2mænddertalercrop

Alle de praktiske vanskeligheder kan fylde vældig meget, så mange pårørende har i første omgang fokus på at finde praktisk hjælp og på at sikre økonomien bedst muligt. Men før eller siden må mange også sande, at selv med gode venner og lyttende familie, så kan det også være rart at tale med en udenforstående, som ikke er direkte påvirket af situationen. Nogen, som ved noget om det at være pårørende og hvordan man kan blive mentalt presset af pårørenderollen. Heldigvis er der flere muligheder for at finde et godt menneske at tale med.

mental støtte

psykologhjælp

Pårørende til kronisk syge og handicappede, til mennesker med livstruende sygdom og til ofre for alvorlige ulykker, har ret til psykologbistand med tilskud fra sygesikringen. Strengt taget skal psykologhjælpen gives inden for det første år efter den udløsende begivenhed, fx at den kroniske diagnose blev stillet, men i praksis gives hjælpen ofte en hel del senere i sygdomsforløbet, på det tidspunkt hvor du som pårørende føler behovet. Sygesikringen yder et tilskud på 60% af psykologens honorar for op til 12 samtaler. Din praktiserende læge skal henvise dig, men du kan selv vælge, hvilken psykolog, du vil benytte, så længe den pågældende har et ydernummer, dvs. har en aftale med sygesikringen.

pårørendevejledere og demenskoordinatorer

Næsten alle landets kommuner har en eller flere demenskoordinatorer eller demenskonsulenter. De foretager som regel hjemmebesøg, hvor de kan rådgive mennesker med demens og deres pårørende om livet med demens og om de forskellige støttemuligheder, der findes i den pågældende kommune.

Nogle kommuner har desuden en pårørendevejleder, som også tager sig af pårørende til andre end mennesker med demens. Spørg i borgerservice, om du er så heldig af bo det rigtige sted. Da rollen som pårørendevejleder er ret ny, og da kommunernes fokus kan være forskelligt, arbejder pårørendevejledere med forskellige metoder og initiativer. Ens for alle er dog, at de tilbyder individuel rådgivning, kurser eller foredrag og samtalegrupper.

Børn og unge

Videnscenter for Patientstøtte har udviklet et tilbud i ‘børne/ungehøjde’, hvor børn og unge med syge forældre kan søge inspiration og råd til at tackle hverdagen.

Læs mere her.

den nødvendige pause

Selvom det kan være svært at give fremmede ansvar for omsorg og pleje af et menneske, man holder af, er det nødvendigt, at du selv får mulighed for at slappe af og lade op. Derfor anbefaler vi dig, at I søger om og tager imod alle muligheder for at DU får en pause i ny og næ.

  • Dagcenter Din nærtstående kan søge om at komme ud af hjemmet i hverdagene fx på daghjem eller aktivitetscenter. Det giver jer begge noget at fortælle om, når I er sammen igen – og det giver dig et pusterum med tid til dig selv.
  • Aflastning Hvis du oplever dig svært belastet af pårørendeopgaverne, kan I søge kommunen om, at din nærtstående kommer på et kortvarigt ophold på et plejecenter.
  • Afløsning Der kan søges om, at kommunen ’afløser’ dig i dine pårørendeopgaver derhjemme i et aftalt tidsrum. Læs mere her: Aflastning & afløsning
  • Ledsagelse Din nærtstående kan søge om at blive tilkendt en ledsager til aktiviteter, behandlinger, oplevelser m.m. uden for hjemmet. Læs mere her: Ledsagerordning
  • Frivillig støtte Mange kommuner har en koordineret frivilligindsats gennem et frivilligcenter. Borgerservice eller biblioteket vil også vide, hvilke muligheder der findes i lokalområdet. 

ANDRE TILBUD

En hel del kommuner udbyder i samarbejde med frivillige et kursus for pårørende, som hedder LÆR AT TACKLE HVERDAGEN SOM PÅRØRENDE. Du kan se, om din kommune udbyder kurset her.

Nogle hospitalsafdelinger – men langt fra på alle – tilbyder pårørende NETVÆRKSGRUPPER eller SORGGRUPPER. Møderne ledes af hospitalets personale, fx en psykolog eller hospitalspræst. Spørg på den afdeling, hvor din nærtstående kommer.

Der er også en del trossamfund, som tilbyder såkaldte SJÆLESORGSSAMTALER. Her handler det ofte mest om erkendelse, accept og de mere eksistentielle sider af livet som pårørende. Som regel er disse samtaler gratis for medlemmer af trossamfundet.

hjælp fra pårørende i danmark

pårørendetelefonen

Tirsdag 10 - 13 og torsdag 16 - 19
hele året rundt sidder vores pårørendementorer klar til at tale med dig. Telefonen er anonym og åben for alle.

pårørendebrevkassen

Hvis du trives bedre med det skrevne ord, er du velkommen til at skrive til vores brevkasseredaktør.

rabat på privat rådgivning, kurser og bøger

Som medlem af Pårørende i Danmark kan du få rabat på udvalgte rådgivningsydelser, bøger, arrangementer mm.

videoer

Beslutningen om plejehjem er svær, men der kan komme et tidspunkt hvor det mest forsvarlige for alle parter er en plejebolig. Pårørende i Danmark har udviklet en række videoer og webinarer om overgangen til plejehjem og hvordan livet kan fortsætte der på en god måde