Blog

Systematisk feedback om den syge

Målrettet information leveret på en ordentlig it-platform kan lindre stress og de belastninger, som pårørende oplever – og giver bedre resultater for patienten. Dette viser forskning, som er gennemført for nylig på Universitetet i Michigan.

Blandt 369 hjertesyge i Michigan undersøgte man de pårørendes belastninger: én delmængde af de pårørende fik ingen speciel information fra sundhedspersonalet (dvs. ingenting – ganske som man plejer!), men den anden delmængde fik emailbaseret feedback omkring den sygdomsramtes tilstand og herunder også forslag til hjælp og pleje. Det viste sig, at pårørendegruppe 2 oplevede en signifikant mindre grad af stress og mental belastning.

Pårørende i Danmark holder et skarpt øje med udviklingen på området her til lands og vi er glade for, at der er indtil flere udviklingsforløb i gang i Danmark med det sigte at etablere en mobil platform til håndtering af opgaver mv. for de pårørende.
Med mobil platform mener man enten mobiltelefoner eller iPads, for eksempel, således at man altid kan have sin oversigt over aftaler, opgaver, medicinhåndtering mv. med sig og ved hånden i forhold til den sygdomsramte.
Der sker meget på området også i Danmark i øjeblikket. Hvis disse udviklingstiltag også kunne indeholde systematisk kommunikation med det lægefaglige niveau og sundhedspersonalet, ville det givetvis kunne øge trivslen for både pårørende og sygdomsramte.
Læs om undersøgelsen her (på engelsk)  http://thecaregiverspace.org/study-shows-how-technology-can-help-reduce-caregiver-burden/

Hello