kørestolsræscrop
Livet som pårørende
telefonsamtale
Pårørendetelefonen
toisamtalevtrae
Medlemsfordele
Pigerne i farvercrop
Fagfolk
Støt os

Tal og fakta

Undersøgelser viser, at pårørendes trivsel bliver præget negativt af at være i langvarende og eller belastende pårørendeforhold. De bliver selv syge, de kan ikke passe deres arbejde, de mangler adgang til nødvendig dialog osv. Men den viden, vi har om pårørende, er fragmenteret og fuld af huller. Det burde være en offentlig opgave at sikre grundige, evidensbaserede undersøgelser, som dels beskriver situationen i dag og dels evaluerer forskellige metoder til at forbedre livsvilkårene for pårørende og dem, vi hjælper.

Men der samles ingen data om pårørende på nationalt niveau. Den viden, vi har, stammer fra interesseorganisationer, fra enkelte kommuner og hospitalsafdelinger, og fra forskellige tidsbegrænsede projekter.

Det kan Pårørende i Danmark ikke lave om på alene, men vi kan bidrage til at lukke nogle af hullerne.

Læs mere her..

80000

Da min mand blev syg, sagde jeg, ”det her sker ikke bare for dig, det sker for os, og jeg er med dig hele vejen.” Så gik jeg i gang at  finde ud af alt om sygdommen og om, hvordan jeg bedst kunne hjælpe ham.
Først flere år senere gik det op for mig, at mit liv og min trivsel også blev helt forandret af hans sygdom. Men det stod der ikke lige noget om i bøgerne, det måtte jeg selv bokse med.

I starten tænkte jeg, at det her klarer vi. Vi er jo et stærkt par. Stærk kærlighed, stærke ressourcer, stærke mennesker.
Sådan tænkte jeg, indtil jeg var fuldstændig slidt op.

Pårørendedagen holdes hvert år den 2.2. Datoen har vi selv valgt, og den er ikke tilfældig, for der er jo altid en anden, når man er pårørende.

På Pårørendedagen fejrer alle pårørende og deres enorme indsats, og samtidig sætter vi fokus på et område, hvor vi ønsker mere handling, indsigt og støtte til gavn for pårørende. I 2022 var temaet børn og unge som pårørende, i 2023 var det pårørendemænd, og i 2024 vilkårene for pårørende med minoritetsetnisk baggrund. I 2025 ser vi på “Hospital at home” og hvad det betyder for os pårørende. 

Læs mere her.

HVORFOR EN FORENING?

Pårørende i Danmark brænder for at give pårørende en stemme.

Pårørende bliver ofte klemt – og glemt – i en kompleks hverdag, hvor fokus naturligt nok er på den, man er pårørende til. Men for at man kan holde til at være pårørende, for nogles vedkommende i meget lang tid, er der behov for ordentlige forhold. Det er desværre ikke tilfældet i dag.
Pårørende har stort set ingen rettigheder og får ringe støtte i varetagelsen af deres pårørendeopgaver. Og det bliver kun værre i takt med at presset på social- og sundhedssektoren stiger. 

Hjælp os med at hjælpe! Vi beder om hjælp til pårørende, så man kan blive ved med at hjælpe sine nærtstående uden selv at gå ned. Vi tænker konstruktivt og realistisk, når vi forlanger bedre vilkår og bedre inddragelse – for pårørende bliver i hvert fald ikke mindre centrale ressourcer og medspillere i fremtiden!

HVORFOR VÆRE MEDLEM?

“Jeg er vist ikke pårørende nok endnu.” Sådan sagde en kvinde med en skrøbelig gammel mor, da vi spurgte hende, hvorfor hun ikke er medlem af Pårørende i Danmark.

Heldigvis behøver du ikke være aktiv pårørende med store udfordringer for at være med i vores forening. Vi har plads til alle, som er enige med os i, at pårørende skal høres og have rimelige vilkår i en svær hverdag.

Jo flere vi er, des bedre muligheder har vi for at forbedre pårørendes vilkår.

medlemsfordele

Medlemmer af Pårørende i Danmark kan hurtigt tjene medlemsskabet ind. Som medlem får du rabat på bøger og rådgivningstilbud ligesom du kan deltage gratis i årets Pårørendedag, som finder sted den 2.2. hvert år. Derudover arrangerer vi løbende temamøder, hvor du også kan deltage gratis som medlem. 

Læs mere her..