NyhederNyhedsbrev august 2020

PÅRØRENDE I DANMARK NYHEDSBREV AUGUST 2020

Vi kunne næsten ikke få armene ned, da der endelig blev lukket op for, at vi pårørende igen kan komme på besøg hos vores kære på plejehjem og bosteder. Men corona-krisen er jo ikke bag os endnu, og der er risiko for ny opblussen af smitte og dermed for nye nedlukninger i plejesektoren. Vi presser på for, at politikere og fagfolk lærer af det, der gik godt og mindre godt under den første nedlukning, så en eventuel anden nedlukning foregår på en måde, som er mere skånsom for både beboere og pårørende.

   Samtidig vender vi blikket mod alle de pårørende, som har deres kære hjemme, og som har måttet slås med mindre hjemmehjælp, færre aktivitetstilbud, dårligere aflastning osv. – og som i mange tilfælde stadig ikke får den nødvendige hjælp. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har en historie at berette – skriv til marie@paaroer.dk.

 

TV2 DOKUMENTAR OM OMSORGSSVIGT

Naturligvis er vi alle meget berørte af TV2 dokumentaren om omsorgssvigt i ældreplejen. Mange har nok ikke kunnet holde ud af se dokumentaren til ende – og vi, der så alt, havde vist allesammen tårer i øjnene. Plejesektoren er i krise – en økonomisk krise, en rekrutterings-krise, og en tillidskrise. Det er faktisk enestående flot, at det så mange steder alligevel lykkes at levere god og omsorgsfuld pleje. Og helt uacceptabelt, at det ikke er sådan alle steder.

   Vi trænger til en virkelig grundig diskussion af, hvordan fremtidens plejesektor skal indrettes, så den kan levere en pleje, som vi pårørende kan have tillid til. For hvis man kun tænker med pengepungen, får vi aldrig en pleje og omsorg, som vi kan være glade for og stolte af. Den diskussion vil Pårørende i Danmark gør alt for at deltage i.

 

PÅRØRENDEGRUPPER OG PÅRØRENDECAFÉ

Vi håber meget, at vi kan starte fysiske pårørendegrupper igen til efteråret. Hvor grupperne kommer, afhænger af, hvor der er frivillige, som godt vil være tovholdere for en lokal gruppe. Pårørende i Danmark hjælper naturligvis med råd og vejledning. Se på vores hjemmeside https://paaroer.dk/livet-som-paaroerende/paaroerendegrupper/, hvor din nærmeste gruppe er.

   Hvis du vil vide mere om pårørendegrupper, så kom til vores temamøde d. 4. september kl 13-16 i Fredericia (tilmelding via billetto.dk, hvor du skal søge efter ordet pårørendegrupper). Hvis du overvejer selv at starte en pårørendegruppe, så kom til vores kursusdag d. 13.9. i Herlev (tilmelding til Anne Diemer på tlf. 2893 7741 eller e-mail anne@paaroer.dk). Du forpligter dig ikke til noget ved at deltage.

   For jer, der har svært ved at komme hjemmefra tilbyder Pårørende i Danmark nu en pårørendecafé på nettet, hvor du er velkommen til at deltage helt uforpligtende og til fælles glæde for alle cafégæsterne. Anne Diemer bestyrer caféen, og hvis du være vil med, kan du kontakte hende på tlf. 2893 7741, eller e-mail anne@paaroer.dk.

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Pårørende i Danmark forhandler netop nu med Sundhedsstyrelsen om støtte til, at vi til efteråret tilbyder en række webinarer – det vil sige seminarer på nettet – om livet som pårørende. Vi krydser fingre og skriver naturligvis mere i næste nummer. Fortæl os gerne, hvilke emner du synes, at du har brug for at vide mere om – skriv til marie@paaroer.dk.

