bestyrelsesarbejde

I bestyrelsen arbejder vi ud fra følgende tre værdier

Troværdighed

Pårørende i Danmark er uafhængig af partipolitiske, religiøse og kommercielle interesser. Vi arbejder for alle pårørende uden skelen til tilhørsforhold i øvrigt. Der skal aldrig være tvivl om, hvor vi står, eller hvis sag vi taler. Vi værner om vores troværdighed ved at holde skarpt fokus på  vores ekspertområde i lydhørhed over for vores medlemmers erfaringer, ved at optræde som en seriøs, samarbejdsvillig partner over for andre interessenter, f.eks. politikere og andre interesseorganisationer, og gennem åbenhed om donorer og sponsorater.

Anerkendelse

Oplevelsen af pårørenderollen er individuel, og vi møder derfor den enkelte pårørende med respekt for hans eller hendes personlige erfaringer og oplevelser. Vi arbejder målrettet for, at pårørende i højere grad bliver anerkendt for den rolle, de spiller for deres nærtståendes livskvalitet og forløb. Vi arbejder for en anerkendelse af de særlige udfordringer, pårørende selv står overfor i de ofte langvarige og komplicerede pårørendeforhold. Gennem anerkendelse kommer indsigt, og dermed vilje til forandring.

Handlekraft

Som pårørende står man over for udfordringer af økonomisk, følelsesmæssig og praktisk art. Og når man samtidig skal finde overskuddet til passe på sit eget helbred og egen livskvalitet, er der mere end nok at se til. Pårørende kan også have brug for støtte. Derfor skal de vide, at de har en stærk organisation i ryggen. Vores mål er, at vores handlekraft kan bidrage til at lette pårørendes vej i mødet med sundhedsvæsenet og velfærdsstaten. Hverdagen som pårørende skal blive mindre belastende, ved at vi sammen påvirker det danske samfund til at sikre grundlæggende rettigheder for og støtte til pårørende.

Marie lenstrup - formand

Min mand fik Parkinson i en forholdsvis ung alder, og som mange andre pårørende startede jeg med at interessere mig intenst for hans sygdom og livskvalitet. Men med tiden blev jeg mere og mere opmærksom på, hvor oversete mine behov som pårørende var – og hvor meget jeg havde til fælles med andre pårørende. Det gav mig ideen til at samle en gruppe ligesindede og stifte Pårørende i Danmark i 2014.

Særligt fokus i Pårørende i Danmark: Mine opgaver i foreningen er først og fremmest den politiske indsats, herunder samarbejdet med andre interesseorganisationer i indland og udland.

Du er velkommen til at kontakte mig på mail: marie@paaroer.dk

kirsten devantier - næstforperson

Jeg har primært erfaring som pårørende i forhold til mine forældre. Min far døde desværre relativt ung af kræft, mens min mor var gennem flere sygdomsforløb, inden hun døde. Min mor havde flere samtidige diagnoser, og jeg har derfor en del erfaring med de udfordringer, man møder i den forbindelse.

Særligt fokus i Pårørende i Danmark: jeg beskæftiger mig især med strategiudvikling og tager mig af vores aktiviteter på Facebook og Instagram. Jeg er desuden projektleder på Pårørendetelefonen

Du er velkommen til at kontakte mig på mail: kirsten@paaroer.dk

Anja aalund - bestyrelsesmedlem

Min tilgang og forståelse af begrebet pårørende, har mange perspektiver. Dels har jeg i mange år samarbejdet med pårørende som leder af et stort botilbud for voksne udviklingshæmmede. Ligeledes har jeg stået i situationer, hvor medarbejdere var eller blev pårørende til alvorligt syge. Endelig fik jeg et helt personligt perspektiv på det at være pårørende, da min mand i 2017 fik konstateret Lewy Body Demens.

Særligt fokus i Pårørende i Danmark: Min særlige interesse er børn og unge, som er pårørende.

Du er velkommen til at kontakte mig på mail: anja@paaroer.dk

Eva Hultengren - bestyrelsesmedlem

Min baggrund som pårørende er, at min mand havde Alzheimer. Jeg har desuden gennem mit arbejde som psykolog været i kontakt med mange pårørende, som af den ene eller den anden grund havde det svært.

Særligt fokus i Pårørende i Danmark: Mit bidrag til arbejdet drejer sig især om, hvordan man kan fortsætte med at have et velfungerende liv og gode relationer samtidig med de opgaver og vilkår, der uundgåeligt kommer til os som pårørende.

Du er velkommen til at kontakte mig på mail: eva@paaroer.dk

EVA HOFFMANN - BESTYRELSESMEDLEM

Jeg er uddannet sygeplejerske og er ansat som lektor og ph.d. ved UC SYD. Mit job består dels i at undervise kommende sygeplejersker samt at forske i forskellige problemstillinger relateret til pårørende. Udover at være underviser og forsker er jeg ligeledes pårørende til en far, der i mere end 20 år har levet med Parkinsons sygdom.

Særligt fokus i Pårørende i Danmark; min særlige interesse er naturligvis uddannelses- og forskningsområdet, men også mere generelt pårørendes vilkår i en samfundsmæssig og politisk sammenhæng.

Du er velkommen til at kontakte mig på mail; evahoff@paaroer.dk 

 

Jesper Lindholm Olsen - bestyrelsesmedlem

Personlige erfaringer gør, at jeg har et stort ønske om, at flere får mulighed for at komme på hospice. Min kræftsyge hustru fik en helt anden ro efter at være kommet fra sygehus til hospice, og der var ligeledes en uvurderlig hjælp til os pårørende, herunder 2 mindreårige børn . Et andet ønske er, at andre myndigheder kunne få del i hospicernes store indsigt omkring håndteringen af døende og deres pårørende.
Jeg varetager kassereropgaven. 

Du er velkommen til at kontakte mig på mail;
kasserer@paaroer.dk 

hanne gullestrup - suppleant

Jeg er pårørende på mange fronter: mor til en voksen søn med svære senhjerneskader efter en trafikulykke, mor til en voksen datter, der er blevet rask efter mange års psykisk lidelse, jeg er datter af svagelige forældre, der bor på plejehjem, og nær veninde til en ældre ven med svære hjerneskader efter en blodprop.

Særligt fokus i Pårørende i Danmark: jeg besvarer foreningens brevkasse og står for boganmeldelser. Desuden er jeg især optaget af at få familieperspektivet ind i pårørendedebatten, dvs. hvordan vi som samfund kan støtte op om hinanden, når hele familien bliver påvirket af sygdom eller ulykke. Pårørende til syge/handicappede børn og unge, samt unge og børn som selv er pårørende, har min store interesse.

Du er velkommen til at kontakte mig på mail: gullestrup@paaroer.dk

Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet, men vores aktiviteter for pårørende koster penge. Så støt os gerne med enkeltbidrag eller ved at melde dig ind i foreningen. 

Nogle af vores frivillige i Pårørende i Danmark arbejder også professionelt med pårørendeområdet. Det er formelt set ikke noget, der har med foreningens virke at gøre, men som en servicemeddelelse er her en liste over hvem, der laver hvad, og hvor du kan læse mere..