Bestyrelsen

Formand Marie Lenstrup

Min mand fik Parkinson i en forholdsvis ung alder, og som mange andre pårørende startede jeg med at interessere mig intenst for hans sygdom og livskvalitet. Men med tiden blev jeg mere og mere opmærksom på, hvor oversete mine behov som pårørende var – og hvor meget jeg havde til fælles med andre pårørende. Det gav mig ideen til at samle en gruppe ligesindede og stifte Pårørende i Danmark i 2014.

Mine opgaver i foreningen er først og fremmest den politiske indsats, herunder samarbejdet med andre interesseorganisationer i indland og udland. Du kan kontakte mig på marie@paaroer.dk

 

Næstforkvinde Kirsten Devantier

Jeg har primært erfaring som pårørende i forhold til mine forældre. Min far døde desværre relativt ung af kræft, mens min mor var gennem flere sygdomsforløb inden hun døde for nyligt. Min mor havde flere samtidige diagnoser og jeg har derfor en del erfaring med de udfordringer, man møder i den forbindelse.

I foreningens regi beskæftiger jeg mig især med strategi. Du kan kontakte mig på kirsten@paaroer.dk

 

 

Bestyrelsesmedlem Camilla Bernild

Jeg har en baggrund som sygeplejerske og her erfaret, at der desværre sjældent er tid og rum til at tage sig af pårørende. Siden hen har jeg fået personlig erfaring med at være pårørende til både min mor og min datter i svære forløb. På den måde har jeg både erfaring ”med pårørende” og ”som pårørende”, hvilket jeg har valgt at forske i. Min ph.d. afhandling drejer sig om pårørendesamarbejde i hospitalsregi, og aktuelt forsker jeg i, hvordan børn som pårørende til en hjertesyg forælder erfarer deres hverdagsliv.

I foreningen beskæftiger jeg mig især med forskning på pårørendeområdet samt udvikling af pårørendeinddragende sundhedspraksisser. Du kan kontakte mig på bernild@ruc.dk

 

Bestyrelsesmedlem Diana Lund

Jeg er pårørende til min kæreste som har sclerose, og blev for alvor opmærksom på hvordan det at være pårørende kan være virkelig hårdt, da jeg mistede min far til kræft i sommeren 2018, måneder efter jeg var flyttet sammen med min kæreste.

Det har ud over at stille op til bestyrelsen her, for at arbejde for bedre vilkår for  pårørende, også gjort at jeg er i gang med at skrive en bog til pårørende.

Mit fokus i foreningen er medlemmerne – at lave spændende arrangementer og aktiviteter som både kommer medlemmer og forening til gode. Du kan kontakte mig på diana@induna.dk

 

Bestyrelsesmedlem Sabina V. Appiah

Du kan kontakte mig på s.v.a-sabina@hotmail.com

 

 

 

Suppleant Hanne Gullestrup

Jeg at mor til en voksen søn med svære senhjerneskader efter en trafikulykke, mor til en voksen datter der er blevet rask efter mange års psykisk lidelse, datter til svagelige forældre, der bor på plejehjem, og nær veninde til en ældre ven med svære hjerneskader efter en blodprop.

Jeg besvarer foreningens brevkasse og står for boganmeldelser. Desuden er jeg især optaget af at få familie perspektivet ind i pårørendedebatten og hvordan vi som samfund kan støtte op om hinanden, når hele familien bliver påvirket af sygdom eller ulykke. Pårørende til børn & unge, unge & børn som pårørende har min store interesse. Du kan kontakte mig på hanneg@paaroer.dk