Bedste hilsner

Marie Lenstrup

Formand, Pårørende i Danmark

Nyhedsbrev juni 2020

 

PÅRØRENDE I DANMARKS NYHEDSBREV JUNI 2020

Det har været det mærkeligste forår, jeg nogensinde har oplevet. En underlig blanding af bekymring, isolation, ensomhed og fortvivlelse – sammen med tid til eftertanke, samhørighed og naturoplevelser. Nu lukker det meste op igen – studenterne får lov at køre i hestevogn, tyskerne får lov at komme i sommerhus, og vi får allesammen lov at gå i biografen og på restaurant igen.

Eller … nej, der er jo en gruppe, der stadig ikke får lov til særlig meget. De ”særligt sårbare”, en blandet gruppe af kronisk syge, ældre og generelt svækkede mennesker. Altså netop dem, som de fleste af os er pårørende til. For os har det været et koldt forår, og det er ikke slut endnu. Mens alt muligt andet har været sat på pause, har vi i Pårørende i Danmark naturligvis haft meget fokus på netop de forhold, vi har som pårørende under coronakrisen.

 

POLITISK RÅDGIVNING

Vi var umådeligt glade for at blive inviteret med i Sundhedsministeriets såkaldte sektorpartnerskab, hvor en række organisationer rådgiver ministeriet om genåbningen af plejesektoren. Der er mange forskellige holdninger og indfaldsvinkler blandt organisationerne, som både tæller patientforeninger, fagforeninger, arbejdsgivere og offentlige institutioner. Vi har i vores input særligt lagt vægt på

 • at myndighederne husker, at god livskvalitet handler om BÅDE fysisk helbred OG mental trivsel – for os pårørende og for dem, vi er pårørende til
 • at besøgsordninger på plejehjem, bosteder osv, skal planlægges, sådan at så mange pårørende som muligt kan besøge så mange beboere som muligt, under forhold som er både forsvarlige og hyggelige
 • at vi pårørende skal kunne tage imod den nødvendige hjælp uden at være bange for negative konsekvenser, fx at hjælperne bringer smitte ind i vores hjem

 

HISTORIER FRA VIRKELIGHEDEN

Sammen med et par andre foreninger sender Pårørende i Danmark hver mandag nyhedsbrevet Nyt fra de klemte og glemte til sundhedspolitikere og myndigheder. Her samler vi erfaringer fra medlemmernes henvendelser om udfordringer under coronakrisen. Hvert nyhedsbrev fokuserer på et nyt tema – fx besøgsrestriktioner, ensomhed, funktionstab, og uklare/ulogiske regler. Vi giver et overblik over emnet og fortæller et par historier fra det virkelige liv, så politikerne og fagfolkene kan se, hvordan deres beslutninger påvirker almindelige mennesker.

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du oplever noget, som du synes, at politikerne skal have at vide. Du kan skrive om dine oplevelser til info@paaroer.dk. Hvis vi bruger din historie som case, sørger vi for at omskrive detaljerne, så du ikke kan genkendes.

 

PÅRØRENDECAFÉ OG PÅRØRENDEGRUPPER

Selvom raske pårørende nu gerne må komme ud af isolationen og møde andre mennesker ansigt til ansigt, vælger mange af os at holde os tilbage af hensyn til dem, vi er pårørende til. Men vores behov for at tale med andre pårørende om den situation, vi står i, er jo lige så stor som før. Derfor tilbyder Pårørende i Danmark nu en pårørendecafé på nettet, hvor du er velkommen til at deltage helt uforpligtende og til fælles glæde for alle cafégæsterne. Anne Diemer bestyrer caféen, og hvis du være vil med, kan du kontakte hende på tlf. 4292 1560, eller email anne@paaroer.dk.

Vi håber meget, at vi kan starte fysiske pårørendegrupper til efteråret. Hvor grupperne kommer, afhænger af, hvor der er frivillige, som godt vil være tovholdere for en lokal gruppe. Pårørende i Danmark hjælper naturligvis med råd og vejledning. Hvis du vil vide mere, så sæt X i kalenderen ved d. 4. september, hvor vi holder et introduktionsmøde i Fredericia, og ved d. 13. september, hvor vi holder kursus for pårørendegruppe-tovholdere i Herlev. Igen er det Anne Diemer (tlf. 4292 1560, email anne@paaroer.dk), du skal have fat i, hvis du er interesseret i at deltage. Du forpligter dig ikke til noget ved at deltage – men vi håber selvfølgelig, at mødet og kurset vil give dig lyst til at starte en lokal pårørendegruppe.

