Politik

Vores Politik

Foreningen Pårørende i Danmark arbejder for at påvirke pårørendes vilkår i det danske samfund.
Du kan her læse foreningens samlede politik: Politik Pårørende i Danmark september 2014

Men foreningen har også en appel til den enkelte pårørende: det er vigtigt at passe på sig selv, så man ikke brænder ud og ikke bliver så overbelastet, at man slet ikke kan fungere. Har du som pårørende tænkt på, at du også har nogle behov og krav, der skal opfyldes i dit liv?
I foreningen taler vi om de pårørendes menneskerettigheder.

Pårørendes menneskerettigheder

Jeg har ret til…

…at passe på mig selv. Det er ikke egoistisk, men giver mig kræfter til at passe godt på min kæreste.

…at bede andre om hjælp, selvom min kæreste ikke er enig i behovet. Mine behov tæller også.

…at sige ”nej” til min kæreste, for der er grænser for, hvad jeg kan overkomme.

…at være stolt af min omsorg og modet til at forpligte mig til min kærestes pleje.

…at blive vred, skuffet, ked af det, og jeg har ret til at udtrykke disse og andre svære følelser.

…at begå fejl.

…at have et liv uafhængigt af min kærestes sygdom, ligesom vi ville have haft, hvis vi begge var raske.

…at tænke og forberede mig på en fremtid, hvor min kæreste ikke længere har brug for min pleje.

…at blive hørt og taget med på råd, både af min kæreste og af læger, terapeuter og andre, for mit liv er også påvirket.

…at forvente og forlange, at forbedringer i behandlingen af syge og sygdomme modsvares af forbedringer i plejepårørendes vilkår.