller handicap. Men hvis du altid selv kommer i anden række, er der en alvorlig og sandsynlig risiko for, at du selv brænder sammen. Utallige pårørendeundersøgelser viser dette.  Derfor er det så vigtigt, at du fastholder retten til også at være et menneske med egne behov, som er lige så vigtige, som dine kæres.

Du har ret til…

…at afgrænse dig selv og samle kræfter. Det er ikke egoistisme, men sund fornuft.

…at bede om/ tage i mod hjælp, fordi DU har brug for det. Det gælder også, selvom din kære måske er uenig i behovet for andres hjælp i hjemmet.

…at sige ”nej” til din kære, når dennes behov overskrider grænser for, hvad du selv kan overkomme.

…at være stolt af din omsorg og modet til at forpligte dig til din kæres pleje.

…at blive vred, skuffet, ked af det og udtrykke sådanne følelser overfor såvel din kære som andre.

…at begå fejl.

…at have et livsindhold uafhængigt af din kæres sygdom eller handicap, som du ville have haft, hvis I begge var raske.

…at forberede dig på en fremtid, hvor din kæres pleje overtages af andre – eller din kære dør af sin sygdom.

…at blive hørt og taget med på råd, – din kære og af de fagpersoner, der forholder sig til din kæres sygdom eller handicap.

…at forvente og forlange, at dine vilkår som pårørendes tages i betragtning som sygdom og handicap skrider frem.