 

FORSKNING OM CORONA OG PÅRØRENDE

Et forskningsprojekt på Syddansk Universitet søger pårørende til et barn eller en voksen med langvarig sygdom eller handicap. Forskerne vil gerne lave ugentlige interviews (på telefon eller over nettet) om coronakrisens effekt på pårørende med nye udfordringer og med mindre støtte end normalt. Hvis du er interesseret i at dele dine oplevelser under COVID-19 pandemien, kan du emaile Dr Astrid Janssens på ajanssens@health.sdu.dk.

 

Det store spørgsmål er, om verden bliver den samme igen efter coronakrisen. I vores eget lille hjørne af verden, hvor pårørende er i fokus, kan jeg godt blive bange for, at vi bliver slået noget tilbage. Krisen har kostet, og vi risikerer besparelser på pleje og omsorg for at få budgettet til at balancere igen. Vi hører mumlen i krogene om, at det ser ud til, at pårørende godt kan trække et ekstra læs, når det skal være – og at der bliver så dejlig fredeligt på døgninstitutionerne og hospitalsgangene, når de der besværlige pårørende ikke hele tiden kommer rendende med spørgsmål og krav.

Der bliver i hvert fald ikke mindre brug for Pårørende i Danmarks stemme fremover!

 

Bedste hilsner

Marie Lenstrup

Formand, Pårørende i Danmark

Digital pårørende-gruppe

VIL DU VÆRE MED I EN DIGITAL PÅRØRENDE-GRUPPE?

Det er ikke altid let for pårørende at finde tid til at mødes og i Coronatider er det nærmest umuligt. Vi har derfor besluttet at etablere digitale pårørende-grupper. 

Hver gruppe har max. 6 deltagere. Sammen med en mødeleder taler vi en lille times tid i en lukket forum, hvor vi på skærmen kan se og høre hinanden. En frivillig fra Pårørende i Danmark leder møderne.

Du kan ringe til Anne Diemer og høre nærmere: 42921560, eller mail: anne@paaroer.dk 

Når vi er deltagere nok til at starte, hører du fra os, og vi aftaler et første mødetidspunkt. Vi regner med at mødes 6 gange inden sommerferien, en gang om ugen.

Til september håber vi på at kunne starte almindelige pårørendegrupper flere steder i landet.

 

Nyhedsbrev marts 2020

PÅRØRENDE I DANMARKS NYHEDSBREV MARTS 2020

Nu kan man endelig mærke foråret røre på sig, og selvom det jo ikke ændrer på noget derhjemme, så føles alting som regel lidt lettere, når lyset vender tilbage, vinduerne kan stå åbne, og de første forårsblomster titter frem. Som pårørende skal vi jo huske at gøre noget godt for selv indimellem alt det, vi gør for vores kære – og er en stor buket tulipaner ikke en nem, hurtig, billig vej til at løfte humøret? Sådan én har vi vist alle sammen fortjent!

MEDLEMSTILBUD
Og her er noget mere, alle pårørende har fortjent, nemlig et godt tilbud på noget af det, der kan hjælpe os til at holde os oprejst. Som noget nyt har vi netop udvidet vores hjemmeside med en oversigt over gode tilbud til alle vores medlemmer. Til en start drejer det sig om forskellige samtaler og rådgivning og om en række af de bøger om og til pårørende, som er udkommet for nylig. Du kan se tilbuddene her.
Bemærk, at du skal bruge en særlig rabatkode fra foreningen, når du bestiller. Koden er nu på vej ud til alle de medlemmer, der har betalt kontingent for 2020. Hvis du ikke har fået betalt, så kan det nås endnu på MobilePay 33165 (ja, kun 5 cifre).

