bannermhat

Pårørende i Danmark arbejder politisk for at skabe bedre vilkår for pårørende i Danmark. Det gør vi dels ved at indgå i alliancer med andre aktører i Danmark, bl.a. i Pårørendeinitiativet og Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark. Men vi adresserer også både lokale, regionale og landspolitikkere direkte, når vi finder det gavnligt ligesom vi gerne ytrer os i den offentlige debat. Vi inspireres blandt meget andet også af vores internationale kontakter fra den europæiske organisation Eurocarers og det globale netværk af pårørendeorganisationer i IACO.

Når vi tager ordet i politiske sammenhænge, gør vi det med udgangspunkt i et omfattende politikpapir, som bestyrelsen har udarbejdet og som er godkendt af vores generalforamling.

Pårørende i danmarks politik og fokusområder

Pårørende i Danmark er gået forrest i arbejdet med at formulere 5 principper for bedre vilkår for pårørende, som fokuserer på at:

1. pårørendes retsstilling skal styrkes,
2. pårørende skal anerkendes, inddrages og informeres,
3. viden om pårørendes vilkår og relevante støtteindsatser skal styrkes,
4. helbredsproblemer og social isolation hos pårørende skal forebygges,
5. pårørende skal sikres en passende balance mellem plejeopgaver og arbejdsliv.

Pårørende i Danmark har udfoldet de 5 principper  her.

29 andre organisationer på sundhedsområdet, bakker op om principperne sammen med os i PårørendeInitiativet.

"hjælp os med at hjælpe"

Hvordan kan fremtidens pårørende hjælpe og støtte uden at slide sig selv op? Pårørende i Danmark mener, at det handler om et helt nyt syn på pårørendes rolle.

Rekrutteringskrisen i sundhedsfagene og i den kommunale omsorg har – sammen med en presset økonomi – givet nogle politikere og ledere den tanke, at man da må kunne få de pårørende lidt mere på banen. Og det er virkelig svært at sige nej til at hjælpe, når man oplever, at den offentlige hjælp er utilstrækkelig, for så går det jo ud over den, man holder af.

Det er dybt bekymrende, for allerede i dag oplever vi, at pårørende, som har mange opgaver og et stort ansvar for deres kære, er i risiko for at udvikle mentale og fysiske belastningssymptomer. Der er ikke en masse fritid og ekstra energi at tage af hos pårørende.

Pårørende i Danmark mener, at det handler om et helt nyt syn på pårørendes rolle. Vi kalder det hjælp os med at hjælpe. Hvis vi pårørende skal kunne hjælpe på en forsvarlig måde, så skal vi have ret til at blive hørt og taget med på råd, vi skal have de rette redskaber og backup, og vi skal have mulighed for at holde pause og restituere os.

Det kan du læse mere om i vores debatindlæg Fremtidens pårørende på Altinget.

*****

“Når I nu alligevel besøger jeres kære, kan I så ikke også lave lidt frivilligt arbejde på bostedet eller plejeren?” Nej, for det at være pårørende er ikke en frivillig opgave, man kan stoppe med, når man har lyst til at lave noget andet. Det er et livsvilkår. Læs vores tanker herom i debatindlægget på Altinget: Pårørende kan ikke bruges som frivillige