Bestyrelsen

Formand Marie Lenstrup

Min mand fik Parkinson i en forholdsvis ung alder, og som mange andre pårørende startede jeg med at interessere mig intenst for hans sygdom og livskvalitet. Men med tiden blev jeg mere og mere opmærksom på, hvor oversete mine behov som pårørende var – og hvor meget jeg havde til fælles med andre pårørende. Det gav mig ideen til at samle en gruppe ligesindede og stifte Pårørende i Danmark i 2014.

Mine opgaver i foreningen er først og fremmest den politiske indsats, herunder samarbejdet med andre interesseorganisationer i indland og udland.
Du kan kontakte mig på marie@paaroer.dk

 

Næstforkvinde Kirsten Devantier

Jeg har primært erfaring som pårørende i forhold til mine forældre. Min far døde desværre relativt ung af kræft, mens min mor var gennem flere sygdomsforløb inden hun døde for nyligt. Min mor havde flere samtidige diagnoser og jeg har derfor en del erfaring med de udfordringer, man møder i den forbindelse.

I foreningens regi beskæftiger jeg mig især med strategi og tager mig af vores aktiviteter på Facebook og Instagram.
Du kan kontakte mig på kirsten@paaroer.dk

Bestyrelsesmedlem Anne Diemer

Jeg hedder Anne Diemer og har et langt livs arbejde i den frivillige verden bag mig, dels som stifter og leder af De frivilliges hus i Thy, dels som vågekone/koordinator for Vågetjenesten i Thisted. Jeg har skrevet om selvhjælpsgrupper og har lavet en Håndbog for Vågekoner.

Jeg lægger først og fremmest min energi i at hjælpe nye pårørendegrupper i gang, både online og ude i den virkelige verden.
Du kan kontakte mig på anne@paaroer.dk


Bestyrelsesmedlem Anja Aalund Holst

Min tilgang og forståelse af begrebet pårørende, har mange perspektiver. Dels har jeg mange år samarbejdet med pårørende som leder af et stort botilbud for voksne udviklingshæmmede. Ligeledes har jeg stået i situationer, hvor medarbejdere er, eller er blevet pårørende til alvorligt syge. Endelig fik jeg et helt personligt perspektiv på det at være pårørende, da min mand i 2017 fik konstateret Lewy Body Demens.

Jeg er nyvalgt til bestyrelsen i 2020 og er med til at arrangere Pårørendedagen d. 2.2. Min særlige interesse er børn og unge, som er pårørende.
Du kan kontakte mig på anja@paaroer.dk

 

Bestyrelsesmedlem Sabina V. Appiah

Som antropolog/kulturanalytiker, har jeg skrevet speciale om dét at  være pårørende til psykisk sårbare. I samtalerne med de pårørende opdagede jeg, at pårørende nedprioriterer sig selv for at kunne hjælpe det syge familiemedlem og kæmper for at få hverdags-forpligtelserne og pårørendelivet til at hænge sammen. Pårørende oplever ofte, at de ikke bliver set eller anerkendt – dette er både gældende i relationerne til andre mennesker og ikke mindst i mødet med systemet. Forskning viser også, at pårørende er overbelastet og ender med at blive syge selv. Disse indsigter har motiveret mig til at arbejde for pårørendes sag i foreningens rammer!

I foreningen er mine primære opgaver at engagere vores medlemmer og dele relevant viden til dem gennem Facebook. Derudover er jeg med til at tilrettelægge den årlige Pårørendekonference, er i dialog med forskellige interessenter og analyserer data.
Du kan kontakte mig på sabina@paaroer.dk

 

Bestyrelsesmedlem Eva Hultengren marts 2020 til marts 2022

Min baggrund som pårørende er, at min mand havde Alzheimer. Jeg har desuden gennem mit arbejde som psykolog været i kontakt med mange pårørende, som af den ene eller den anden grund havde det svært.

Mit bidrag til arbejdet vil især dreje sig om, hvordan man kan fortsætte med at have et velfungerende liv og gode relationer samtidig med de opgaver og vilkår, der uundgåeligt kommer til os som pårørende.
Du kan kontakte mig på eva@paaroer.dk

 

Suppleant Hanne Gullestrup

Jeg at mor til en voksen søn med svære senhjerneskader efter en trafikulykke, mor til en voksen datter der er blevet rask efter mange års psykisk lidelse, datter til svagelige forældre, der bor på plejehjem, og nær veninde til en ældre ven med svære hjerneskader efter en blodprop.

Jeg besvarer foreningens brevkasse og står for boganmeldelser. Desuden er jeg især optaget af at få familie perspektivet ind i pårørendedebatten og hvordan vi som samfund kan støtte op om hinanden, når hele familien bliver påvirket af sygdom eller ulykke. Pårørende til børn & unge, unge & børn som pårørende har min store interesse.
Du kan kontakte mig på gullestrup@paaroer.dk

Kasserer Hanne Rossé Jensen

Jeg er kasserer/regnskabsfører i foreningen og tager mig desuden af medlemslisten
Du kan kontakte mig på hanne@paaroer.dk