PÅRØRENDEGRUPPER
Et andet nyt tiltag fra os er et tilbud om pårørendegrupper. Vi starter i det små med to grupper på Sjælland, og så udvider vi i takt med, at der melder sig frivillige, som vil være tovholdere for en gruppe i deres lokalområde. Man kommer ikke til at stå alene med opgaven, for vi har både en national koordinator, et kursustilbud og om et lille øjeblik en folder med grundig vejledning i, hvordan man opretter en gruppe og gennemfører et forløb. Hvis du er interesseret som deltager, kan du se efter åbne grupper her.
Hvis du overvejer at starte en lokal gruppe, så kontakt vores koordinator Anne ved email til diemeranne46@gmail.com.

MEDLEMSMØDE OG GENERALFORSAMLING
Stort X i kalenderen, især for jer vest for Storebælt: vi holder et medlemsmøde med fokus på pårørendegrupper – hvad de kan og hvordan man gør – og efterfølgende generalforsamling d. 18. april i Fredericia. Vi samarbejder om medlemsmødet med Selvhjælp Fredericia, som lægger lokaler til. Du kan købe billet til medlemsmødet her – det koster kun 50 kr, som dækker eftermiddagskaffen. Der kommer en officiel invitation og dagsorden til generalforsamlingen ud til medlemmerne i løbet af en uge eller to.

ER DU PÅRØRENDE TIL EN DEMENSRAMT?
Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, som Pårørende i Danmark er en del af, laver i disse dage en spørgeskemaundersøgelse blandt demensramte, pårørende, frivillige og fagpersoner. Det handler dels om, hvad der opleves som svært og mindre svært i hverdagen, og dels om holdninger til et nyt projekt, Folkebevægelsen gerne vil i gang med. Hvis du er pårørende til et menneske med demens, vil jeg opfordre dig til at besvare undersøgelsen. Det tager omkring 10 minutter. Du kommer i gang ved at klikke på dette link. 

PÅRØRENDEDAGEN
Sidst, men absolut ikke mindst, vil jeg sige tak for sidst til de af jer, som var med til at fejre Pårørendedagen d. 2.2.2020 i Herlev. Vi havde en rigtig fin eftermiddag med god snak og nogle meget inspirerende oplæg fra engagerede og indsigtsfulde pårørende. Dagen sluttede af med en lille workshop, hvor vi for en gangs skyld havde fokus på det, der er godt ved at være pårørende. Vi ved desværre allesammen, hvad det svære er, men der er jo en grund til, at vi kan holde til det og at mange af os oplever pårørenderollen som barsk men også uendeligt meningsfuld. Tak for alle jeres fine tanker – om kærlighed, tid, venskaber, selvindsigt og meget andet! Vi har delt ud af jeres input på vores Facebookside, og vi tager det med glæde med os i det videre arbejde for at gøre livet lidt lettere for alle pårørende i Danmark.

Bedste hilsner

Marie Lenstrup

Formand, Pårørende i Danmark

Nyhedsbrev nytår 2019

GODT NYTÅR fra Pårørende i Danmark

Lige midt i juletræspyntning og gaveindpakning dukkede der en ekstra og meget velkommen julegave op i postkassen. TrygFonden har nemlig besluttet at donere 65.000 kr til foreningen, så vi får mulighed for at starte nogle pårørendegrupper i 2020. Grupperne skal ledes af frivillige, så de starter der, hvor nogen rækker hånden i vejret.

TrygFondens støtte giver os mulighed for at bakke op om de gruppernes tovholdere med en grundig vejledende pjece, noget PR for grupperne, et kursus, møder med andre gruppetovholdere og sparring med en erfaren gruppetovholder. Mange TAK til TrygFonden!

 

Hvis du også selv vil støtte Pårørende i Danmarks arbejde med en lille gave, så bliver vi meget glade for enhver donation – jeg vil næsten sige, at vi får julelys i øjnene, for det betyder meget for foreningens frivillige at mærke, at der er opbakning omkring vores arbejde. Du kan donere til foreningen på mobile pay 33165 eller ved bankoverførsel til konto 9570-11496199.

 

Med ønsket om et godt nytår – for dig og mig, og især for pårørendesagen!

