Pårørendementorerne

Når du ringer til Pårørendetelefonen vil du komme til at tale med en af vores  pårørendementorer.

Mentorerne er mennesker som på egen krop kender til at være nærtstående pårørende til en kær som er ramt af sygdom eller handicap.

Nedenfor kan du læse en kort præsentation af os. Vi har ikke faste vagter, så du kan ikke på forhånd vide, hvem af os du møder i telefonen

Ring på 86864343     tirsdag 10 – 13    torsdag 16 – 19

ANNE

Anne har erfaring  som omsorgsgivende pårørende til langvarigt syge i flere relationer: Som datter, som mor og som veninde.

Har skrevet : De glemte voksne, Omsorg for pårørende. Anne starter samtalegrupper for pårørende.

ANJA

Anja har både faglig og personlig erfaring med livet som pårørende. Hun underviser og superviserer i samarbejde med pårørende, holder foredrag og oplæg omkring emnet. Herigennem har Anja opbygget stor erfaring omkring pårørende.

I sit privatliv møder Anja selv rollen som pårørende, idet hendes mand har haft LewyBody demens de sidste 5 år.

HANNE

Hanne er pårørende til en voksen søn med handicap og en mor på plejehjem. Hanne har også erfaring som pårørende i psykiatrien.

Hun har skrevet fagbogen Pårørende på tværs, om det gode samarbejde med pårørende og er optaget af den gode dialog, hvor også pårørende kommer til orde

KARENLISE

Karenlise har erfaringer som nærtstående pårørende gennem de seneste år. Fra sit arbejdsliv som vejleder, lærer og pædagog har hun stor erfaring i samtaler med pårørende. 

Sammen med Anne har hun været med til at lede gruppeforløb for pårørende.

MARIE

Marie kender livet som pårørende fra de 12 år, hvor hun passede sin syge mand.

Hun har skrevet bøgerne Overlevelsesmanual for omsorgspårørende og 300 gode råd til pårørende om plejehjem og hun holder jævnligt foredrag om egenomsorg for pårørende. Gennem årene har hun talt med hundredevis af pårørende med hver deres udfordringer.