Test dig selv

Er du pårørende og vil du have glæde af at kunne dele dine tanker og oplevelser med andre pårørende? Der er nogle udfordringer, som deles af pårørende uanset hvem, man er pårørende til, og hvad vedkommende lider af. Gælder det også for dig?

  • Oplever du, at din hverdag er blevet mere presset?
  • Tilsidesætter du dine egne behov og ønsker?
  • Må du påtage dig et større ansvar end før?
  • Har fordelingen af opgaver i din familie forandret sig?
  • Sover du kortere eller dårligere om natten end før?
  • Er dit eget helbred blevet ringere?
  • Føler du dig indimellem ensom og overset?
  • Er du tit bekymret for din nærtstående eller over situationen generelt?
  • Bekymrer du dig mere end før om familiens økonomiske situation?
  • Har du oplevet ændringer i din nærtståendes personlighed?

Hvis du kan svare ja til mange af disse spørgsmål, så er du pårørende og sikkert også aktiv omsorgsgiver. Du kan møde andre i samme situation og finde gode råd og anerkendelse gennem et medlemskab af Pårørende i Danmark. Bliv medlem HER.