Marie Lenstrup

Formand

Nyhedsbrev december 2019

PÅRØRENDE I DANMARKS NYHEDSBREV DECEMBER 2019

Der er en stor og dejlig julegave til alle pårørende i år. Vi har nemlig lige lanceret 5 principper for bedre vilkår for pårørende, som ikke mindre end 30 organisationer har skrevet under på. Det betyder en meget større synlighed omkring vores situation og behov, og det betyder at vi nu er mange flere om at råbe politikerne på både på Christiansborg, i regionerne og i kommunerne. De 5 principper er

 • Pårørendes retsstilling skal styrkes
 • Pårørende skal anerkendes, inddrages og informeres
 • Viden om pårørendes vilkår og relevante støtteindsatser skal styrkes
 • Helbredsproblemer og social isolation hos pårørende skal forebygges
 • Pårørende skal sikres en passende balance mellem pårørendeopgaver og arbejdsliv

Du kan læse om, hvad vi mener, at det helt konkret betyder, på vores hjemmeside https://paaroer.dk/politik/5-principper-for-bedre-vilkaar-for-paaroerende/

Lanceringen af de 5 principper er et stort skridt fremad, men det er kun stadig kun ét skridt. Derfor hviler vi ikke på laurbærrene, men tager i de kommende måned en indgående dialog med en række politikere om, hvordan de kan hjælpe pårørendesagen. Der er lydhørhed, men endnu ingen penge bag. Vi lover ikke, at den næste finanslov bliver de pårørendes – men vi lover at presse på!

Mere nede på jorden arbejder vi på fra starten af det nye år at tilbyde pårørendegrupper på tværs af diagnoser. Der kommer en grundig vejledning i, hvordan man kan oprette en gruppe, ligesom der vil være sparring fra Pårørende i Danmark for gruppeledere. Men det er op til jer, medlemmer og andre pårørende, selv at tage et initiativ, hvis I vil have en lokal gruppe. Det hører I mere om lige på den anden side af nytår.

Også på den anden side af nytår venter Pårørendedagen 2020, der vanen tro afholdes d. 2.2. Det er en søndag denne gang, og derfor holder vi dagen som et åbent medlemsarrangement. Stedet er Herlev Frivilligcenter, og temaet er Familieliv og trivsel. Der kommer oplæg, diskussion, fællesskab og, ja, sikkert også noget kage. Skal du med? Så book din plads her  https://billetto.dk/e/parorendedagen-2020-familieliv-og-trivsel-billetter-391758 – der er begrænsede pladser, så vent ikke for længe!

Her til sidst vil det være traditionelt at ønske glædelig jul og godt nytår. Men hånden på (jule)hjertet, det klinger altså lidt hult for mig, når jeg ved, hvor anstrengende helligdagene kan være i en familie med sygdom eller handicap tæt inde på livet. For os kan det faktisk være lidt af en lettelse, når hverdagen vender tilbage og man igen kan komme igennem til lægen, tage afsted på aktivitetscenter, få den vante hjemmehjælp tilbage fra ferie. Ikke desto mindre kan vi jo godt nyde de levende lys og den dejlige mad – og så kan man jo overveje at ønske sig praktisk hjælp i julegave, i stedet for alle de sokker og cremer, ikke?

Bedste hilsner

Marie Lenstrup

Formand, Pårørende i Danmark

Nyhedsbrev oktober 2019

Det var et stort ønske blandt deltagerne på den seneste generalforsamling, at der blev lejlighed til at mødes bare os pårørende sammen. Derfor holder vi ikke den sædvanlige faglige konference på Pårørendedagen 2020, men fejrer den i stedet med et medlemsmøde – det passer også bedre, når nu dagen falder på en søndag.

Pårørendedag 2020: Familieliv og trivsel
den
2.2.2020 kl 14.00 – 17.00

Her sætter vi fokus på, hvordan det at være pårørende ændrer vores roller og samspil i familien, når den skal rumme sygdom eller handicap. Med oplæg og gruppesamtaler deler vi vores erfaringer med hinanden og bliver lidt klogere på, hvor udfordringerne ligger – og hvordan vi kan begynde at tackle dem. Et detaljeret program følger.

