Blog

Pårørendeuddannelse i Københavns Kommune

Pårørende i Danmark er både rørte og glade over, at Københavns Kommune som den første kommune i Danmark i september måned 2015 har besluttet at afsætte midler til at arbejde med en decideret pårørendeuddannelse i de næste par år.

Michael Gatten fra Venstre har været en af hoveddrivkræfterne i Borgerrepræsentationen for forslaget om en pårørendeuddannelse i Københavns Kommune. Han lægger op til at understøtte samarbejdet mellem den sygdomsramte, den pårørende og kommunen – og hvor er det bare skønt, når man møder mennesker og politikere, der forstår at pårørende godt nok er en ressource – men også en ressource, der skal støttes og plejes for at kunne yde den bedste indsats.

Michael Gatten siger: “Det er super vigtigt at klæde de pårørende ordentligt på til at håndtere livet som pårørende, både hvad angår viden om basal pleje, viden om juridiske forhold samt psykologiske redskaber til at håndtere stress. Så det er en vigtig milepæl, at vi nu har fået penge til en uddannelse, som kan klæde de pårørende på til deres rolle”. I Pårørende i Danmark glæder vi os til at bistå med at pårørendeuddannelsen i Københavns Kommune kommer godt i gang!

Pårørendeuddannelse