Sted: Frivilligcenter Herlev, Herlev Hovedgade 172, 2730 Herlev

Pris: 50 kr. inklusiv kaffe/te med lidt sødt

Tilmelding: du kan tilmelde dig via linket her https://billetto.dk/e/parorendedagen-2020-familieliv-og-trivsel-billetter-391758/ Der er begrænsede pladser, så meld dig gerne til i god tid.

På Pårørendedagen i 2019 var temaet som bekendt aflastning af pårørende, særligt gennem aflastningsophold. I disse dage sender vi en rapport ud til alle landets kommuner, som er baseret på den nye viden, der blev indsamlet i anledning af Pårørendedagen. Vi opfordrer kommunerne til at være mere opmærksomme på pårørendes behov for at kunne tage en pause fra omsorg og ansvar, og vi beder dem holde sig for øje, at vi pårørende kun får en god pause, hvis vi kan være trygge ved kvaliteten i det tilbud, vores kære får imens. Du kan se materialet på vores hjemmeside https://paaroer.dk/ny-viden/

I det hele taget er vores hjemmeside et besøg værd, for i de seneste måneder er der blevet føjet en masse nyt materiale til, især i den afdeling af hjemmesiden, der handler om livet som pårørende. Kom endelig forbi – også på vores Facebookside, hvor der kommer mere og mere aktivitet.

Vi brygger lige nu på noget stort, som lanceres sidst i november, men jeg har lovet ikke at afsløre noget endnu, så det må vente til det næste nyhedsbrev.

Bedste hilsner
Marie
Formand

Nyhedsbrev juni 2019

PÅRØRENDE I DANMARKS NYHEDSBREV JUNI 2019

 

Her hos Pårørende i Danmark har vi altid ment, at samarbejde med andre organisationer er en væsentlig del af indsatsen for at styrke forståelsen for pårørendes vilkår. Jo flere, der står sammen om at kræve forbedringer, jo større er sandsynligheden for, at det rykker.

Derfor var vi ret stolte over at kunne trække den europæiske paraplyorganisation for pårørendeforeninger, Eurocarers, til København, hvor de lige har holdt deres årsmøde, og hvor vi fik lejlighed til at bruge en ekstra dag sammen med gode partnere fra de andre nordiske lande. Eurocarers arbejder intensivt på at få indført pårørendedage, så man får ret til at tage fri fra arbejde, når pårørenderollen kræver det. Og i Norden arbejder vi nu på et fælles spørgeskema, som vil gøre det muligt både at sammenligne direkte mellem landene og at sammenligne over tid. Danmark halter på mange måder efter vores nordiske nabolande, og det vil være en stor fordel for os at kunne dokumentere, hvad det gør ved os som pårørende.

En anden stor opgave og fornøjelse har været Folkemødet på Bornholm, hvor Pårørende i Danmark var med for fjerde gang. Her præsenterede vi blandt andet et stort samarbejdsprojekt med en lang række danske organisationer på sundhedsområdet, som er gået sammen om at formulere principper for bedre vilkår for pårørende. Lige nu samler vi underskrifter blandt andre foreninger, inden principperne skal præsenteres for politikerne til efteråret. Det er virkelig et stort skridt fremad, at så mange organisationer går sammen om at pege på behovet for et gevaldigt løft i pårørendes livsvilkår.

Initiativet med principper bygger delvis på de gode relationer, vi fik opbygget, da vi sammen med en håndfuld andre foreninger undersøgte pårørendes erfaringer med aflastning. De første resultater derfra præsenterede vi på Pårørendedagen i februar, og vi er snart klar med den endelige rapport, som naturligvis også kommer til at ligge på vores hjemmeside.

Som vi skrev i sidste nyhedsbrev, så har flere medlemmer et ønske om, at der bliver flere lejligheder til at møde andre medlemmer. Det arbejder vi i bestyrelsen med på flere områder. For det første har Sabina Appiah som vores nye og energiske Facebookredaktør, så der kommer en hel del mere aktivitet på den front fremover. Diana Lund har taget opgaven med at forberede en temadag, formentlig i løbet af efteråret, hvor vi inviterer til at arbejde med foreningens udvikling. Hanne Gullestrup, som i en længere periode har besvaret medlemsspørgsmål via info@paaroer.dk, får snart sin egen brevkasse på vores hjemmeside. Og sammen med mig arbejder Anne Diemer og Dea Robinson med et projekt om at hjælpe netværksgrupper godt i gang.

Vi arbejder jo allesammen frivilligt ved siden af lønarbejde, studier, pårørendeopgaver og andet, så jeg lover ikke, at vi er i mål inden næste torsdag – men jeg lover, at vi har klart fokus på det vigtige og livgivende fællesskab med andre pårørende, samtidig med at vi fortsætter den politiske indsats for at skabe bedre vilkår for pårørendes egne liv.

Bedste hilsner

Marie Lenstrup

Formand, Pårørende i Danmark

Nyhedsbrev april 2019

PÅRØRENDE I DANMARKS NYHEDSBREV APRIL 2019

 

Vi har netop afholdt vores årlige generalforsamling, hvor vi blandt andet så tilbage på et år med mange aktiviteter og lovende resultater for pårørendesagen. Nedenfor kan du se elementerne i formandens beretning.

 

Generalforsamlingen bød på gode diskussioner og mange spændende ideer til at videreudvikle vores forening. Derfor vil vi inden længe indbyde til en workshopdag, hvor vi kan gå mere i detaljer med de gode tanker og vurdere, hvordan vi skal gribe opgaverne an. Jo flere medlemmer, der giver deres mening til kende – og jo flere, der orker at give en hjælpende hånd, stor eller lille – jo længere kan vi komme og jo hurtigere kan det gå. Det hører du mere om!

 

FORMANDENS BERETNING OVER 2018

 

Pårørendedagen 2.2. i samarbejde med Vejle Kommune

 • Tema: plads til pårørende på arbejdsmarkedet
 • Som sædvanlig godt med ngo-folk, praktikere og pårørende
 • Slides fra oplæg ligger på hjemmesiden
 • Undersøgelse i samarbejde med bl.a. KMD om pårørendes udfordringer ift deres arbejdsliv også nu tilgængelig via hjemmesiden

 

Folkemødet 2018 på Bornholm

 • Egne debatter i samarbejde med bl.a. KMD og Ældre Sagen
 • Man mærker, at mange arrangementer nu er lukkede, så mindre spontan networking
 • Vi skal overveje fremtidig deltagelse: opnår vi noget i Allinge, vi ikke kunne opnå billigere i København?

 

Nationalt samarbejde

 • Samarbejdet i Folkebevægelsen For et Demensvenligt Danmark bærer frugt, til gengæld er vi mindre aktive i Folkebevægelsen Mod Ensomhed, hvis aktiviteter ikke rigtigt rammer vores målgruppe
 • Omfattende og bredt samarbejde om anbefalinger til pårørendes rettigheder til fleksibilitet på arbejde resulterede i høring på Christiansborg i oktober
 • Vi bygger videre på det brede samarbejde med målet om indspil til en national strategi

 

International samarbejde

 • Eurocarers årsmøde i Bruxelles, præsenterede forarbejdet til udspil om omsorgsdage
 • IACO årsmøde i London, fokus på organisationsudvikling
 • Regelmæssig sparring med andre nordiske foreninger

 

Presse og opmærksomhed

 • God opmærksomhed, inkl. flere TV-interviews, ifm. høringen i oktober
 • Jævnlige henvendelser om case-personer (også fra forskere)
 • Tweets i perioder, men Facebook på lavt blus

 

Organisatorisk

 • Økonomisk er vi stadig (for) afhængige af sponsorater fra projekt til projekt
 • Flere nye frivillige, bedre aldersspredning, alle sammen kvinder
 • Langt om længe fået skabelon til ny hjemmeside op at køre

 

Politiske resultater

 • Antallet af pårørendevejledere i vækst, god kontakt til de fleste
 • Kurset Lær at tackle hverdagen som pårørende udbredt til halvdelen af landets kommuner
 • Oplæg ved flere kommunale temamøder om udvikling af pårørendepolitik
 • Høringen i oktober om pårørende og arbejdsmarkedet lægger grunden til vigtige fremtidige samarbejder og indsatser

 

Bedste hilsner

Marie Lenstrup

Formand, Pårørende i Danmark

Nyhedsbrev marts 2019


NYHEDSBREV MARTS 2019 FRA PÅRØRENDE I DANMARK

Var du med ved Pårørendedagen 2019 i Ballerup? Det blev som sædvanligt en vældig fin dag med masser af input, diskussion, erfaringsdeling – og også tid til hyggeligt samvær. Dagens fokus var aflastning af pårørende, og alle de fremmødte bidrog med deres tanker om, hvordan man bedst kan imødekomme vores behov for at kunne holde en pause fra opgaverne som pårørende. Alle de gode ideer bliver samlet i en rapport, som sendes til alle landets kommuner, og som vi naturligvis også vil dele med dig, når den er færdig.

I forbindelse med Pårørendedagen har vi fået lavet en ny spørgeskemaundersøgelse, som bekræfter, at mange pårørende føler behov for at kunne holde en pause, men at mange desværre også oplever ret begrænset forståelse for dette behov fra deres nærtstående. Det er svært at skulle “trumfe igennem”, at man altså ikke kan holde til aldrig at få en pause og komme lidt til kræfter. Netop derfor synes vi, at det er så utroligt vigtigt, at aflastning arrangeres på en måde, så det bliver en god oplevelse for vores nærtstående – for så kan vi selv tage en pause uden at skulle slås med dårlig samvittighed og skyldfølelse.

Jeg ville gerne kunne skrive, at oplæggene fra Pårørendedagen ligger på vores hjemmeside, men det gør de ikke helt endnu – for vi har nemlig haft den mærkværdige oplevelse af blive hacket af ukendte russere! Hjemmesiden fungerer nu igen, men vi er kommet lidt bagud med opdateringer. Derfor vedhæfter vi oplægsholdernes slides her i nyhedsbrevet, så du kan genlæse de gode pointer – eller blive overbevist om, at du bestemt må med til næste år!

Den næste lejlighed til at mødes bliver vores generalforsamling, som afholdes d. 30. marts. Indkaldelsen er også vedhæftet. Jeg skal lige bemærke, at indkaldelsen formelt set kommer et par dage for sent. Hvis nogen ønsker at gøre indsigelse mod det, beder jeg om, at det sker inden for en uge til marie@paaroer.dk – ellers vil vi betragte generalforsamlingen som korrekt indkaldt. Jeg håber, at vi ses!

Foråret byder på en del andre initiativer, blandt andet et bredt samarbejde med en række patientforeninger for at fastslå nogle principper for bedre vilkår for pårørende, et 3-dages møde i København mellem alle de europæiske pårørendeforeninger, og naturligvis Folkemødet på Bornholm. Alt det vil du høre mere om i de næste nyhedsbreve.

Til sidst vil jeg gerne dele et citat fra hospitalspræst Christian Juul Busch, som for mig at se simpelthen er den korteste måde at beskrive, hvad der sker med et menneske – en mor eller far, en mand eller kone, en søn eller datter, en søster eller bror – når man bliver pårørende. Christain siger, at
Når “du’et” ændres, ændres “vi’et” og dermed ofte også “jeg’et”
Sådan var det i hvert fald for mig. Da min mand blev syg, ændredes hans liv jo på omfattende vis, og dermed ændredes også vores forhold, vores muligheder, vores roller og fælles fremtid. Det kunne ikke undgå at ændre mig med tiden. På godt og ondt. Og det er vigtigt for mig at huske. Der har været en hel del ondt, men der har bestemt også været godt. En nærhed, en rummelighed, en ømhed. Gode mennesker og gode oplevelser. Smukke minder. Det hjælper mig at tænke på. Har du det mon ligesådan?

Bedste hilsner
Marie Lenstrup
Formand, Pårørende i Danmark